Hyppää pääsisältöön

Yle Radio 1

Sairastuminen voi muuttaa myös läheisten elämän

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.
Kuva: Jukka Lintinen/Tuuli Laukkanen

Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa.

Joskus sairastuminen ei ole ohimenevää vaan sairaus muuttaa sairastuneen ja hänen läheistensä elämän. Sairaudesta seuraa kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalon mukaan hoitoa ja erilaisia lääketieteellisiä toimia.

— Sairaudesta seuraa myös hoivaa, joku yhteisössä hoivaa jollain tavalla. Kun kyse on pitkäaikaissairaudesta, niin sairauden edetessä myös hoivan tarve lisääntyy ja pitkittyy. Sairaus koskettaa silloin siis monia muitakin siinä yhteisössä, jossa sairas sairastaa, pohtii Honkasalo.

Valinnanvapaus on abstrakti ja merkillinen käsite, josta puhutaan ikään kuin se koskisi meistä jokaista ajasta, paikasta ja tilanteesta riippumatta.

― Kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalo.

Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa. Monet hoitavat läheistään ilman virallista omaishoitajastatusta. Etnografinen tutkimus tuo kulttuurintutkija Honkasalon mukaan esille, kuinka ihmiset joutuvat kantamaan hoivavastuuta yhteiskunnan puolesta. Hoivan ja hoidon kentällä on viime vuosina korostettu valinnanvapautta.

— Valinnanvapaus on abstrakti ja merkillinen käsite, josta puhutaan ikään kuin se koskisi meistä jokaista ajasta, paikasta ja tilanteesta riippumatta. Millaista valinnanvapautta on omaishoidossa, jossa koti muuttuu sairaalaosastoksi? Milloin 86-vuotias omaishoitaja ja 96-vuotias hoidettava ovat pystyneet tekemään valintoja? kysyy Honkasalo.

Suomessa oman työnsä ohella omaisista huolehtii noin 700 000 suomalaista. Päätös omaishoitajuudesta tehdään Honkasalon mukaan usein eettisin perustein.

— Esimerkiksi, jos pariskunta on elänyt pitkään yhdessä, voi puolisosta tuntua erityisen kestämättömältä jättää kumppani hoitolaitokseen. Hoiva on poliittinen kysymys, ja yhteiskunnan puolelta siinä on mukana hyväksikäytön eetos, sanoo Honkasalo.

Hoiva on poliittinen kysymys, ja yhteiskunnan puolelta siinä on mukana hyväksikäytön eetos.

― Kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalo.

Omaishoito ei liity vain ikääntyneiden hoivaamiseen, vaan myös erityislapset ja työikäiset läheiset voivat tarvita huolenpitoa sairauden ja vamman vuoksi.

— Kun hyvinvointivaltio vetäytyy niiden parista, jotka eniten hoivaa tarvitsevat, se on tehnyt kasvavia vallan kentän jättömaita. Näillä jättömailla ovat ikääntyneet, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, vammaiset ja kehitysvammaiset, pohtii kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalo.