Hyppää pääsisältöön

Lääketieteen musta historia, OSA I: käsikirjoitus

Speak: Tässä on Suomen psykiatrian kehto, Heidelberg Etelä-Saksassa. Romanttinen maisema kätki vuosikymmenet kammottavan salaisuuden.

Speak: 1940-luvulla täällä tehtiin lääketieteellisiä kokeita, joissa koe-eläiminä käytettiin vammaisia lapsia. Koesarjojen päätteeksi lapset surmattiin kylmäverisesti ja aivot irrotettiin tutkimuksiin.

Speak: Murhat paljastuivat muutama vuosi sitten, kun uteliaat opiskelijat kiinnostuivat laitoksensa menneisyydestä. Vaikka moni oli vastaan, heidän ja nuorten psykiatrien aloitteesta laitoksen edustalle tilattiin muistomerkki 21 murhatulle lapselle.

Speak: Tilaisuus on yksi monista, joita Saksassa on viime vuosina järjestetty. Lääkärit, tutkijat ja toimittajat tekevät tiliä vaietusta menneisyydestä - natsi-Saksan ihmisarvosta piittaamattomasta lääketieteen etiikasta, joiden seurauksena miljoonat ihmiset joutuivat kärsimään tai kuolemaan.

Speak: Muistotilaisuuden jälkeen tutkijat ja asianharrastajat kokoontuvat seminaariin. Aiheena ovat rotuopit, pakkosteriloinnit ja vammaisten murhat. Ne olivat lääketieteen arkipäivää runsaat 50 vuotta sitten. Moni lääkäri on utelias tietämään, mitä juuri hänen sairaalassaan on tapahtunut. Kammottavimmatkin tapaukset halutaan päivänvaloon, jottei murhenäytelmä toistuisi.

Speak: Tohtori Michael Wunder on Saksassa tunnettu alan asiantuntija ja keskustelija

Michael Wunder
Kuva: Tri Michael Wunder, Arbeitskreis für das Zwangsterilisation und die "Euthanasie":
Wunder:
"Ich glaube in der ganzen Medizin, auf der ganzen Welt, sich mit dem zu beschäftigen, was in der Nazidiktatur passiert ist. Es waren keine gewöhnlichen Kriminellen, die hier Morde begangen haben, sondern es waren Mediziner, die in Ausübung ihrer medizinischen Disziplin, zu Verbrechern wurden. Das hat im übrigen auch der Nürnberger Gerichtshof 1947 festgestellt, für den dies wesentlich war. Daß in einer bestimmten Ausübung dieses Berufes der Medizin es zu solchen Exzessen und zu solchen Verbrechen kommen kann. Deshalb ist das eine hochaktuelle Frage. Es gibt keine Garantie dafür, daß Mediziner unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Ideologien, wieder ähnliche Taten begehen könnten."
Käännös:
(On tärkeää koko lääketieteen kannalta, koko maailman mitassa, mitä natsidiktatuurin aikana tapahtui. He eivät olleet mitään tavallisia murhaajia, vaan lääkäreitä, jotka harjoittaessaan lääkärin ammattia muuttuivat rikollisiksi. Tämän on myös Nürnbergin tuomioistuin 1947 todennut. On yhä ajankohtainen kysymys, kuinka lääkärinammatin harjoittaja ylipäätään on voinut päätyä sellaisiin rikoksiin. Ei ole mitään takeita siitä, etteivät lääkärit tietyissä olosuhteissa, tiettyjen ideologisten olosuhteiden vallitessa välttyisi samankaltaisilta teoilta.)

Hadamarin mielisairaala
Speak: Lyhyen ajomatkan päässä seminaarista on Hadamarin mielisairaala.

Speak: Täällä murhattiin säälimättä kymmeniä tuhansia saksalaisia vammaisia. Laman köyhdyttämässä maassa heidän hoitoaan pidettiin kalliina. Murhia oli toteuttamassa eri puolilla maata satoja lääkäreitä ja hoitajia. He uskoivat pelastavansa kansakunnan - tai ainakin valtion kassan. Aluksi murhat tehtiin erityisillä kaasutusautoilla, joihin johdettiin häkää. Pian kuitenkin tehokkaammiksi osoittautuivat kaasukammiot - tekniikka, joka sittemmin lääkäreineen siirrettiin keskitysleireihin. Ruumiit poltettiin ja omaisille sepitettiin valeita keksittyine kuolinsyineen. Operaatio tunnettiin koodinimellä T4.

