Hyppää pääsisältöön

Lapset

Algoritminen ajattelu on lasten leikkiä

Eskari-sovelluksen koodaussisällön valikko, jossa vihreitä robotteja ja mekaaninen omenapuu. Taustalla on pilvenpiirtäjiä.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Mikä yhdistää leipomisen, hissin kutsumisen ja automaattisesti aukeavat ovet? Kaikissa on taustalla arkisia algoritmeja.

Algoritmi ja algoritminen ajattelu saattavat tuntua kaukaisilta asioilta, joiden ymmärtämiseen ei ainakaan lapsi pysty. Väärin! Luettuasi tämän artikkelin huomaat, että algortiminen ajattelu on parhaimmillaan lasten leikkiä.

Algoritmeja siellä, algortimeja täällä

Arkemme on täynnä laitteita ja sovelluksia, jotka toimivat algoritmien avulla. Älypuhelimet, televisiot ja tietokoneet ovat ilmeisiä, mutta harvemmin huomaamme ajatella, että algoritmeja on myös liikennevalojen, kahvinkeittimen ja jopa korvapuustireseptin takana. Yksinkertaistettuna algoritmi on toimintaohje - olipa ohje sitten annettu hissille pysähtyä viidenteen kerrokseen tai pikkuleipurille, jotta hän osaa mitata oikeat määrät aineita oikeassa järjestyksessä taikinakulhoon.

Algoritminen ajattelu on välttämätön tulevaisuuden taito

Nykyajan ja tulevaisuuden kansalaiset tarvitsevat kykyä ymmärtää toimintaperiaatteita, joita digitalisoituvan yhteiskuntamme taustalla on (Fayer et al., 2017). Taito ymmärtää algoritmeja ja jopa tuottaa niitä, on verrattavissa luku- ja kirjoitustaitoon. Algortimit voivat toimia merkittävinä vallankäytön välineinä, ja siksi valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien (VASU, 2018) ja esiopetussuunnitelmien (EOPS, 2014) mukaan jo varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille lapsille tulisi mahdollistaa algoritmisen ajattelun perusteiden harjoittelu.

Algoritminen ajattelu ei ole varsinaisesti ohjelmointia, vaikkakin välttämätön taito ohjelmoinnissa. Algoritminen ajattelu on ennemminkin ongelmanratkaisuprosessi, jota voi hyödyntää kaikilla elämän osa-alueilla (Kangas & Vartiainen, 2018). Esiopetusikäisen kohdalla algoritmiseen ajatteluun kuuluu kyky purkaa ongelma pienempiin osiin, toistuvien toimintojen havaitseminen, ehdollisuuden havaitseminen sekä algoritmin noudattaminen ja muodostaminen. Lisäksi voidaan harjoitella oleellisen tiedon löytämistä ja virheen etsimistä. Algoritmisessa ajattelussa erilaisia merkkijärjestelmiä käytetään ilmaisemaan asioita. On tärkeää, että lapset pääsevät harjoittelemaan merkitysten antamista symboleille ja siten myös kehittämään monilukutaitoa.

Algoritmisen ajattelun taitoja voidaan harjoitella leikkien ilman digitaalisia laitteita tai digitaalisien välineiden kanssa. Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen koodauskokonaisuus ohjaa algoritmisen ajattelun taitojen harjoittelemiseen! Seuraavassa esitellään erilaiset pelin tehtävätyypit ja miten ne tukevat algoritmista ajattelua.

Sijainti- ja suhdekäsitteet

Algoritmin muodostamisessa toimintoja järjestetään ajallisesti sekä suhteessa toisiinsa. Jotta algortimien muodostaminen olisi mahdollista, on välttämätöntä, että lapsi hallitsee sijainti- ja suhdekäsitteitä sekä ymmärtää asioiden järjestymisen ajallisesti. Sijainti- ja suhdekäsitteistä harjoitellaan esimerkiksi suuntia: vasen, oikea, ylös ja alas. Lisäksi harjoitellaan asettamaan asioita suuruusjärjestykseen erilaisten ominaisuuksien perusteella, kuten pituuden, tilavuuden sekä massan suhteen.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen Koodaus-pelissä liikutetaan vihreää robottia nuolien avulla ylös, vasemmalle, oikealle ja alas.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen koodauskokonaisuuden peli, jossa järjestetään appelsiineja suuruusjärjestykseen.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Luokittelu

Luokittelutehtävissä harjoitellaan havainnoimaan kappaleita ja asettamaan ne tietyn säännön mukaan omiin luokkiin. Sääntönä voi olla vaikkapa kappaleen väri, mutta haastavammissa tehtävissä luokittelun perusteena voi olla myös kappaleen käyttötarkoitus. Luokittelutehtävissä harjoitellaan myös if-else -ehtolausetta.

