Hyppää pääsisältöön

Ylen tiedotteet

Ylen palveluiden saavutettavuus on parantunut, kertoo tuore tutkimus

Nainen kuuntelee metsässä kuulokkeilla.
Kuva: Laura Mainiemi / Yle

Ylen kyselytutkimus kertoo, että saavutettavuuspalveluiden kehittäminen on tuottanut tulosta. Yle on myös palveluiden käyttäjille henkilökohtaisesti merkityksellisin media.

Yle selvitti palveluidensa saavutettavuutta kyselytutkimuksella keväällä 2023, ja tulokset kertovat saavutettavuuden parantuneen parin viime vuoden aikana. Vastaava näkö- ja kuulovammaisille osoitettu kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2021.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 170 vastaajaa, jotka tavoitettiin suomen- ja ruotsinkielisten Kuulo-, Kuurojen, Kuurosokeiden ja Näkövammaisten liittojen kautta. Tutkimuksessa tarkasteltiin Ylen palveluiden saavutettavuutta palvelukohtaisesti. Listatut palvelut olivat Yle.fi-verkkosivut, Yle-mobiiliapplikaatio, Yle Areenan tekninen saavutettavuus, Yle Areenan sisällöt ja Ylen televisiolähetykset. Yleisesti noin puolet vastanneista oli huomannut Ylen palveluiden saavutettavuuden parantuneen viimeisen vuoden aikana.

Yle esimerkiksi tulkkaa osan lastenohjelmistaan suomenkieliselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle, ja tulkkauksia on tehty myös uutis- ja ajankohtaissisältöihin enemmän kuin aiemmin. Muita viitottuja sisältöjä ovat esimerkiksi Linnan juhlat, jotka on tulkattu sekä suomen- että ruotsinkieliselle viittomakielelle sekä UMK, jonka yhteydessä kokeiltiin selostusta ja lauluesitysten tulkintaa viittomakielelle ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksessa arvioitiin näkö- ja kuulovammaisten kokemusta Ylen henkilökohtaisesta merkityksellisyydestä, ja Ylen saama keskiarvo 8 (asteikolla 1–10) oli selvästi korkeampi kuin muilla kotimaisilla mediataloilla. Vastaajat arvioivat myös Ylen merkityksellisyyttä yhteiskunnassa, ja sen keskiarvo oli 8,6.

Yle tavoittaa viikoittain 97 prosenttia kyselyyn vastanneista. Eniten tavoittavat Ylen tv-kanavat (viikkotavoittavuus 76 % vastanneista), mutta rinnalle ovat nousseet Ylen verkkopalvelut kuten Yle.fi ja Yle Areena. Noin puolet tutkimukseen vastanneista käyttää viikoittain Yle Areenan videosisältöjä ja reilu kolmannes audiosisältöjä. Ylen radiokanavista Yle Radio Suomi on viidenneksi tavoittavin mediapalvelu sokeilla ja näkövammaisilla.

Sisältöjen ja palveluiden saavutettavuus on keskeinen osa Ylen tehtävää. Yle tarjoaa mediasisältöjä kotimaisilla kielillä erityisryhmille, joita muut mediat eivät juuri palvele.

”Jotta Yle voi parhaalla mahdollisella tavalla onnistua julkisen palvelun tehtävässään, on tärkeää saada ajantasaista tietoa ja ymmärrystä siitä, miten Yle voi kehittää palveluitaan entistä paremmiksi ja saavutettaviksi. Tutkimustulosten perusteella Yle on oikealla tiellä erityisryhmien palvelemisessa ja saavutettavuuden edistämisessä, mutta vielä on myös tehtävää. Kyselyssä saadut huomiot ja vastaukset ovat arvokkaita ja niitä tullaan käyttämään Ylen saavutettavuuden kehittämisessä edelleen”, toteaa Ylen saavutettavuusvastaava Minna Pöntys.

Tutkimuksen teki Ylen toimeksiannosta IROResearch Oy maalis-huhtikuun vaihteessa 2023. Kyselylomake (ruudunlukuohjelmalla tai ilman) oli auki vastaajille 23.3.–14.4.2023. Vastaajia tutkimukseen saatiin 170 ja ikäjakauma oli 17 vuodesta 87 vuoteen.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää digitaalisia palveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Edistämme Ylessä saavutettavuutta monin tavoin. Esimerkiksi suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi, sisältöä tehdään viittomakielellä, sitä tulkataan viittomakielelle ja kuvailutulkataan, ja vieraskielisiin ohjelmiin on tarjolla äänitekstitys.

Erilaisia sisällön saavutettavuutta edistäviä palveluita tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi, ja niitä on tarjolla niin tv-lähetyksissä kuin Areenassakin. Myös verkkopalveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Sisältö muilla kielillä