Hyppää pääsisältöön

Kotiverenpainemittarit testissä

Verenpaineen kotimittauksilla 60 miljoonan markan vuotuiset säästöt

Suomen lääkärilehdessä (33/2000) julkaistun tutkimuksen mukaan kohonneen verenpaineen seurannassa tarvitaan säännöllisiä mittauksia, jotka voidaan tehdä yhtä luotettavasti kotona kuin terveyskeskuksessakin. Kotimittauksiin siirtymällä voitaisiin seurantakäyntejä terveyskeskuksissa harventaa huomattavasti. Tutkimuksen tehneet Stakesin ylilääkäri, dosentti Risto Roine, Taysin ylilääkäri, professori Väinö Turjanmaa ja Helsingin yliopiston professori Harri Sintonen laskevat, että kotimittauksilla voitaisiin säästää uusien verenpainepotilaiden hoidossa lähes 60 miljoonaa markkaa vuodessa. Terveydenhoitajat voisivat näin käyttää työaikaansa esimerkiksi valistustyöhön ja muuhun rutiinimittauksia järkevämpään toimintaan. - Tämä on jollakin tasolla ollut intuitiivisesti tiedossa aika pitkään, mutta vasta nyt verenpainemittarien kehittyminen ja yleisempi keskustelu aiheesta on tuonut asian konkreettisesti esille ja todettu, että kustannussäästöjä todella saavutettaisiin puhumattakaan siitä, että kotimittauksilla saataisiin ennustearvoiltaan luotettavampi tulos, Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen johtaja, professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi sanoo. Selvitystyö otetaan ilolla vastaan suurissa paineissa työskentelevissä terveyskeskuksissa. - Kotimittauksiin siirtyminen lisää potilaiden omaa vastuuta sairaudenhoidosta ja vie meiltä vastaavasti taakkaa pois. Pystymme näin suuntaamaan työtä toisenlaiseen, enemmän omaa ammattitaitoamme vaativaan työhön, Oulun keskustan terveyskeskuksen vastaava lääkäri Auli Mylly toteaa.

Kohonnut verenpaine ajaa lääkäriin

Suomessa on yli 450 000 verenpainepotilasta, ja tämä näkyy terveyskeskuksissa; kohonnut verenpaine on yleisin lääkärissä käynnin syy. - Yli puolet vastaanottopotilaista on verenpaineen mittauttajia. He ovat enimmäkseen iäkästä väkeä, Auli Mylly kertoo. Kotimittausten puolesta puhuu mm. niin sanottu valkotakkihypertensio eli potilas jännittää lääkärin tekemää verenpaineen mittausta. Tilanne voi aiheuttaa vääristyneen mittaustuloksen, kun potilaan verenpaine on koholla.

Mittareita kodeissa yli 300 000

Suomessa on verenpainemittari jo yli 300 000 kotitaloudessa, ja määrä kasvaa parinkymmenen prosentin vuosivauhdilla. Kuinka luotettavia kotimittarit ovat?

Kuluttaja-lehti selvitti vuosi sitten (7/1999), millaisia verenpainemittareita kaupoissa myydään ja ovatko ne kliinisesti ja puolueettomasti testattuja. Professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi sanoo, että mittareiden on oltava maahantuojasta riippumattoman tahon testaamia. Testi vaatii riittävän verenpainepotilasjoukon, jotta voidaan puhua kattavasta ja luotettavasta selvityksestä. - Sitten vielä edellytetään, että testitulokset on julkaistava puolueettomassa lääketieteellisessä lehdessä, josta jokainen voi tarvittaessa lukea ne ja katsoa, kuinka hyvin mittaustulokset vastasivat toisiaan, Keinänen-Kiukaanniemi sanoo. Tämä tieto hänen mukaansa puuttuu monelta maahantuojalta eli ne eivät pysty osoittamaan kliinisiä testejä, joten niistä ei ole olemassa minkäänlaisia raporttejakaan. Samaa osoitti myös Kuluttaja-lehden selvitys: vain viisi mittaria kahdestakymmenestä läpäisi seulan eli ne oli hyväksyttävästi testattu.

Kotimittaribuumi on saavuttanut jo sellaiset mittasuhteet, että Kansaneläkelaitoskin on kiinnostunut asiasta. Joko on Kela-korvauksen paikka? - Kela hyväksyy kotimittaukset, mutta niiden lisäksi täytyisi olla myös virallisia mittauksia, ja ajatus olisi, että tästä on ehkä tulossa jonkinlainen valtakunnallinen ohjesääntö, miten niitä hyväksytään, Kelasta asiaa tiedustellut vastaava lääkäri Auli Mylly kertoo. Hän uskoo kymmenien miljoonien säästöistä tehdyn selvityksen johtavan siihen, että Kelassakin kotimittauksia tullaan suosittelemaan entistä enemmän.

toimittaja
SEPPO KORHONEN

Lisätty asiasanat ja mobiiliyhteenveto 4.11.2015