Michael Hubenstorf
Kuva: Lääk.tri prof Michael Hubenstorf, University of Toronto:
Hubenstorf:
"Im weiteren Sinn ist die Aktion T 4 oder die Organisation T 4 ein Geflecht von Ämtern und Tarnfirmen, die die Tötung von 70.000 Geisteskranken 1940/41 organisieren, die Tötung von 5 – 10.000 behinderten Kindern bis zum Jahr 1945, die Tötung von mehreren 10.000 Häftlingen in Konzentrationslagern in einer Sonderaktion unter dem Kürzel 14 F 13, die Tötung von etwa 200.000 vielleicht auch 300.000 Psychiatriepatienten nach 1942 in Deutschland und in den besetzten Ländern, schließlich die Tötung von Ostarbeitern, also Zwangsarbeitern in Deutschland, die krank geworden waren, und schließlich beinhaltet es auch die Beteiligung am Holocaust."

Käännös:
(T4-organisaatioon kuului viranomaisten ja peitefirmojen verkosto, joka organisoi 70.000 mielisairaan tappamisen 1940-41, 5000-10.000 vammaisen lapsen tappamisen vuoteen 1945 asti, useamman kymmenen tuhannen vangin tappamisen erityistoimissa keskitysleireissä, 200.000-300.000 psykiatrisen potilaan tappamisen vuodesta 1942 Saksassa ja vallatuissa maissa, lopulta myös idästä tuotettujen pakkotyöläisten tuhoamisen, jotka olivat sairastuneet. Se loppujen lopuksi sisältää myös osallistumisen Holocaustiin.)

Speak: Itävaltalainen tohtori Hubenstorff johtaa Torontossa lääketieteen historian laitosta - hän on perehtynyt natsitohtoreihin.

Michael Hubenstorf
Kuva: Lääk.tri prof Michael Hubenstorf, University of Toronto:
Hubenstorff:
"T 4 hat den Ursprung der Mordtechnologie des Holocaust geliefert, also das System der Gaskammer, auch wenn es zuerst mit CO2 betrieben wurde und später mit Zyklon B, aber das sind technische Veränderungen. Aber es ist zugleich auch eine Ausbildungsstelle des Personals für diese Tötungsaktionen im Rahmen des Holocaust, und es ist eine Lehrstätte für das Mangement, für die Organisation, wie tut man so etwas, das ist vielleicht der wesentlichste Punkt."

Käännös:
(T4 tuotti murhaamistekniikan Holocaustille - kaasukammioijärjestelmälle, vaikkakin niissä aluksi käytettiin häkää ja myöhemmin vasta Zyklon B:tä, mutta tämä on vain tekninen muutos. Samalla se oli Holocaustin tappajien koulutuspaikka ja se oli johdon, organisaatioiden opinahjo, miten tällaista oikein toteutetaan. Tämä on ehkä se keskeisin asia.)

Saksalainen propagandajuliste
Speak: Vammaisten murhaamista sanottiin eutanasiaksi; hyväksi kuolemaksi. Todisteltiin, että uhrien elämä ei ollut elämisen arvoista. Hoitoon sopimattomat, parantumattomasti sairaat ja vammaiset eroteltiin muista; heitä säilöttiin mahdollisimman pienin kustannuksin ja viime kädessä surmattiin.
Volker Roelcke
Kuva:Lääk.tri Volker Roelcke, Universität Bonn:
Roelcke:
"Aus der Sicht des Historikers und auch des Psychiaters muß man aber sagen, daß diese Diskussionen eigentlich nicht nur in den 20er und 30er Jahren geführt worden sind, sondern sie werden heute in gleicher Weise, zumindest im deutschen und im angloamerikanischen Sprachraum, geführt. Wie kann Geld, das nur sehr in geringem Maß zur Verfügung steht, sinnvoll verteilt werden? Und es scheint sozusagen plausibel und sehr rational zu sein, daß man es dort einsetzt, wo der vermeintlich größte Gewinn in Aussicht steht. Das ist ein rein ökonomisches, merkantiles Denken. Auch heute gibt es Überlegungen zur selektiven, differenzierten Ressourcenzuteilung, und speziell für die Leute, bei denen eine gute Prognose zu bestehen scheint, während chronisch Kranke, Behinderte, mit sehr geringen und immer kleiner werdenden Anteilen des öffentlichen Geldes bedacht werden."

Käännös:
(Historioitsijana ja psykiatrina sanoisin, että tätä keskustelua ei käyty ainoastaan 1920- ja 30-luvuilla , vaan sitä käydään yhä tänään ja samalla tavoin ainakin anglo-amerikkalaisissa maissa. Miten raha, jota on vähän käytössä, voidaan jakaa mielekkäästi? Näyttää siltä, että sen odotetaan tuottavan mahdollisimman paljon voittoa. Tämä on puhtaasti taloudellista, merkantilistista ajattelua. Nykyään pohditaan myös valikoivaa resurssien jakamista, sairaanhoidon priorisointia. Erityisesti suositaan ihmisiä, joilla on hyvä paranemisen ennuste, kun taas kroonisesti sairaille ja vammaisille suunnataan aina vain vähemmän julkisia varoja.)

Speak: Saksassa hallitus tuotti korkeatasoista propaganda-aineistoa taivutellakseen hämmentyneitä kansalaisia. Draamaelokuva "Älkää tuomitko" oli kassamenestys. Elokuvan laskelmoitu tarkoitus oli synnyttää katsojissa tunteita, jotka auttoivat hyväksymään vammaismurhat. Filmin vakavasti sairas päähenkilö surmataan, jotta hän vapautuisi kärsimyksistään. Elokuvaa esitettiin myös Suomessa ja se sai hyvät arvostelut.

Lukija:
"Aihe on käsitelty taiteellisesti, tapahtumien jännitys on tarkoin laskelmoitu ja elokuvan voimakas ilmapiiri suorastaan lumoaa katselijan. Tuskinpa on kuolemaa koskaan aikaisemmin filmissä käsitelty niin vaikuttavasti, tahdikkaasti ja hienovaraisesti, niin kirkastuneen seesteisesti kuin tämän elokuvan unohtumattomassa kuvasarjassa."

Michael Hubenstorf
Hubenstorf:
"Überall wird Propaganda für Erb- und Rassenbiologie betrieben, in der Wehrmacht, in der allgemeinen Gesundheitsaufklärung, also mit Gesundheitsaufklärung verknüpft, und danach natürlich in der Presse, im Rundfunk, im Film. Und an dieser Stelle kommen spezielle Propagandafilme herein, wobei der Film "Ich klage an", der ja sehr spät produziert oder sehr spät in die Kinos gebracht wurde, nämlich erst 1942, eigentlich nur ganz subtil ein Thema anschneidet, nur nebenbei, und eigentlich eher ein Film in Hollywoodmanier ist, der eine subtile Rechtfertigung für die Tötung von Geisteskranken liefert, aber nichts deutlich ausspricht, das muß man dazusagen."

Käännös:
(Perimä- ja rotubiologian propagandaa harjoitettiin kaikkialla: armeijassa ja terveysvalistuksessa - puhumattakaan lehdistöstä, radiosta tai elokuvista. Tähän tarkoitukseen tuotettiin erityisiä propagandafilmejä, vaikkakin "Ich klage an" tuotettiin varsin myöhään ja esitettiin vasta 1942, ja joka sivuaa aihetta melko hienokseltaan, ohimennen. Filmi on enemmänkin Hollywood-tyyppinen, joka tuottaa hienostuneen puolustelun mielisairaiden surmaamiseksi.)

Suomalaislapsia lippuineen
Speak: Rotutieteet eivät rajoittuneet Saksaan. Eugeniikkana tunnettu rotuoppi tunnustettiin monissa maissa: Englannissa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa - ja myös Suomessa. Vasta itsenäistyneen maan tiedemiehet mittailivat ihmisten kalloja todistellen arvokkaasta taustastamme. Kauneuskilpailut näyttivät kepeältä viihteeltä, mutta palvelivat samaa tarkoitusta.
-1935 Suomessa mentiin askel pidemmälle. Silloin otettiin käyttöön pakkosteriloinnit. Monilta vammaisilta kuten epileptikoilta haluttiin estää suvunjatkaminen, jotta sairaiden määrä ei kasvaisi.

Speak: Parinkymmenen vuoden aikana steriloitiin eugenisin perustein toistatuhatta suomalaista. Viranomaiset saattoivat perustella määräämiään pakkokeinoja esimerkiksi näin:
Lukija:
- "30-vuotias pientilallisen poika.
Isä hiukkasen omituinen.
Yksi isän veljistä lapsuudesta saakka vähämielinen.
Äiti arvostelukyvytön.
Äidin isä kova juoppo.
Yksi äidin sisarista mielisairas tai heikkomielinen.
Kastraatio 1939."
- "56-vuotias metallityömies.
Nuoresta asti häilyvä luonne.
Ollut erittäin huvittelunhaluinen ja oli avioliittonsakin aikana paljon luvattomissa suhteissa.
Juopotellut runsaasti.
Kastraatio 1939."
- "23-vuotias kulkukauppias.
Levoton.
Näki kuvia entisestä elämästään, kehui lakkaamatta olevansa uimamaisteri.
Ajatuksenjuoksu oli sekavaa.
Kastraatio 1938."

Speak: Rodunjalostus oli tavalla tai toisella mukana kaikkien tärkeiden väestöjärjestöjen ohjelmissa. Folkhälsan muun muassa antoi rahapalkkion sankariäideille, jotka olivat synnyttäneet vähintään neljä hienoa ruotsinkielistä lasta.

Speak:Yksi ensimmäisistä rotuoppien puolestapuhujista oli aikansa merkittävin urheiluvaikuttaja - Lauri "Tahko" Pihkala.

Speak: Pihkala piti rodunjalostamista yhtenä urheilun tärkeimmistä tehtävistä. Hän oli valmis erottamaan kilpakentiltä "niin ruumiillisesti kuin henkisestikin ala-arvoiset henkilöt". Monet Pihkalan ajatukset urheilusta ovat kuin Hitlerin kynästä.

Speak: Pihkala hahmotteli miehuuden ihannekuvan: sankarihahmon, joka lyö venäläiset ja siittää uusia sotureita. Hän oli huolissaan - kuten hän sanoi - väestön "sakkakerroksen ylivoimaisesta hedelmällisyydestä", jonka seurauksena vankilat ja mielisairaalat täyttyvät.
Samaan aikaan Pihkalan veli Martti kannatti tiukkaan sävyyn pakkosterilointeja: Elostelijat ja tärkkikauluksiset keppiherrat oli puhdistettava suomalaista rotua pilaamasta. Rodunjalostus voisi hänen mukaansa kestää vuosisatoja, mutta lopputuloksena olisi "uusi väkevä ihminen, uusi ylimystö, jonka erottaa alhaisosta terävä äly, korkea puhdas sivistys, voimakas tahto, terve ruumis ja sielu."

Speak: Uuden suomalaisen ylimysrodun jalostustyön alkaminen olikin lähempänä kuin tähän asti on tiedetty. Löysimme hiljattain avautuneesta arkistokokoelmasta täydelliset suunnitelmat suomalaisen rodunjalostuslaitoksen perustamisesta Helsingin yliopistoon.

Speak: Asialla oli arvostettu tiedemieskomitea. Sen oli asettanut Suomalainen tiedeakatemia 1943.
Rodunparannuskomiteaan kuuluivat muiden muassa filosofi ja fysiologi Yrjö Reenpää sekä anatomian professori Niilo Pesonen. Hän nousi sodan jälkeen lääkintöhallituksen pääjohtajaksi.

Otmar Verschuer
Ainola:
"Rodunjalostuslaitosta perustaessaan suomalaiset hakivat neuvoja täältä Saksasta, yhdestä alan johtavista tutkimuslaitoksista: Kaiser Wilhelm Institutista. Sitä johti professori Verschuer, joka tarjosikin suomalaisille auliisti neuvojaan. Verschuer toimi muuten hyvin tiiviissä yhteistyössä tohtori Mengelen kanssa, johon on henkilöitynyt koko natsilääketieteen julmuus."

Josef Mengele
Speak: Mengele teki Verschuerin tilauksesta keskitysleireillä julmia tutkimuksia vangituilla kaksosilla.

Kuva: prof Hubenstorf
Hubenstorff:
"Ja, er ist einer der Lehrer von Mengele. Mengele hatte zwei Doktorate. Eines in Anthropologie und eines in der Medizin. Und Mengele war Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt von Verschuer während der 30er Jahre in Franktfurt. Und aus diesem Forschungsprojekt hat Verschuer 1939 das Dissertationsergebnis von Mengele auf dem internationalen Genetikerkongreß in Edinburgh vorgestellt. Das ist die eine offene Beziehung. Die andere versteckte ist die ab 1942 im Zusammenhang mit Auschwitz, daß eben Mengele in Auschwitz, wohin er kommandiert wird, weiterforscht, und das im Zusammenhang mit dem Kaiser Wilhelm Institut von Verschuer."

