Hyppää pääsisältöön

RAY - Suomen suojelluin monopoli: käsikirjoitukset

RAY - Suomen suojelluin monopoli

Julkaisemme käsikirjoituksesta työversion, versiota päivitettiin 14.04.99 klo 10:09

Suomusjärven kunta ykköstien varrella jää autoilijalta helposti havaitsematta. Mutta jos mainitsee nimet Lahnajärvi ja Ykköspesä, kellot saattavat jo piristä. Taukopaikkojensa ansiosta Suomusjärvi pitää hallussaan erikoista ennätystä. Kunnassa pelataan raha-automaattiyhdistyksen pelejä asukasta kohti eniten Suomessa. Viime vuonna suomusjärveläinen käytti niihin 1595 markkaa, kun keskimäärin suomalaiset pelasivat 508 markalla. (Ahkeran kansanterveyden kannattamisen kuvittelisi näkyvän myös kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa.)

Ruohonen: Enpä ole käynyt suomusjärvellä tutkimassa asiaa. Suomusjärvellä pelataan kovin paljon koska siinä on suosittu taukopaikka, johon linja-auto ja yksittäiset autoilijatkin pysähtyy.

Näin RAY toimii:
se kerää tehokkaasti automaattituottoja, mutta sulkee silmänsä siltä mitä varoilla loppujen lopuksi saadaan aikaan.

Ruohonen: Jos ajatellaan niitä eri päämääriä, joita täs tavoitellaan, tehokkuutta taloudellisessa mielessä, rehellisyyttä ja rehellisyyttä ja luotettavuutta, pelien hallittavuutta ja sitä että tuotot tulee käytettyä yleisesti hyväksytyllä tarkoituksella, niin suhteessa näihin tavoitteisiin tää on erittäin hyvä järjestelmä.

Monopolinsa turvin Raha-automaattiyhdistys on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista pelitoiminnan harjoittajista. Sen liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljardia markkaa, joista se jakoi avustuksina 1,9 miljardia sosiaali- ja terveysalan.

Kysymys: Kuinka paljon varsinaiset avuntarvitsijat hyötyvät raha-automaateista kerätystä tuotosta?
Ruohonen: Sen selvittäminen yksityiskohtaisesti on tietysti iso tutkimus. Näiden järjestöjen asiakkaina on kuitenkin satoja tuhansia suomalaisia, ja me tiedetään minkälaisia palveluja ja tukitoimia tällä tuotetaan ja monet väestöryhmät on täysin riippuvaisia näistä palveluista.

Järjestökenttää tukemalla Raha-automaattiyhdistys onkin saanut ylivertaisen otteen suomalaisessa yhteiskunnassa. RAY:n talutusnuorassa kulkevat niin poliitikot, virkamiehet kuin julkinen sanakin. Muualla yleisesti verovaroin kustannettuja tehtäviä maksastaan meillä julkisoikeudellisen yhteisön tuotosta. Sitä ei pidä erityisen kummallisena edes rahapelien ylin valvoja sisäministeriön lainsäädäntöneuvos Jouni Laiho

Laiho: Olennaista minusta on, että se, että meillä tietyllä tavalla näitä tehtäviä, joita raha-automaattiyhdistyksen varoilla hoidetaan niin pitäisi rahoittaa budjetista suoraan. Mutta tää mekanismi mikä merillä on ollut 60 vuotta on osoittautunut erinomaisen tehokkaaksi tavaksi monessakin suhteessa. Siinä on tietyllä tavalla kysymys veron, iloisesta veronmaksusta, ei sitä kiistäminen käy.

Iloinen veronkantaja vaalii mustasukkaisesti julkista kuvaansa ja käy herkästi niiden kimppuun, jotka edes yrittävät kritisoida sen toimintaa. Kutsu luottotoimittajille käy säännöllisesti pääkonttoriin Espoon Keilaniemeen tai Luostolle kelohuvila Ykköspottiin. Tällä Luostolla järjestetyllä hiihtoleirillä, jota kuokkavieraina rohkenimme häiritä, valikoitua toimittajajoukkoa valistettiin RAY:n monopoliaseman välttämättömyydestä.

Raha-automaattiyhdistyksen hädän ymmärtää. ETA-sopimuksen seurauksena se menetti ensin monopolinsa ajanvieteautomaattien pitämiseen. Tänä vuonna liitoksissaan on natissut yksinoikeus rahavoittoja antaviin automaatteihin.

Läärä: tehty elämää suurempi kysymys. Apteekit ja leipäkaupat

Tämä pieniä rahavoittoja jakava englantilainen Golden Shot -automaatti saattaa olla se keihäänkärki, joka murtaa raha-automaattiyhdistyksen yksinvallan ja johtaa samalla merkittäviin muutoksiin pelimarkkinoilla kaikkialla Euroopassa. Läärä on menestynyt oikeustaistelussaan valtiota vastaan paremmin kuin kukaan etukäteen uskoi. Muun muassa EY-tuomioistuimen päätöstä valmisteleva julkisasiamies asettui Läärän taakse RAY:n monopolia vastaan.

Kiviluoto: Juridisesti keskeistä tässä kiistassa on yrittäjien kannalta se seikka, että ne perustelut, joilla Suomeen on aikanaan luotu tällainen raha-automaattiyhdistyksen monopoliin perustuva järjestelmä nimenomaan näillä peliautomaattimarkkinoilla ovat yrittäjien käsityksen mukaan EU-oikeudellisesti arvioiden kestämättömiä

EY:n tuomioistuin ratkaisee kesällä ovatko nämä pelikoneet Suomessa laillisia ja onko RAY:n yksinoikeus EU-kaudella sopusoinnussa vapaan kilpailun kanssa.

Kysymys: Pidättekö mahdollisena, että ey-tuomioistuin ei lainkaan ottaisi huomioon julkisasiamiehn esittämiä kannanottoja?
Laiho: Ei varmaankaan lasinkaan voi jättää niitä huomioon ottamatta. Tässähän on periaatteellisesti keskeisenä kysymyksenä tietyt raha-automaattiyhdistyksen oheistoiminnot josta la Pergola esiinnostaa erityisesti keskeisimmän eli laiiteiden valmistuksen. Ja kyllä se saattaa olla niin, että siinäkin tapauksessa että tuomioistuin katsoo, että raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeusitse automaattitoimintaan on sallittua, että se kuitenkin puuttuu tähän laitevalmistukseen.

Jo mahdollisuus raha-automaattiyhdistyksen monopolin murtumisesta on nostanut Suomessa suuren porun. Ääntä ovat pitäneet ne, jotka ovat vaarassa hävitä eniten: automaattivaroilla itseään lihottaneet sosiaali- ja terveysalan yhdistykset. Niistä merkittävä osa on puolueiden perustamia.

Ruohonen: Raha-automaattiyhdistyksen varoja ei käytetä mihinkään poliittiseen toimintaan. Raha-automaattiyhdistyksen varojen käytöstä säädetään raha-automaattiasetuksella, jossa on nimetty 9 käyttötarkoitusta näille varoille ja kaikki voittovarat käytetään näihin tarkoituksiin ja näiden tarkoitusten joukossa ei ole yhtään ja minkäänlaisia poliittisia tarkoituksia.

Raha-automaattiyhdistykseen kuuluu 96 sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista järjestöä. Niistä 19 tunnustaa suoraan jonkin neljän suurimman puolueen väriä. Järjestöistä seitsemän pääsee vuorollaan yhdistyksen hallitukseen. Loput seitsemän hallituksen jäsentä nimeää valtioneuvosto. Näin RAY:n ylimmässä päättävässä elimessä Sdp:llä, kokoomuksella ja keskustalla on kullakin kolme paikkaa ja Vasemmistoliitolla yksi.

Puolueilla on tiukka ote myös automaattirahoista. Eläkeläisten ja nuorisojärjestöjen toimintaan sekä aktiivijäsenten lomajärjestelyihin perustetut yhdistykset ovat huomattavia edunsaajia. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien Lomakotien Liitto, keskustan Lomayhtymä ja Vasemmistoliiton Solaris-lomat nostavat taas kerran jokainen noin 10 miljoonan vuosiavustuksen..

Ruohonen: Silloin kun väitetään että rahoja ohjataan poliittisiin tarkotuksiin, väitetään ettei näiden varojen käytöstä päätettäessä noudatettas voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sillon minusta pitäs tehdä kantelu oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille ja tutkituttaa tää asia.

Edellisen kerran asiaa selvitti oikeuskansleri Kai Korte. Hänen mielestään avustussäännökset oli tehty yksinkertaisesti niin väljiksi, että varojen valvonta oli käytännössä hyvin hankalaa. Korte kehottikin selventämään säännöksiä ja lisäämään valvontaa.

Vielä 80-luvulla asiaa piti esillä kokoomus. Se teki rahanjaosta muun muassa eduskuntakyselyn. Kritiikki kuitenkin vaiennettiin perisuomalaisella tavalla: arvostelija vedettiin mukaan sisäpiiriin. RAY:n toimitusjohtajana ennen Ruohosta toimi kokoomuksen taloutakin hoitanut Aarre Lepistö. Nyt puolueen etua vahtii RAY:n hallituksessa puoluesihteeri Maija Perho eikä soraääniä ole enää kuulunut.

Ruohonen: Mä olen seurannut avustusten jakoa vuodesta -91 lähtien ja näitä varoja ei käytetä poliittisiin tarkoituksiin.

RAY:n tuki kiertyy puolueille mutkan kautta. Tämä on Saarijärvellä sijaitseva Mennikäisen lomahotelli, jota vielä muutama vuosi sitten pyöritti keskustan nuortenliitto Vesaiset. Kun nuorisojärjestöä uhkasi konkurssi, apuun tulivat keskustaa lähellä olevat Huoltoliitto ja Lastenkeskus. Raha-automaattiyhdistyksen tukien varassa toimivat yhdistykset lunastivat nuorisojärjestön velat ja ottivat kannattamattoman hotellin Vesaisilta. Pari vuoden kuluttua hotelliyhtiö ajettiin alas ja Mennikäinen suljettiin.
Tämä on puolestaan Lappajärven ylpeys kylpylä Kivitippu.. Kun valtio lamavuosina leikkasi tukia, kunta ei enää selvinnyt Kivitipun kustannuksista. Sen jälkeen kulut kipattiin raha-automaatti-yhdistyksen kontolle. Tämäkin asia hoitui hyvillä keskustasuhteilla. Puoluetta lähellä oleva Loma-yhtymä sai Kivitipuun RAY:lta 35 miljoonaa.

Poliitisen raha lisäksi RAY:lla on toinekin tabu: ongelmapelaaminen. Monopolia on Suomessa totuttu puolustamaan RAY:n kyvyllä hallita peliriippuvuudesta koituvia haittoja.

Kiviluoto: Jos verrastaan sellaisiin Euroopan maihin missä automaattitoiminta tai raha-automaatilla operointi on ollut pitkän aikaa periaatteessa ei vapaata mutta yksityisille sallitua toimintaa niin tosiasialliset rajoitukset ovat olleet aivan eri luokkaa kuin mitä ne ovat Suomessa olleet kun raha-automaattiyhdistys on sitä yksinoikeutensa turvin harjoittanut.

Kun valtiovalta laati säännöksiä nykymuotoiselle pelitoiminnalle, yhdistykselle asetettiin kaksi päämäärää: sen piti kanavoida pelituotot yleishyödyllisiin kohteisiin ja pitää yksityiset poissa liiketoiminnasta.

Kiviluoto: Silloinhan ei perusteltu tätä järjestelmää sillä että olisi haluttu suojella ihmisiä esimerkiksi ylipelaamisen, peliaddiktin aiheuttamista ongelmista, vaikka jälkeen päin on julkisuudessa hyvin paljon vedottu näihin seikkoihin.

Todellisuudessa valvonta on pelkkää sanahelinää,. RAY sijoittaa pelejään tarjolle huolettomimmin kuin keskimäärin muualla Euroopassa. Yli 18 000 rahapeliä on tarjolla kaikkialla kaikenikäisille. Vain koulut ja kirkot ovat rauhoitettuja.

Ruohonen: Me pyrimme sijoituspolitiikalla välttämään sellaisia sijoituspaikkoja, jossa riskit on suuria ja sitten sijoituspaikkojen omistajien kanssa meillä on valvontasopimus pelaamisesta. Omissa pelipaikoissa meidän oma henkilökunta valvoo yksittäisiä, sekä yksittäistä peliä että koko pelipaikkaa.

Helsinkiläinen, nimettömänä esiintyvä opettaja tietää omasta kokemuksestaan, mitä on pelaamisen vapaus. Muutamassa vuodessa hän on menettänyt raha-automaattipeleihin yli miljoona markkaa.

Tulokas: Joo, mä myönnän sen että ihminen, aikuinen ihminen vastuussa omasta elämästään ja tota menee vapaaehtosena pelaamaan, mutta sitten kun joutuu siihen koukkuun ni, ja kuitenki jaksaa vielä hakea sitä vastuuta ja kieltoa, ni sitten se niinku estetään, estetään ni siinä monella voimavarat on varmaan niin vähissä, ettei todellakaan jaksa enää hakea minkäänlaista kieltoa vaan jatkaa tai sitten menee hautaan.

Ruohonen: Yksittäistapauksista tietysti syntyy ongelmia ja ne voi olla vakaviakin. Yhteiskunnallisessa mittakaavassa suomessa liikapelaamista ei voi verrata mihinkään muuhun vastaavaan ongelmaan, se on suhteellisen vaatimaton

Tulokas: Jokainen ihminen ymmärtää että katkerahan sitä on tappion jälkeen, mutta että mul on semmonen tunne että suomen maassa kaikesta kirjotuksista ja puheista ja muusta riippumatta niin ei täällä valvota tätä, ei kontrolloida eikä valvota tätä pelaamista ja jätetään heitteille nää jotka on joutunu siihen koukkuun. Ja koukusta ei päästetä vähällä.

Pelaajan pyynnöstä lähdin mukaan todistamaan, kuinka hankalaa on saada pääsykielto RAY:n pelikasinolle. Vasta pitkän tivaamisen jälkeen kasinon henkilökunta suostui kirjoittamaan porttikielton pelaajan vaatimuksesta vuoteen 2050.

Kysymys: RAY perustelee oman monopolisasemansa sillä, että juuri tuon monopoliaseman vuoksi sillä on mahdollisuus hoitaa näitä asioita. Tulokas: Joo, en vaan ole nähnyt tätä. Kun kysyin miten minun kohdallani on hoidettu ja puututtu pelaamiseeni, niin ei millään tavalla.

Kysymys: Hyväksyttekö sen kritiikin, että raha-automaattiyhdistyksen valvontaa ei käytännössä ole?
Ruohonen: En.
Kysymys: Kuinka paljon te olette ohjanneet varoja peliriippuvaisten auttamiseen?
Ruohonen: Riippuvuusongelmien hoitoon kokonaisuudessaan käytetään 10-15 miljoonaa.
Kysymys: Entä peliriippuvaisten?
Ruohonen: Peliriippuvuus on yksi riippuvuusongelma muiden joukossa, eikä sitä ole syytä irrottaa erilliseen hoitojärjestelmään

Suomen liityttyä ETA-sopimukseen, RAY:n oli pakko vapauttaa viihdeautomaatit kilpailulle. Siihen saakka ne olivat kuuluneet raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeuteen. Sopimuksen vaatimaa lakia viivytettiin Suomessa kuitenkin 11 kuukautta. Sinä aikana RAY:n varoilla rakennettiin tytäryhtiö Pelika, joka ylivertaisena valtasi markkinat.

