Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Psykologia pääkuva
Navigaatiokuva aineen psykologia yo-kokeille.
Navigaatiokuva aineen psykologia yo-kokeille. Abitreenit
Navigaatiokuva aineen psykologia oppimateriaaleille.
Navigaatiokuva aineen psykologia oppimateriaaleille. Abitreenit

Alasivut

  • Yo-kokeet: psykologia

    Lukion psykologian yo-kokeet.

    Täältä löytyvät kaikki lukion psykologian ylioppilaskokeet vuodesta 2006 alkaen. Voit myös harjoitella vanhojen yo-kokeiden tehtäviä kursseittain. Vain osaan tehtävistä on saatavilla Ylioppilastutkintolautakunnan laatimat hyvän vastauksen piirteet.

  • Oppimateriaalit: psykologia

    Sisältöjä eri aihealueista, joita lukiossa opiskellaan.

    Psykologiassa ihmisen toimintaa lähestytään useasta eri näkökulmasta. Neuropsykologiassa voidaan tutkia aivojen välittäjäaineiden tai yksittäisten hermosolujen toimintaa, persoonallisuuspsykologiassa verrataan yleensä yksilöitä toisiin yksilöihin ja sosiaalipsykologiassa pohditaan ihmisryhmien sisäisiä ja välisiä ilmiöitä.