Käännös:
(Hän oli Mengelen opettaja: Mengelellä oli kaksi tohtorinarvoa, yksi lääketieteessä ja yksi antropologiassa. Mengele oli mukana Verschuerin tutkimusprojektissa 1930-luvulla Frankfurtissa.Verschuer esitteli Mengelen väitöskirjatuloksen kansainvälisessä kongressissa Edinburghissa. Tämä oli aivan avoin suhde. Toisenlainen piilotettu suhde alkoi 1942 Auschwitzissa, jonne Mengele komennettiin ja jossa hän tutki edelleen yhteistyössä Verschuerin Kaiser Wilhelm instituutin kanssa.)

Speak: Verschuer neuvoi suomalaisia rodunjalostuslaitoksen henkilöstön valinnassa.Yksi hänen suosikeistaan oli Lastenklinikan lääkäri Torild Brander. Hän oli kenties kaikkien aikojen tunnetuimman suomalaislääkärin Arvo Ylpön oikea käsi.

Speak: Myös Brander oli kaksostutkija ja pohti töissään rotuoppeja. Kaikki kolme - Verschuer, Brander ja Ylppö tunsivat toisensa.

Speak: Niilo Pesosen johtama komitea teki rodunjalostuslaitoksen perustamiseksi pikkutarkan suunnitelman. Todennäköisesti rahapulan vuoksi sitä ei kuitenkaan perustettu. Laitos olisi laatinut suunnitelmat, joiden perusteella vallattujen alueiden venäläiset ja muut väärärotuiset olisi hävitetty. Ennen muuta laitoksen piti kuitenkin parantaa suomalaista rotua. "Kansakunnan olemassaolo ja tulevaisuus riippuvat pääasiassa kansan elinkykyisyydessä",tiedemiehet perustelivat.

Speak: Rodunjalostuslaitoksen piti kortistoida koko kansa. Suomalaiset olisi luokiteltu älykkyystestien perusteella. Kortistoon oli tarkoitus rekisteröidä kaikki poikkeavat kuten perinnöllisiä tauteja sairastavat, alkoholistit, vajaamieliset ja rikolliset. Heihin olisi sen jälkeen kohdistettu "ennakollisia ehkäisytoimenpiteitä".

Volker Roelcke
Kuva: Tri Volker Roelcke.
Roelcke: "Es gab in Deutschland auch solche Versuche, die auch eine gesetzliche Grundlage erfahren haben, nach 1933. Es gab Erbgesundheitsämter, Erbbestandsaufnahmen, die in sehr großem Umfang an universitäten Einrichtungen und bei staatlichen Institutionen durchgeführt wurden, mit dem Ziel eine völlige Ausmerze des vermeintlich schlechten Erbgutes aus der Bevölkerung zu erreichen. Gedacht wurde dabei eben immer in Kategorien von großen Gruppen, oder gar Rassen, großen biologischen Einheiten, aber nicht mehr in Kategorien des Individuums. Die Implikationen sind bekannt."

Käännös:
(Myös Saksassa oli tällaisia hankkeita: Oli perimänterveysvirastoja, jotka yhdessä yliopistojen ja valtionlaitosten kanssa yrittivät eri tavoin kitkeä huonoa perimäainesta väestöstä. Aina ajateltiin suurten ryhmien tai rotujen mittakaavassa, isoissa biologisissa suureissa, mutta ei yksilön mittapuin. Seuraukset ovat tiedossamme.)

Speak: Laitoksen piti juurruttaa rotuopit myös virkamiehistöönja muihin vallankäyttäjiin. Suomalaisille tuomareille ja lääkäreille olisi opetettu rotutiedettä pakollisena aineena. - Komitea oli pettynyt pakkosterilointien vähäisyyteen. Kun vuosittain sterilointimääräyksiä annettiin alle sata, se olisi pitänyt suunnitelmien mukaan nostaa jopa 15-kertaiseksi, jotta pakkokeinot olisivat purreet.