Pikku Kakkosen Eskari -sovellluksen Koodaus-pelissä luokitellaan muotoja mustiin vaunuihin tekstuurin mukaan.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Ongelman purkaminen osiin

Algoritmisessa ajattelussa kyky pilkkoa ongelma pienempiin osiin ja hahmottaa osien suhteita toisiinsa on oleellista. Tehtävissä, joissa ongelmia puretaan osiin päästään rakentamaan rataa pallolle eri ominaisuuksia omaavien osien kautta. Näin lapsi haastetaan miettimään kunkin osan funktionaalisuutta ja millainen vaikutus sillä on kokonaisuuteen. Tehtävän haastavemmissa osissa lapsi myös pääsee miettimään, mitkä osat ovat oleellisia juuri kyseisen ongelman ratkaisuun.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen koodauspelissä rakennetaan pallolle rata eri ominaisuuksia omaavien osien kautta.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Algoritmin luominen

Algoritmin luomista harjoitellaan tekemällä erilaisia ratoja. Algoritmin luominen alkaa intuitiivisesti radan osasten asettamisella kartalle, joita pitkin robotti pääsee liikkumaan. Tehtävän haastavuus kasvaa pikkuhiljaa, kun lapsi pääsee radan palasten sijaan käyttämään suuntaa kuvaavia komentoja sekä käyttämään komentoja, jotka ohjaavat tiettyy toimintaan, kuten esteen yli hyppäämiseen.

Aluksi algoritmit ovat lineaarisia, mutta haastavuuden kasvaessa mukaan tulevat luupit, joilla tiettyä toimintoa voi ohjelmoida tapahtumaan useamman kerran. Myös perspektiivin vaihtaminen haastaa lasten ajattelua.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen algoritmisen ajattelun -peli, jossa radanpaloista rakennetaan robotille reitti aarrearkulle.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle
Pikku Kakkosen Eskari -sovellluksen algoritminen ajattelu -pelissä ohjataan ylhäältäpäin kuvattu robotti nuolien avulla aarrearkun luo.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Virheen löytäminen

Algoritmisessa ajattelussa on olennaista pystyä etsimään virhe olemassa olevasta kokonaisuudesta. VIrheen löytämisen harjoitteluksi erilaisista palasista muodostuu kuvioita ja lapsen tulisi huomata, mitä ylimääräisiä palasia on, jotka eivät kuulu kuvioon.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen koodauskokonaisuuden Etsi virhe -peli.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Merkki- ja merkitysjärjestemät

Algoritmisessa ajattelussa on tärkeää hahmottaa, että erilaisille merkeille voidaan antaa merkityksiä. Hauskassa väritystehtävssä harjoitellaan merkitystenantoa merkeille samalla, kun paljastetaan piilokuvaa.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen koodauspelissä avataan piilokuvan luukkuja valitsemalla oikea väri.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Loogiset operaattorit

Loogisista operaattoreista harjoitellaan tunnistamaan JA sekä TAI -operaattorit. Tehtävässä lapset saavat valita ne kuviot, joissa annettu ehto täyttyy.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen koodauspelissä harjoitellaan loogisia operaattoreita valitsemalla erivärisiä rataksia.
Kuva: Pikku Kakkonen / Yle

Kirjoittaja


FT Jenni Vartiainen on Helsingin yliopistolla työskentelevä tutkija, joka on innostunut etenkin varhaisen tiedekasvatuksen ja matematiikan tutkimisesta sekä popularisoinnista. Jenni on yhteistyössä Yle Lastenohjelmien kanssa tehnyt lasten tiedekasvatusta tukevaa Tiedonjyvä -ohjelmaa sekä lasten matemaattisia taitoja tukevaa Kuutiojuuri -ohjelmaa.

Lähteet

  • Fayer, S., Lacey, A., & Watson, A. (2017). STEM occupations: Past, present, and future. Spotlight on Statistics, 1, 1-35.

  • Kangas, J. & Vartiainen, J. (2019) Ohjelmoinnin ABC varhaiskasvatuksessa, Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut, Helsingin yliopisto.