Hyppää pääsisältöön

Ennakkoarvioinnit

Alueellisten uutisten verkkopalvelujen ja personoinnin ennakkoarviointi

Vuodelta 2017
Päivitetty 01.06.2017 18:34.

Yleisradion hallintoneuvoston on Yleisradiolain 6a §:n mukaisesti tehtävä ennakkoarviointi sellaisista Yleisradion uusista palveluista ja toiminnoista, joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan ja kustannuksiltaan olennaisia. Arviointi voidaan tehdä hallintoneuvoston harkinnan mukaan muutoinkin, jos se on perustellusta syystä tarpeellista.

Yleisradion hallintoneuvoston on Yleisradiolain 6a §:n mukaisesti tehtävä ennakkoarviointi sellaisista Yleisradion uusista palveluista ja toiminnoista, joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan ja kustannuksiltaan olennaisia. Arviointi voidaan tehdä hallintoneuvoston harkinnan mukaan muutoinkin, jos se on perustellusta syystä tarpeellista.

Viestinnän Keskusliitto (nyk. Medialiitto ry) on pyytänyt Yleisradio Oy:n hallintoneuvostoa ennakkoarvioimaan Yleisradio Oy:n 22.9.2016 julkistaman verkkosivujen uudistuksen ja erityisesti sen alue- ja paikallisuutispalvelun vaikutukset sanomalehtien uutistarjontaan verkossa. Ennakkoarviointipyynnössä on myös toivottu, että hallintoneuvosto arvioisi uutispalvelun personointia julkiseen mediapalveluun liittyvänä periaatetason kysymyksenä.

Ennakkoarvioinnin käynnistäminen 14.2.

Hallintoneuvosto on valmistellut asiaa ja päättänyt kokouksessaan 14.2.2017 aloittaa ennakkoarvioinnin Medialiitto ry:n (entinen VKL ry) pyynnön mukaisesti, mutta siten laajennettuna, että Yleisradion palveluiden personointia arvioitaisiin yleisenä, ei vain uutisalueen palvelukonseptina.

Päätös ja tausta-asiakirjoja

Hallintoneuvoston näkemyksen mukaan ennakkoarvioinnin tekeminen on tässä tilanteessa perusteltua. Hallintoneuvoston valitsemat asiantuntijat valmistelevat omat arvionsa annettujen lausuntojen pohjalta. Kilpailuoikeudellisen arvion valmistelee asianajaja Ilkka Aalto-Setälä Asianajotoimisto Borenius Oy:stä ja julkisen palvelun arvion valmistelee professori Hannu Nieminen Helsingin yliopistosta. Lopullisen päätöksen tekee hallintoneuvosto.

Ennakkoarvioinnin avulla selvitetään muun muassa palvelun mahdolliset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset markkinoihin ja kilpailuun sekä palveluiden merkitys julkisen palvelun kannalta.

Lausunnot pyydetään lähettämään 16.4.2017 mennessä osoitteeseen mia.muurman@borenius.com.

Liitteinä on kuvaus palveluista ja kysymykset, joihin pyydetään vastausta. Mikäli vastaus sisältää liikesalaisuuksia, pyydetään lausuntoja lähettämään kaksi kappaletta, joista toinen on julkinen versio ilman liikesalaisuuksia.

Liitteet (pdf)

Kaikki kiinnostuneet voivat antaa lausuntonsa. Vastaukset ohjautuvat Asianajotoimisto Borenius Oy:hyn, jossa niitä käsitellään luottamuksellisesti. Asia valmistellaan päätettäväksi hallintoneuvoston kokouksessa 30.5.

Lausunnot tulevat julkisiksi hallintoneuvoston päätöksen jälkeen.

Hallintoneuvoston päätös 30.5.

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 30.5.2017 hyväksyä Yleisradion alueellisen uutispalvelun tarjonnan ja personoinnin tarjonnan jatkamisen palvelukuvausten mukaisesti. Hallintoneuvosto esitti lisäksi kirjausta linkityksistä, joiden avulla on mahdollista lisätä kaupallisen median tavoittavuutta.

Päätös liitteineen (pdf)

Sisältö muilla kielillä