Kuva:Tri Wunder
Wunder:
"Dieser Kommentar hat mich zutiefst erschreckt. Er ist ja aus einer Zeit Ende der Kriegsjahre, Mitte der 40er Jahre geschrieben, einer Zeit, in der im Deutschen Reich die Sterilisationen in massenweiser Anwendung erfolgt waren. Ich glaube auch, daß den finnischen Ärzten, von denen ja viele in Deutschland ausgebildet waren und die Kontakte hatten doch in etwa bekannt gewesen sein mußte, was sich im Deutschen Reich wirklich ereignet hatte. Viele der Sterilisationsopfer waren betrogen worden, wurden nicht aus den Anstalten herausgelassen, was ihnen vorher versprochen wurde, und sehr viele sind dann zusätzlich später noch in Euthanasieanstalten abtransportiert worden. Und dann finde ich es schon erschreckend, daß dann 1943 in Finnland ein Kenner dieses Gesetzes sagt, das Gesetz wird gar nicht genügend angewendet, wir müssen viel rabiater werden in Finnland, wir müssen viel mehr Menschen sterilisieren, und er sagt übrigens auch kastrieren. Der ganze Sprachductus, den er verwendet, ist von einer ungebrochenen rassenhygienischen Sichtweise geprägt, von Hetzvokabeln den Menschen gegenüber, um die es geht. Hier gibt es z.B. eine Stelle, in der der Autor sagt, daß es eine bekannte Tatsache sei, daß geistig Kranke, besonders Schwachsinnige, viele uneheliche Kinder haben würden. Und dann heißt es hier wörtlich: "In Ermangelung an Urteilsfähigkeit lassen sie sich fast mit jedem Beleibigen in Geschlechtsverkehr ein." Es ist nicht nur schlicht unwahr, was hier steht, sondern ich glaube, es ist hochdiskriminierend, hochabwertend. Was mich so erschreckt ist, daß Menschen so etwas schreiben können und eine solche große Unsensibilität entwickeln können, den Menschen gegenüber, über die sie hier schreiben, über die sie hier urteilen. Wo dem, was sie sagen, was sie schreiben, Taten folgen werden, die gegen diese Menschen gerichtet sind. Sie werden sterilisiert, und Sterilisation bedeutet, wenn sie nicht mit freier Einwilligung geschieht, tatsächlich, daß den Menschen etwas ganz wesentliches von ihrer Person weggenommen wird. Und es führt in fast allen Fällen zu sehr starken psychischen Störungen und Behinderungen im späteren Leben, die nachvollziehbar sind."

Käännös:
(Kommentti järkytti minua syvästi. Se on kirjoitettu sodan lopulla, jolloin Saksassa pakkosterilointeja tehtiin liukuhihnalla. Suomalaisten lääkäreiden - joista monet olivat opiskelleet Saksassa ja joilla oli tänne yhteyksiä - olisi pitänyt ainakin jossain määrin olla tietoisia mitä Saksassa tapahtui. Monia sterilisaation uhreja petettiin, heitä ei päästetty hoitoloista vapaiksi ja erittäin monet kuljetettiin eutanasialaitoksiin. Lisäksi minusta on järkyttävää, että laintuntija Suomessa sanoo 1943, että sterilointilakia ei lainkaan tarpeeksi toteutettu ja että Suomessa pitäisi olla paljon tiukempi, että enemmän ihmisiä tulisi sterilisoida ja pitäisi käyttää myös kastraatiota. Koko kieliasu on leimautunut rotuhygienisestä näkökulmasta. Tässä on mm. kohta, jossa kirjoittaja sanoo, että on tunnettu tosiasia, että henkisesti sairailla, erityisesti heikkolahjaisilla on tunnetusti paljon aviottomia lapsia. Ja sitten tässä vielä sananmukaisesti todetaan: "johtuen arvostelukyvyn puutteestä he lyöttäytyvät kenen tahansa kanssa sukupuoliyhteyteen". Tämä ei ole pelkästään puhtaasti totuudenvastaista, vaan rikollistavaa, alentavaa puhetta. Minua järkyttää miten ihmiset voivat kirjoittaa jotain tällaista; olla kylmän tunteettomia ihmisiä kohtaan, joita arvioivat, ja josta on seurauksena pakkokeinoja.. Heidät sterilisoidaan ja se tarkoittaa - mikäli se ei tapahdu omalla suostumuksella - että ihmiseltä riistetään jotain erittäin oleellista minuudesta. Se johtaa melkein kaikissa tapauksissa erittäin voimakkaisiin psyykkisiin häiriöihin ja vammautumiseen myöhemmin.)

Speak: Rotukomitea ei rajoittunut vain negatiiviseen jalostustyöhän. Se kehitteli myös positiivisia keinoja. Paremman väen ja hyvätuloisten lisääntymistä piti kannustaa mm. suuremmin palkoin, lapsilisin ja veroeduin.

