Hyppää pääsisältöön

Lehmän maidon insuliinista diabetesta?

Nuoruusiän diabetes on suuri kansanterveydellinen ongelma Suomessa. Vuosittain sen hoitoon kuluu rahaa noin 600 miljoonaa markkaa. Syitä sairaudelle etsitään koko ajan.

Jo 80-luvulla saatiin viitteitä siitä, että yksi sairaudelle altistava tekijä olisi lehmänmaito. Nyt epäillään, että lehmänmaidon insuliini äidinmaidon korvikkeissa olisi tuo ”syntipukki”.

Äidinmaidon tiedetään olevan pienelle lapselle parasta ravintoa. Sen osoittavat myös uusimmat tutkimustulokset. Niiden mukaan lehmänmaitopohjainen äidinmaitokorvike saattaa lisätä lapsen riskiä sairastua lapsuusiän diabetekseen.

Dosentti Outi Vaarala Kansanterveyslaitokselta esitti ensimmäiset epäilynsä lehmänmaidon insuliinin yhteydestä nuoruusiän eli tyypin 1 diabeteksen syntyyn jo 1997. Vuonna –99 alkaneiden tutkimusten valossa epäillään, että äidinmaitokorvikkeen lehmän insuliini muodostaa lapsen elimistössä immuunivasteen insuliinia kohtaan. Näin Vaarala perustelee syitä lehmän insuliinin immuunivasteelle.

-Meidän tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että kun lapset altistuvat lehmän insuliinille äidinmaitokorvikkeissa, niin lähes puolet lapsista kehittää immuunivasteen insuliinia kohtaan. Tämä johtuu siitä, että lehmän insuliini tunnistetaan vieraana rakenteena, koska se poikkeaa kolmen aminohapon verran ihmisen insuliinista.

Nuoruusiän diabetes syntyy kun elimistön puolustusjärjestelmän valkosolut, joiden tehtävänä on hyökätä tauteja aiheuttavia bakteereja ja viruksia vastaan, alkavatkin hyökätä insuliinia tuottavien solujen kimppuun haimassa. Ne tuhoavat insuliinia tuottavat solut ja näin lapselle kehittyy diabetes, sairaus jossa veren sokeri alkaa nousta insuliinin puutoksen vuoksi.

Sekä epidemiologiset tutkimukset että Vaaralan ryhmän tekemät immunologiset tutkimukset viittaavat siihen, että altistuminen lehmän insuliinille ennen 2 - 3 kuukauden ikää lisää diabetesriskiä, mutta myöhempi altistuminen äidinmaitokorvikkeelle ei samassa määrin enää lisää sairastumisriskiä.

Kaikki lapset eivät kuitenkaan ole alttiita nuoruusiän diabetekselle vaikka saisivatkin hyvin pieninä lehmänmaitopohjaista äidinmaitokorviketta. Dosentti Vaaralan mukaan muita riskitekijöitä sairauden puhkeamiselle ovat mm. perimä sekä suoliston immuunijärjestelmä, joka on hyvin keskeisessä roolissa tyypin 1 diabeteksen puhkeamisessa.

Vaaralan tutkimuksen pilottivaiheen tuloksia saadaan ensi kesänä. Tällä hetkellä tutkimuksessa mukana on nelisenkymmentä lasta.

-Tutkimuksen seuraava vaihe on se, että me pyritään hakemaan rahoitusta itse varsinaiseen tutkimukseen, Vaarala kertoo. Varsinaiseen tutkimukseen tarvitaan satoja lapsia mukaan, jotta saisimme riittävän tilastollisen voiman osoittaa hypoteesin on oikeaksi.

Toimittaja: TAINA TERVO

Lisätty asiasanat ja mobiiliyhteenveto 6.11.2015