Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Suomalaisten mielestä Yle on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään, Yle on suomalaisten luotetuin media

Nainen kuuntelee metsässä kuulokkeilla.
Kuva: Laura Mainiemi / Yle

Suomalaiset arvostavat Ylen tarjoamia kotimaisia sisältöjä omalla äidinkielellään.

Suomalaiset kokevat Ylen onnistuneen tehtävässään, kertoo vuoden 2022 Ylen arvo suomalaisille -tutkimus.

Vuosittainen kyselytutkimus selvittää suomalaisten luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin, näkemystä Ylen onnistumista julkisen palvelun tehtävässään ja tyytyväisyyttään Yle-verolle saatuun vastineeseen.

Suomalaisten mielestä Yle on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään hyvin. Vastaajista 92 % ajattelee Ylen onnistuneen tehtävässään erittäin hyvin, hyvin tai melko hyvin. Viime vuonna näin ajatteli 90 %. Parhaiten Ylen arvioitiin onnistuneen kotimaisten sisältöjen tarjoamisessa omalla äidinkielellä ja sisältöjen ja palveluiden löydettävyydessä. Hyvän arvosanan saivat myös tiedon tarjoaminen kriiseissä, erityisryhmien ja kielivähemmistöjen palvelut sekä luotettavan tiedon tarjoaminen. Suomalaiset arvostavat lisäksi esimerkiksi Ylen korkeatasoisia lastensisältöjä ja sitä, että Ylen kautta saa monenlaisia kulttuurikokemuksia varallisuustasosta riippumatta.

”Yle on olemassa suomalaisia varten. On hienoa, että he kokevat Ylen sisällöt merkityksellisiksi ja Ylen tärkeäksi. Tutkimustulokset antavat meille selvän viestin: Yleä tarvitaan ja Yleen luotetaan”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Yle on suomalaisista medioista luotetuin. Yhteiskunnalliset kriisit ovat saaneet monet arvostamaan entistä enemmän suomalaisia medioita ja tiedotusvälineitä, ja medioihin luotetaan aiempaa enemmän. Yleen luottaa erittäin paljon tai melko paljon 72 % suomalaisista (69 % 2021). Instituutioista Yle on kuudenneksi luotetuin ja mediayhtiöistä luotetuin. Kolmen kärkeen sijoittuivat Tasavallan presidentti, poliisi ja yliopistot, ja vertailussa oli mukana 19 instituutiota.

Lähes kolme neljästä vastaajasta (74 %) katsoo, että Ylen ohjelmat ja palvelut tarjoavat hyvää tai melko hyvää vastinetta Yle-verolle. Luku on pysynyt tasaisena viime vuosina.

Lievää laskua on siinä, miten Yle on vastaajien mielestä onnistunut vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Myös Ylen avoimuus arvioitiin hiukan huonommaksi kuin viime tutkimuksessa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, onko suomalaisten mielestä olennaista, että Yle jatkossa käyttää erilaisia jakeluteitä ja digitaalisia palveluita perinteisten kanavien lisäksi. Kaiken kaikkiaan 88 % vastanneista kokee sen vähintään melko tärkeäksi. Tärkeänä pidettiin sitä, että Ylen sisällöt ovat tulevaisuudessa käytettävissä Yle Areenan ja Yle-palvelun välityksellä.

Tutkimuksen toteutti IROResearch 12.10.–1.11.2022. Tilastollinen virhemarginaali tutkimuksen sisällä on 3,2 %-yksikköä, ja vuosien välisessä vertailussa 4,4 %-yksikköä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset, ja otos on muodostettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestöä edustavaksi. Tutustu tutkimuksen tuloksiin täällä.