Speak: Komitea ei puuttunut vammaishoidon kustannuksiin. Ehkä se oli itsestäänselvyys. Rahalla mittaaminen oli juurtunut ainakin mielisairaanhoitoon. Esimerkiksi Arvo Ylppö piti mielisairaita arvottomina ja mielisairaaloita tuhlauksena.

Speak: Psyykkisesti sairaiden hoitomuodot olivat raakoja, osin silkkaa kidutusta. Monet niistä oli opittu Saksasta. Hyvin suosittu skitsofrenian eli jakomielitaudin hoitokeino oli tämä insuliinisokki. Potilaalle annettiin annos insuliinia. Muutaman tunnin kuluttua potilas tuli koomaan ja sai rajuja epileptisia kohtauksia. Kuviteltiin, että epilepsia ja skitsofrenia ovat toistensa vastakohtia. Aiheuttamalla keinotekoisesti epileptinen kohtaus uskottiin että jakomielisyys paranee. Menetelmä oli humpuukia, mutta sitä käytettiin meillä vielä 1960-luvulla.
- Tyly kohtelu näkyi myös kun vammaisia hoidokkeja siirrettiin pois sota-alueilta muualle Suomeen.

Speak: Potilaat sullottiin vaunuihin. Junat saattoivat odottaa ratapihoilla päiväkausia. Ohikulkijat kuulivat silloin tuskaisia avunhuutoja. Kun vaunut lopulta tyhjennettiin, osa hoidokeista oli kuollut, osa oli tautien näännyttämiä tai muutoin erittäin huonossa kunnossa. Monet menehtyivät pian kuljetuksen jälkeen.

Speak: Tämä ei ole sankarihauta vaan pikemminkin joukkohauta. Seinäjoen hautausmaalle on haudattu lähellä toimineen Törnävän mielisairaalan hoidokkeja. Sotavuosina potilaita kuoli selvästi enemmän kuin muulloin.

Speak: Törnävälle siirtopotilaat saapuivat junalla Seinäjoen kautta. Huoneet täyttyivät äärimmilleen. Potilaat kärsivät tulehduksista ja nälästä. Laitoshoidokeille oli ruokaa vähemmän kuin muulle väestölle.
Henkilöstöä kiellettiin toimittamasta potilaille lisäannoksia.

Speak: Pastori Ari Suutarla on vakuuttunut siitä, että potilaita kuoli välinpitämättömyyteen.

Ari Suutarla
Suutarla:
"Ehdottomasti. Jokainen voi nähdä nämä hautakivet Törnävän hautausmaalla ja ne puhuvat kivistä kieltä siitä tilanteesta. Että jos se asia olisi järjestetty toisella tavalla niitä joukkokuolemien kaiverruksia niihin kiviin ei olisi tarvittu."

Kuva: Ari Suutarla
Suutarla:
"Vammaisten ja mielisairaiden kohtelu on juuri sellaista että se kärjistyy tai korostuu kriisiaikoina ja perusasenne on juuri sellainen, että ei sillä joukolla ole niin väliä. --- Nämä ovat tällaisia ihmisarvokysymyksiä."

Speak: Psyykkisesti sairailla ei ollut helppoa rintamallakaan. Hoito oli sattumanvaraista. Psykiatrien ensisijaisia tehtäviä oli Saksan tapaan palauttaa kivääri käteen tuhansille sotaneuroosiin sairastuneille sotilaille - tai tärähtäneille, kuten lääkärit heitä kutsuivat. Usein ensimmäisenä epäiltiin, että sotaa pelkäävä neurootikko oli teeskentelijä tai pinnari.

Konrad Von Bagh
Kuva: Still Konrad von Bagh.
Speak: Rintamalääkärinä toimineella Konrad von Baghilla oli päämajan valtuudet tehdä parantamiskokeita sotilailla, jotka olivat psyykkisesti sairastuneet rintamalla ja kärsivät eriasteisista mielenterveydellisistä oireista.

Speak: Von Bagh otti potilailtaan luulot pois. Hän rääkkäsi hoidokkejaan epämiellyttävällä ja rankalla "voimisteluohjelmalla", jota hän kutsui myös rangaistukseksi. Neuroottisia potilaita simputettiin tunti päivässä kunnes he halusivat takaisin sotaan. Potilaan kerjätessä sääliä, von Bagh saattoi sanoa peräänantamattomasti: "Olette sotapalveluksessa, akkamaisuuksia ei sallita. Purkaa hampaanne yhteen ja tehkää velvollisuutenne."

