Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Uudistuneen Yle-lain toteutumista seurataan Ylessä – tekstimuotoisen sisällön osuus on noin kaksi prosenttia

Lähikuva pad-laitteesta, jonka näytöllä Yle.fi etusivu.
Kuva: Laura Mainiemi / Yle

Ylessä on tehty seurantaa, miten elokuun 2022 alusta voimaan tulleen uudistuneen Yle-lain kirjaus Ylen tekstimuotoisista sisällöistä toteutuu.

Tekstimuotoiset sisällöt ovat uudistetun Yle-lain mukaan tärkeä osa Ylen julkaisutoimintaa. Lain mukaan sisältöjen pääpainon tulee kuitenkin olla liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävissä julkaisuissa. Tekstimuotoisten sisältöjen osuus 1.8.–31.12.2022 oli noin 2 % kaikista Ylen tuottamista sisällöistä.

Uudistunut Yle-laki edellyttää, että tekstisisältöjen on pääsääntöisesti liityttävä liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviin julkaisuihin. Seurantajaksolla suurimmassa osassa Ylen artikkeleista on joko suora linkki videoon tai audioon (40–50%) tai aiheperusteinen liityntä (20–30%). Aiheperusteinen liityntä on kyseessä silloin, kun teksti liittyy ohjelmaan tai aiheeseen, jota on käsitelty tai käsitellään myöhemmin myös video- tai audiomuodossa.

Yle voi tuottaa rajoituksetta kulttuuriin, oppimiseen ja nopeasti kehittyviin uutistapahtumiin liittyviä tekstimuotoisia sisältöjä. Tämä lain ns. poikkeuslista takaa sen, että Yle voi palvella tasa-arvoisesti eri yleisöryhmiä ja kaikkia suomalaisia. Vajaa kolmannes artikkeleista on Yle-lain poikkeuslistan mukaista sisältöä. Lisäksi Ylen artikkeleista pieni osuus on ei-journalistista sisältöä, eli tiedotteita tai vastaavia.

Tekstimuotoisten sisältöjen tuottamisen ohjeistus on tehty Ylessä vastaavien toimittajien johdolla.

“Muutos on sujunut toimitustyössä hyvin, sillä olemme kehittäneet jo ennen lakiuudistusta verkkotekemistämme suuntaan, jossa kuvalla ja äänellä on entistä suurempi rooli. Esimerkiksi uudistunut yle.fi ja Yle-sovellus hyödyntävät aiempaa enemmän videota ja audiota”, toteaa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

“Vaikka teksti, kuva, ääni ja video sekoittuvat ja täydentävät toisiaan verkossa, on tärkeää, että lakiin sisältyy kirjaus siitä, että Ylen tulee tehdä myös tekstimuotoista sisältöä. Tekstit ovat välttämätön edellytys sille, että Ylen palvelut ovat eri yleisöryhmien saatavilla ja saavutettavissa”, sanoo Svenska Ylen vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs.

Yle on uudistanut artikkelisisältöjensä teknistä alustaa niin, että vuoden 2023 alusta alkaen tekstimuotoisen sisällön seuranta ja raportointi on automaattista koko yhtiössä. Yle-lain toteuttamisen valvonta kuuluu Ylen hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto raportoi tehtävän toteutumisesta eduskunnalle mm. hallintoneuvoston vuosittaisessa kertomuksessa.

Sisältö muilla kielillä