Hyppää pääsisältöön

Yle Abitreenien rekisteriseloste

Rekisteriseloste, Yleisradio Oy, Yle Abitreenit

1. Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy
Radiokatu 5, 00024 Yleisradio
puhelin 09 14801

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Salomaa, PL59, 00024 Yleisradio, mika.salomaa@yle.fi, 09 14801 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Yleisradio Oy, Yle Abitreenit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Abitreenien käsittelemien aiheiden joukkoistaminen ja vinkkien ja asiakaspalautteen käsittely. Rekisteriä käytetään myös Abitreenien suorien Yle Areena -lähetysten henkilöiden etsintään. Lisäksi rekisteriä tarvitaan rekrytoinnissa.

Yle voi ottaa käyttäjään yhteyttä sähköpostitse, mikäli yhteydenottaja on toimittanut Ylelle sähköpostiosoitteensa tai muulla tavoin, mikäli henkilö on antanut Ylelle muita yhteystietojaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottajalta pyydetään yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite. Henkilö voi halutessaan antaa muita tietoja itsestään. Henkilöillä on mahdollisuus myös anonyymiin yhteydenottoon tai palautteenantoon.

Abitreenit käyttää tietoja suorien Yle Areena -lähetysten ja niihin liittyvien verkkojuttujen tekoon, haastateltavien tavoittamiseen sekä tehdäkseen ohjelmayhteenvetoja ja ­raportteja ohjelman ja toiminnan kehittämiseksi. Yhteenvedoissa ja raporteissa henkilön yksilöintitiedot on poistettu, jolloin ne eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Jos haluaa tietonsa pois Abitreenien rekisteristä, voi ottaa yhteyttä sähköpostilla mika.salomaa@yle.fi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä toimii käyttäjä itse. Käyttäjä itse määrittelee, mitä tietoja hän vapaaehtoisesti itsestään antaa. Kysymme myös perusteluja hakijan halukkuudesta osallistua lähetyksiin saadaksemme kuvan hakijasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ylen palvelujen teknisestä ylläpidosta ja käyttäjärekisterin hallinnoinnista vastaa Yleisradio ja sen kulloinkin valitsemat palveluiden ylläpidosta vastaavat kumppanit.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville Yleisradion kulloinkin valitsemille palveluiden ylläpidosta vastaaville SafeHarbor-järjestelmään sitoutuneille yhteistyökumppaneille. Muille ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedonsiirto tapahtuu salatun yhteyden yli.

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mika.salomaa@yle.fi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan yhteydenottoon. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan yhteydenottoon liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Käyttäjä voi pyytää Yleä korjaamaan virheelliset henkilötiedot tai poistamaan tietonsa käyttäjärekisteristä. Käyttäjä voi pyytää tietojen korjaamista tai poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mika.salomaa@yle.fi. Tällöin poistetaan kaikki samasta sähköpostiosoitteesta tullut palaute ja henkilötiedot saatuamme ensin puhelimitse varmistuksen pyynnön lähettäjältä. Tehtyjen materiaalien käytöstä sovitaan erillisellä sopimuksella tekijän kanssa.