Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Ylen hallintoneuvosto: Ylen äänisisältöjen tarjonta internetissä on olennainen osa julkisen palvelun tehtävää

Keski-ikäinen nainen kuuntelee audiosisältöjä Yle Areenasta samalla kun kasaa palapeliä pöydän ääressä.
Kuva: Jussi Nahkuri/Yle

Ylen hallintoneuvosto teki 13.12.2022 päätöksen RadioMedian pyytämästä ennakkoarvioinnista. Päätöksen mukaan Ylen äänisisällöt Yle Areenassa tai muissa yhtiön internetpalveluissa ovat olennainen osa Ylen julkisen palvelun tehtävän toteuttamista.

Hallintoneuvoston mukaan Ylen äänisisältöjen kilpailu- ja markkinavaikutukset ovat myös vähäisiä suhteessa niiden arvoon kansalaisille. Yle voi siis jatkaa äänisisältöjen tarjontaansa internetissä. Hallintoneuvosto suosittaa, että Ylen äänisisältöjen kilpailu- ja markkinavaikutuksia seurataan säännönmukaisesti.

”On selvää, että internetin äänimarkkinat ovat vasta kehittymässä. Yle jatkaa äänisisältöjensä tarjoamista myös verkossa, mutta samalla on huolehdittava siitä, että Ylen toimintamallit eivät vaikeuta muiden toimijoiden mahdollisuuksia hankkia äänisisältöjä”, toteaa Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satonen.

Halllintoneuvosto ehdottaa myös, että Yle julkaisisi internetin äänitarjonnan painopisteensä etukäteen, mikä voisi vähentää kaupallisten toimijoiden epävarmuutta.

Kaupallisen radion kattojärjestö RadioMedia ry teki ennakkoarviointipyyntönsä Ylen äänisisällöistä talvella 2022 ja hallintoneuvosto päätti ennakkoarvioinnin käynnistämisestä syyskuussa 2022. Ennakkoarvioinnin piiriin ei kuulunut radiokanavien ns. live-jakelu Yle Areenassa tai muissa Ylen omissa internetpalveluissa.

Ennakkoarvioinnin valmistelussa hallintoneuvostoa avustivat asiantuntijoina professori emeritus Hannu Nieminen ja asianajaja Katia Duncker Bird & Bird -asianajotoimistosta.

Osana ennakkoarviointia toteutettiin avoin kuuleminen ja pyydettiin lausunnot muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirastolta. Yhteensä lausuntoja tuli 30. Hallintoneuvoston päätökseen kokonaisuudessaan sekä kaikkiin ennakkoarvioinnin asiakirjoihin ja lausuntoihin voi tutustua Ylen verkkosivuilta.

Ennakkoarviointi on Yle-laissa määritelty menettely, joka voidaan tehdä erilaisista uusista palveluista ja toiminnoista. Arviointi voidaan tehdä hallintoneuvoston harkinnan mukaan muutoinkin, jos se nähdään tarpeelliseksi. Vaikka Ylen äänisisällöt verkossa eivät ole uusi palvelu, hallintoneuvosto päätti silti toteuttaa ennakkoarvioinnin.

Ennakkoarviointi tehdään aina hallintoneuvoston ja ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta eikä yhtiön johto osallistu menettelyyn.

Sisältö muilla kielillä