Hyppää pääsisältöön

Naisten sydänsairaudet

Sydänsairauksia kuten sepelvaltimotautia pidetään yhä suomalaismiesten kirouksena. Naisista jopa puolet pelkää kuolevansa rintasyöpään ja vain neljä prosenttia sepelvaltimotautiin. Todellisuudessa sydäninfarkti on suomalaisnaisten yleisin kuolinsyy, siihen menehtyy joka kolmas nainen.

Perimän lisäksi naisten sepelvaltimotautia aiheuttavat pääosin samat riskitekijät kuin
miehillä eli kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli ja sokeritauti. Naisten sydänsairauksissa on kuitenkin omat erityispiirteensä. Naisilla muun muassa estrogeenituotanto siirtää sepelvaltimotautiin sairastumista noin kymmenen vuotta miehiä myöhemmäksi, kertoo kardiologi Sinikka Pohjola-Sintonen Peijaksen sairaalasta:

- Naisten kohdalla on näkyvissä myös muutos niin, että aikuisena alkava sokeritauti varhentuu ja lisääntyy lihomisen myötä, ja toisaalta myös nuorison tupakointi on lisääntynyt. Tällä hetkellä kolmannes nuorisosta tupakoi ja ensimmäistä kertaa suurempi osa tytöistä kuin pojista. Nämä kaksi tekijää todennäköisesti tulevat heijastumaan sepelvaltimotapahtumina naisilla jo ennen eläkeikää.

Sydämen toimintahäiriön oireena on yleensä pidetty voimakasta rintakipua ruumiillisen rasituksen yhteydessä. Naisten oireet voivat olla kuitenkin paljon epämääräisempiä. Naisten sydänsairaudet voivat vaatia myös erilaista hoitoa, muistuttaa kardiologi Sinikka Pohjola-Sintonen

- Naisilla on enemmän vaikeammin sepelvaltimoperäisiksi tunnistettavia oireita kuten väsymystä ja pahoinvointia. Naisilla esimerkiksi oksentaminen infarktin aikana on paljon yleisempää kuin miehillä.

- Monet tutkimustulokset pohjautuvat tutkimuksiin, joissa on ollut etupäässä miehiä. Tällä hetkellä me tiedämme, että esimerkiksi sepelvaltimotaudin akuutissa vaiheessa annettava pallolaajennushoito tai ohitusleikkaushoito ei ehkä naisilla saa ihan yhtä hyviä tuloksia aikaan kuin miehillä.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvitelty myös stressin ja tunnetilojen vaikutuksia sydänsairauksien syntyyn. Parisuhteen ongelmat, avioerot ja läheisten menetykset näyttävät koettelevan erityisesti naisen sydäntä. Tätä mieltä on myös turkulainen Irma Lappalainen, joka sairastui dilatoivaan kardiomyopatiaan eli laajentavaan sydänsairauteen noin kaksi vuotta sitten.

- Nainen jollain tavalla ehkä kätkee sydämen tuntemukset, että se nyt vain vähän pistää. Ja jos siitä puhuukin miehelle tai perheelle, niin sitten tulee helposti muilta kommentteja vaan, että kyllä mullakin aina vähän ”kniippaa”. Sitten kun tulee sellainen tilanne kuten minullakin, että tapahtui monen rakkaan lähimmäisen menetys, niin yhtäkkiä tuli tämmönen purkaus ja se tuli tämän taudin muodossa sitten, kertoo Irma-Lappalainen.

Toimittaja: Riikka Heikkilä

Lisätietoja sydänsairauksista:

Suomen Sydänliitto ry
p. 09-7527521
www.sydanliitto.fi

Lisätty asiasanat ja mobiiliyhteenveto 11.1.2016