Kiviluoto: Siinä kävi niin, että että raha-automaattiyhdistykselle mahdollistettiin tai varmistettiin tytäryhtiön kautta ylivoimainen markkina-asema ja todellista kilpailua, vapaata kilpailua ei päässyt syntymään.

Yksityisten pelinharjoittajien tila pelimarkkinoilla ei kilpailun vapauttamisen seurauksena kasvanut vaan päinvastoin kapeni. Kilpailu oli kovaa mutta ei kovinkaan reilua.

Läärä: …yhteistyöstä…

Pelikan perustaminen RAY:n varoilla saattaa osoittautua historialliseksi virheeksi. Se sai yksityiset peliyrittäjät kyseenalaistamaan koko RAY:n toiminnan

Kysymys: Eli kun tämä viihdepelien vapauttaminen ei johtanut reiluun kilpailuun niin sen seurauksena ryhdyttiin katsomaan koko tätä automaattijärjestelmää kokonaisuutena?
Kiviluoto: Kyllä, kyllä. Näin voidaan ainakin yksinkertaistaen sanoa. Tietty syy-yhteys siihen on olemassa.

Ruohonen: …markkinoista…

Pelikaa auttaakseen Raha-automaattiyhdistys käyttää hyväkseen yhteistyökumppaniensa riippuvuutta rahapelien sijoittamiskorvauksista. Siellä missä on pajatso löytyy yleensä myös Pelikan viihdeautomaatti. Väitteet rahapelien ja viihdepelien laittomasta yhteenkoplaamisesta ovatkin yleisiä. Yleensä RAY onnistuu pelottelemaan kohteluunsa tyytymättömät hiljaisiksi.

Ote kirjeestä: "Edellä mainitussa lehtiartiukkelissa esittämänne väitteet ovat vakava syytös Ray:tä kohtaan laittomien markkinointitoimenpiteiden käytöstä…
mikäli emme saa tapauksista konkreettista näyttöä tai emme saa tähän kirjeeseemme ylipäätään vastausta olemme pakotettuja harkitsemaan oikeudellisia toimenpiteitä liiketoimintamme vakavasta härinnästä.

Yksityisten viihdepelejä ottaneet yrittäjät joutuvat luopumaan laitteista, kun RAY:n uhkaa viedä omat tuottoisammat rahapelinsä pois. Valinta on helppo: tuottamattomampi viihdepeli lähtee. Näin kilpailu monopolin ja yksityisten välillä entisestään vääristyy.

Entisenä hotellinpitäjänä Juha Kumara uskaltaa kertoa, millaista monopolin painostus ja kiusanteko voivat olla.

Ruohonen: …mä toivon et tälläset tapaukset toimitetaan muualle kuin tv-haastattelussa, jolloin mä saan tutkia ne myöskin pitäisi puhua muussa kuin haastatteluissa

---

Musiikkiautomaatteja ja flippereitä Suomen välittävä Markku Lahtinen on entinen RAY:n työntekijä. Yksityisyrittäjäksi ryhdyttyään myös hän sai kokea, mitä on kilpailla entistä työnantajaansa vastaan.

---

Raha-automaattiyhdistyksen monopolin kannalta kaikkien ongelmallisinta on, että sen rahanjako on alkanut vaikeuttaa sosiaali- ja terveysalan yksityistä palveluntuotantoa. Holtiton rahanjako on saanut alan etujärjestönkin hermostumaan.

---

Kysymys: Onko kohtuullista että raha-automaattiyhdistyksen varoin tuetaan sellaista, sellaisia toimintoja jotka aiheuttavat ongelmia jo olemassa oleville järjestelmille?
Ruohonen: Se ei oo kohtuullista, mut sit täytyy kertoo esimerkki mis näin on tapahtunu.

Pyhäsalmen palvelukoti Oulun läänin eteläosassa on tästä esimerkki. Kymmenen vuotta sitten perustettu hoivakoti on alallaan pioneeriyritys. Se on Suomen ensimmäinen yksityinen vanhainkoti.

Jaatinen: Sen takia se haluttiin tehdä esimerkkikohde ja sen takia siihen puuttui suunnitteluun myöskin lääninhallitus ja sosiaalihallitus. Ja heidän kanssaan yhteistyössä tätä suunnittelutyötä tehtiin ja toteutettiin.

Yrittäjäperhe Jaatinen sijoitti Pyhäsalmen hankkeeseen 3,5 miljoonaa markkaa pankkilainaa. Sillä saatiin palvelukeskus, jota Oulun läänin sosiaalitarkastaja virallisessa lausunnossaan arvioi näin:

Kirje: Voin todeta, että Palvelukoti Jaatinen on sekä toimitiloiltaan, että myös henkilökuntansa koulutuksen suhteen erittäin hyvätasoinen. Oulun läänissä on toistaiseksi vähän vanhuksille tarkoitettuja yksityisiä muita kuin säätiö- ja yhdistyspohjaisia toimintapaikkoja, mutta olemassa oleviin vastaaviin verraten nyt puheena oleva on omassa luokassaan

Jaatinen: Voi sanoa, että monet epäilijätkin muuttivat mielipidettä ja kantaansa, että yksityinenkin voi toteuttaa tällaista tasokasta toimintaa. Ja toisaalta. Siellä ehkä syntyi sitten toisenlaista negatiivista palautetta, että miten - suoraan sanoen kateutta.

Pyhäsalmen johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet perustivat kuntaan dementiayhdistyksen. RAY antoi sille 2,5 miljoonaan markan investointiavustuksen. Toimintaa on lisäksi tuettu automaattivaroin puolella miljoonalla markalla vuodessa.

Jaatinen: Minä sitä tiedustelin raha-automaattiyhdistykseltä, kun tämä toiminta alkoi niin sieltä kerrottiin, ettei heillä ollut tietoa, että tämmöisen yksityisen toiminnan olemassaolosta täällä paikkakunnalla, että se oli heille suuri yllätys.

Kun Jaatisten sopimusta oli ensimmäisen kerran katkolla, asiasta päättivät kunnassa samat henkilöt, jotka olivat dementiayhdistyksen takana. Jaatisen sopimusta ei uusittu ja kunnan masusitoumuksella olleet vanhukset siirrettiin muualle.

Jaatinen: Me on yrityksenä panostettu tähän laatuun ja tähän toiminnan koko ajan parantamiseen, niin se tuntuu uskomattomalta. Että kyllä vanhustyöllä pitää olla jatkuvuutta, vähän pitempiaikaista kuin 10 vuotta.

---

Tarjouskilpailu julkisesti tuettu yhteisöä vastaan koitui myös Seinäjoella sairaankuljetusta hoitaneen Nuottaniemi Oy:n kohtaloksi. Kolmenkymmen vuoden kokemus ei riittänyt, kun SPR päätti hinnalla millä hyvänsä kaapata kuljetukset perustamalleen yhtiölle.

---

Korkeimman hallinto-oikeuden on määrä vielä tänä keväänä ratkaista tarjouskilpailusta tehdyt valitukset. Jos päätös ei muutu, yrittäjällä on edessään raju saneeraus: töitä on jäljellä enää kolmannes viime vuoden määrästä.

toimittajana Jouni Tervo

haastatellut:

Juha Kumara
Yrittäjä
Helsinki

Markku Lahtinen
Yrittäjä
Oulu

Markku Läärä
Puheenjohtaja
Suomen automaattiyrittäjät

Reijo Jaatinen
Toimitusjohtaja
Pyhäsalmen Palvelukoti

Terttu Ryyppö
Kunnansihteeri
Suomusjärvi

Esa Hartikainen
Toimitusjohtaja
Nuottajärvi Oy

Markku Ruohonen
Toimitusjohtaja
Raha-automaattiyhdistys

Jouni Laiho
Lainsäädäntöneuvos
Sisäministeriö

Panu Kiviluoto
Asianajaja
Jyväskylä

Martti Pallari
Johtaja
Suomen Yrittäjät