Lukija:
"Hysteerikoille, joilla esiintyi kohtauksia, on määrätty tunti yksinvoimistelua kohtauksen jälkeen. Kohtaukset loppuivat ilmiömäisen nopeasti."

Speak: Tarvittaessa ohjelmaa kovennettiin ja parissa viikossa useimmat olivat niin uupuneita voimistelusta että anoivat takaisin sotaan. Oppinsa von Bagh oli saanut Saksasta, jossa hän teki aivotutkimusta.

Speak: Von Baghin toimintaa valvoi päämajalle everstiluutnantti, psykiatri ja sittemmin partiojohtaja Sven Donner. Armeijan hermo- ja mielitautiosaston tarkastajana toiminut Donner oli valmis vaikeimpien potilaiden osalta vielä jyrkempiin toimiin.

Speak: Erään tarkastusmatkansa jälkeen Donner kirjoitti muistion armeijan johdolle. Hän ilmaisi ihailunsa Hitlerille, joka murhautti vammaisia.
Lukija:
"En voi pitää mahdollisena sitä, että Suomellakaan olisi varaa sallia kielteisten voimien tehdä tuhotöitään samalla kuin se panee myönteisimmät alttiiksi rintamilla."
Speak: Donner piti välttämättömänä vaikeimpien potilaiden "tekemistä vaarattomiksi" - kuten hän kirjoitti - ja sulkemista - mihinpä muualle kuin keskitysleiriin. Donner oli valmis laittomuuksiin.
Lukija:
"Ymmärrän, että tämä saattaa olla vaikeasti toteutettavissa ilman vastaavaa lainsäädäntöä, mutta kenties sodan erikoismääräysten puitteissa jokin muoto asialle keksittäisiin. Pidän asian ratkaisemista jossain muodossa aivan välttämättömänä ja kiireellisenä tehtävänä."

filmiä kenttälääkäristä työssään.
Speak: Mutta vieläkin rajummista keinoista puhuttiin. - Suomen Kuvalehdessä ilmestyi sodan jälkeen arvoituksellinen nimetön kirjoitus. Sen mukaan suuri osa kansasta - jopa puoli miljoonaa - on vajaaälyisiä ja lurjuksia. He ovat syöpäkasvain, joka nakertaa kansakunnan taistelukykyä lisääntymällä estoitta samaan aikaan kun paras aines kaatuu rintamalla. Syynä on sosiaaliturva ja yleinen hellämielisyys.

Y. K. Suominen
Speak: Kirjoitus oli lyhennelmä lääkintäeverstiluutnantti Yrjö Suomisen 1943 kenttäsairaalassa pitämästä esitelmästä. Se julkaistiin lyhentämättömänä sotilaslääketieteen aikakauslehdessä -45, siis sodan jälkeen. Suominen oli mielisairaalalääkäri; myöhemmin lääkintöhallituksen virkamies ja lääkäriseura Duodecimin palkitsema tutkija.
-Kaasukammio ei ollut vieras ajatus Suomiselle, mikä paljastuu seuraavasta katkelmasta hänen puheessaan.
Lukija:
"Jos tapettaisiin eräitä tiettyjä tuhansia suomalaisia, niin saisimme lisää sotilaita. Tarkoitan useimpia mielisairaita, uusintarikollisia, lukuisia vajaaälyisiä ja niin edelleen. Tämmöisiä on surkean suuri osa kansasta."
Lukija:
"Jos maamme väkiluku vähenisi monilla tuhansilla, mutta kysymyksessä olisivat äskenmainitut tuhannet, niin sotaväkemme jonkin verran lisääntyisi poliiseista, vanginvartijoista, mielisairaanhoitajista ja niin edelleen. Elintarvikeannokset tietysti myös lisääntyisivät."

Valentine Zachini

Teksti:
Valentine Zachini (9 v.) surmattiin kuvausten jälkeen Berliinissä 1941.

Toimittaja: Olli Ainola
MOT 07.09.1998

Ohjelmassa haastatellut henkilöt

Dr. Michael Wunder
ARBEITSKREIS ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE DER "EUTHANASIE" UND DER ZWANGSTERILISATION

Prof. Dr.med Michael Hubenstorf
UNIVERSITY OF TORONTO
INSTITUTE FOR THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

PD Dr.med. Volker Roelcke
MEDIZINHISTORISCHE INSTITUT DER UNIVERSITÄT BONN

Pastori Ari Suutarla
KIRKKOHALLITUS