Hyppää pääsisältöön

Eläkesäätiö

Näin poikkeuksellinen indeksikehitys vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin

Vuodelta 2022

Voimakkaan inflaation takia työeläkeindeksi kasvaa vuoden 2023 alussa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Tämän takia vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuodenvaihteen yli lykkäävä.

Eläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä: työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeiden ostovoiman säilymistä, ja sillä tarkistetaan maksussa olevia eläkkeitä aina tammikuun alussa. Työeläkeindeksissä suurempi paino on hintakehityksellä (80 prosenttia) ja pienempi ansiokehityksellä (20 prosenttia).

Palkkakertoimella puolestaan tarkistetaan työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon, kun uuden alkavan eläkkeen määrää lasketaan. Palkkakertoimen tarkoituksena on säilyttää työuran aikana kertyneen eläkkeen arvo. Palkkakertoimessa palkansaajien ansiotason muutoksen paino on suurempi (80 prosenttia) ja hintatason muutoksen paino on pienempi (20 prosenttia).

Eläkeindeksit perustuvat toteutuneeseen hinta- ja ansiotason kehitykseen. Indeksit lasketaan tarkistusvuotta edeltävän kalenterivuoden kolmannen vuosineljänneksen eli heinä-, elo- ja syyskuun tietojen perusteella. Vuoden 2023 eläkeindeksit perustuvat muutoksiin vuoden 2021 kolmannesta vuosineljänneksestä vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen.

Inflaatio kasvattaa työeläkeindeksiä

Voimakkaan hintojen nousun seurauksena työeläkeindeksi kasvaa vuoden 2023 alussa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Siten vuoden 2022 puolella maksussa oleviin eläkkeisiin tehdään suurempi tarkistus kuin vuonna 2023 alkaviin eläkkeisiin. Tämänhetkinen ennuste indeksien erosta on 2,9 prosenttiyksikköä, kun työeläkeindeksin arvioidaan kasvavan noin 6,5 prosenttia ja palkkakertoimen 3,6 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa indeksit lokakuun lopussa.

Milloin eläke kannattaa aloittaa?

Jos oma eläkeikä on täyttynyt vuonna 2022 tai aiemmin ja harkitsee eläkkeen ottamista lähiaikoina, kannattaa selvittää miten aloitusajankohta vaikuttaa omaan eläkkeeseen. Suunnitteluun saa apua oman eläkelaitoksen verkkopalvelusta tai eläkeneuvonnasta. Seuraava esimerkki kuvaa indeksien vaikutusta, kun vanhuuseläke alkaa vuonna 2022 tai 2023. Esimerkki pohjautuu ETK:n 15.9. ennakkotietoihin indekseistä.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työeläke oli viime vuonna hieman yli 1 800 euroa kuukaudessa. Jos 1 800 euron suuruinen eläke alkaa joulukuussa 2022, on se tammikuussa 2023 työeläkeindeksitarkistuksen jälkeen 1 918 euroa. Jos eläkeikänsä marraskuussa täyttänyt henkilö jatkaisi työskentelyä kuukauden pidempään 3 200 euron palkalla, olisi tammikuussa alkava eläke 1 876 euroa. Tämä 42 euron ero kuukausieläkkeessä tarkoittaa vuodessa noin 500:aa euroa, ja esimerkiksi 20 vuoden eläkeaikana 10 000:ta euroa.

Jos henkilö jatkaisi vaikkapa toukokuuhun 2023 asti, olisi eläke 1 921 euroa, eli samalla tasolla kuin joulukuussa alkava eläke. Tästä pidempään jatkaminen toisi suuremman eläkkeen kuin joulukuussa 2022 alkava eläke. Työskentelyn jatkaminen ja eläkkeen lykkääminen vuodella joulukuuhun 2023 asti toisi esimerkkitapauksessa 2 001 euron eläkkeen.

Poikkeuksellinen indeksikehitys vaikuttaa myös osittaiseen vanhuuseläkkeeseen. Vuoden 2022 puolella otettuun osittaiseen vanhuuseläkkeeseen saa työeläkeindeksin korotuksen vuoden 2023 alussa. Vaikutus näkyy osittaisen vanhuuseläkkeen määrässä ja myös sen jälkeen alkavassa vanhuuseläkkeessä.

Tilanne vuodenvaihteen jälkeen

Yleensä indeksit eivät merkittävästi vaikuta ajankohtaan, jolloin eläke kannattaa aloittaa. Viime vuosina palkkakerroin on pääsääntöisesti kasvanut työeläkeindeksiä enemmän, mikä lisää eläkkeen lykkäämisen hyötyä vuodenvaihteessa. Vuonna 2023 indeksikorotukset ovat poikkeuksellisesti päinvastaiset, ja ero työeläkeindeksissä ja palkkakertoimessa on suuri.

Tällä hetkellä pystytään arvioimaan tarkemmin vain ensi vuoden indeksikehitys. Vuoden 2024 indeksejä lasketaan vuoden päästä vuoden 2023 hinta- ja ansiokehityksen perusteella. Luultavasti tullaan jälleen palaamaan tilanteeseen, jossa palkkakerroin kasvaa enemmän kuin työeläkeindeksi.

Lisää aiheesta:

Tietoa vuodenvaihteessa 2022–2023 eläkkeelle jäämistä suunnittelevalle (Työeläke.fi)

Eläkkeiden indeksointi (Etk.fi)

Teksti: Erityisasiantuntija Suvi Ritola, Eläketurvakeskus

Lisätietoja:elake.saatio@yle.fi