Hyppää pääsisältöön

Lapset

Pikku Kakkonen kannustaa monipuolisiin kielivalintoihin

Kuusi lasta ja Ville Mononen seisovat erilaisissa asennoissa punaisissa vaatteissa. Kuvan keskellä on Kielimatkaajat-logo.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Maailma on täynnä erilaisia kieliä! Miten sanotaan espanjaksi punainen? Entä miten tervehditään ranskaksi? Harjoitellaan yhdessä!

Kielimatkaajat-ohjelmasarjassa Ville Mononen ja lapset lähtevät matkalle kielisuihkukoneella, joka kuljettaa heidät kohti uusia kieliä ja hauskoja tehtäviä. Palkinnoksi tehtävän suorittamisesta saa kielimerkin.

Tuu mukaan kielimatkaamaan, yhdessä näin seikkaillaan!

Kielitaito on arvokas pääoma

A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen opetus on parin vuoden ajan alkanut ensimmäiseltä vuosiluokalta kaikissa Suomen kouluissa. Erilaisiin kieliin tutustuttaminen pyritään aloittamaan jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Näin hyödynnetään lasten varhaista kykyä omaksua kieliä.

Yhtenä tavoitteena kielenopetuksen varhentamisessa on ollut rohkaista lapsia ja nuoria valitsemaan monipuolisemmin erilaisia kieliä.

Viime vuosien aikana on kehitetty koulujen kielitietoista toimintakulttuuria sekä oppilaslähtöisiä, oppimiseen innostavia ja motivoivia toimintamalleja, jotka tukevat oppilaiden sitoutumista kieltenopiskeluun.

Kielikylvyksi kutsutaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieltä kuullaan ympäristössä kuten äidinkieltä ja kieltä käytetään todellisissa viestintätilanteissa. Kielisuihku on tästä metodista kevyempi muoto, jossa oppijan kosketukset opetettavaan kieleen ovat lyhyitä ja tapahtuvat muun toiminnan ohessa. Kielisuihkussa opitaan lauluja, leikkejä, loruja ja jokapäiväisiä lausahduksia eri kielellä. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista ja he oppivat kieltä leikin kautta imitoimalla, kuuntelemalla, osallistumalla, kokeilemalla ja kommunikoimalla. Päiväkotien kielisuihkutoiminnan kautta lapset tutustuvat jo varhaisessa vaiheessa eri kieliin ja saavat hyvät perusvalmiudet kielten oppimiseen.

Tampereella toimii kikatus

Tampereella panostetaan varhennetun kieltenopetuksen kehittämiseen ja monipuolisiin kielivalintoihin. Ajatuksen kieliohjelmasta Pikku Kakkoseen tarjosivat pirkanmaalaiset ns. Kikatus-opettajat. Raisa Harju-Autti on yliopisto-opettaja kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Tampereen yliopistossa ja Outi Verkama toimii Tampereen kaupungin koordinoivana kielenopettajana sekä saksan ja ruotsin kielen lehtorina Peltolammin koululla. Tampereella kieltenopetuksen varhentaminen on huomioitu jo usean vuoden ajan aktiivisella osallistumisella Opetushallituksen hankkeisiin sekä Tampereen kaupungin ja yliopiston yhteistyöllä.

Kikatus-termi on keksitty nimeämään esiopetuksessa annettavia kielikasvatustunteja, joiden tavoitteena on herättää kiinnostus vieraita kieliä kohtaan iloisesti ja toiminnallisesti. Varhennetun kielikasvatuksen oppisisällöt liittyvät mm. äidinkieleen, ympäristöoppiin, musiikkiin, kuvataiteeseen ja liikuntaan. Toiminnallisesti kieliin tutustutaan laulujen, leikkien, pelien, draaman, kuvataiteen ja liikunnan avulla.

Neela, Mobin ja Aura pohtivat Villen kanssa erilaisia teonsanoja. Samalla tutustutaan espanjan kieleen.
Kuvateksti Neela, Mobin ja Aura pohtivat Villen kanssa erilaisia teonsanoja. Samalla tutustutaan espanjan kieleen.
Kuva: Jussi Pennanen / Yle

Kielisuihkukoneella kohti uusia kieliä

Kielimatkaajat-ohjelmasarjassa pyritään esittelemään kieliä kikatuksen keinoin. Tutustumisen kohteena ovat kielet: ruotsi, ranska, espanja, saksa, englanti, kiina, venäjä ja italia. Ville ja lapset matkaavat kielisuihkukoneella suorittamaan erilaisia kielen käyttöä edellyttäviä tehtäviä. Tehtävän antajana ja opastajana heille toimii lapsi, joka itse puhuu ko. kieltä toisena äidinkielenään.

Ohjelman lopussa lauletaan tutuksi muodostuva laulu, jossa esiintyvät sanat vaihtuvat käsiteltävän kielen mukaan. Kieliasiantuntijoina ohjelman taustatyössä ovat toimineet paikalliset kieltenopettajat.

Kielimatkaajat-laulun musiikkivideot eri kieliversioilla ovat erikseen katsottavissa Yle Areenassa. Samaan pakettiin kuuluvat myös ohjelman kielioppaina toimivien lasten pienet henkilökuvat, joissa he kertovat arjestaan monikielisessä perheessä. Kielimatkaajat nähdään Pikku Kakkosessa maanantaista 10.4.2023 alkaen ja Areenassa jo keskiviikkona 8.2.2023.

Mila, Rasmus ja Veikko leikkivät entisaikojen sanomalehtitoimittajia ja kirjoittavat juttua kadonneesta kiisselistä. Jutun teon lomaan vilahtaa sanoja ranskaksi.
Kuvateksti Mila, Rasmus ja Veikko leikkivät entisaikojen sanomalehtitoimittajia ja kirjoittavat juttua kadonneesta kiisselistä. Jutun teon lomaan vilahtaa sanoja ranskaksi.
Kuva: Jussi Pennanen / Yle

Lisätietoa:

Vuoden kieliteko 2021

Opetushallitus: Kielten kärkihanke ja kieltenopetuksen kehittäminen

Euroopan kielten päivä 26.9.