Hyppää pääsisältöön

Jumalan vai lain edessä?: käsikirjoitus

Uhrin oma kertomus – tilanne lavastettu.

Jos oltiin kahdestaan tai vaikka huonetoverikin siinä, niin, niin sitte se oli semmosta sängyn laidalla istumista ja siinä saatettiin sitte ottaa niinku käsivarsista kiinni, vyötäröltä, reisistä ja nilkoista. Joskus se tapahtu ihan ohimennen ja välillä sitte taas vähän lujemmalla otteella.

Ohjelman alkutunnus

Suomen Adventtikirkon korkeimpaan johtoon kuuluva pastori erosi viime syksynä äkillisesti virastaan. Eron tarkempaa syytä ei ole kerrottu, mutta kirkon jäsenten keskuudessa elää vankka käsitys että syynä oli epäilys lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä kirkon piirissä.

Kirkko ei ole tehnyt asiasta ilmoitusta poliisille eikä lastensuojelu viranomaisille.

Kalliokoski: …niin kyseessä meidän kannaltamme ovat niin henkilökohtaiset asiat, että ilmoituksen tekeminen on jätetty asianosaisten harkintaan.

Paunio: No lastensuojelulain 40 §: n mukaan seurakunta on, on juuri eräs niistä viranomaisista, joilla on lastensuojeluilmoituksen velvollisuus.

Piikkiössä, Turun lähellä, sijaitsee Toivonlinnan Yhteiskoulu. Se on Suomen adventtikirkon koulu joka on tarjonnut perusopetusta ja lukiokoulutusta vuodesta 1932.

Koulun yhteydessä toimii myös sisäoppilaitos jossa opiskelu aloitetaan yleensä 13 vuotiaana…

Uhri: No asuntolassahan ne suhteet kehittyi ihan toisella tavalla, ainakin jos vertaa normaaliin kouluympäristöön, että

Toivonlinnassa monet opettajista ja työntekijöistä asui siinä koulualueella ja siellä oppii pakostakin tunteen toisensa aika hyvin. Etenkin sitten, jos asuu niinku samassa rakennuksessa, poikien asuntolan välittömässä yhteydessä.

Tää asuntolassa oleminen on tietysti yks osa tämmösen henkilön toimenkuvaa, että, (joo), mutta tota, se niin, se hänen käytös , se ei kyllä niinku millään muotoa ollu niinku ihan normaalia että, se tapa, millä niinku kosketeltiin ja se, miten usein se toistui sitte. eli hyvin usein.

Paunio: Lain mukaan lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on kysymys sukupuoliyhteydestä 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa ja myöskin sitten sellaisesta koskettelusta tai muusta seksuaalisesta teosta, joka vahingoittaa lapsen kehitystä. Ja se voi tietysti sitten olla , sanosko tapauksesta ja tilanteesta riippuen, monenlaista asiaa. Mutta esimerkiksi nyt joku pornografisen esityksen esittäminen vois olla sellaista ja sitten tämä, tämä suojaikäraja se sitten nousee 18 vuoteen jos, jos tekijä on lapsen vanhempi tai , tai samassa taloudessa asuva henkilö.

Viime syksynä Adventtikirkon johtokunta sai kirjeen, jossa 16 kirkon jäsentä vaatii toimenpiteitä. Heidän mukaansa kaksi kirkon pastoria oli jo pitkään käyttäytynyt sopimattomasti lapsia ja nuoria kohtaan…..

Kirje kirkon jäseniltä: " Lähikuukausien aikana on seurakuntamme parissa tullut esille suuri määrä seksuaalista häirintää, pedofiliaa, insestiä ja raiskauksia, joista on aiemmin

vaiettu."

Allekirjoittajien mielestä kirkon johdon valitsema vaikenemisen linja oli johtamassa katastrofiin…

Kirje kirkon jäseniltä: "Kyseiset asiat ovat rikosoikeudellisia asioita, jotka ovat ennemmin tai myöhemmin tulossa ilmi nyt, kun uhrit ovat itse uskaltautuneet puhumaan. Jos odotamme, kunnes saamme lukea näistä asioista iltapäivälehdistä, joutuu adventtikirkko kokemaan samaa, mitä katolinen kirkko ja lähetysseura ovat aiemmin saanet kokea.

Kirje kirkon jäseniltä: "Kun asioihin ei ole puututtu on suojeltu väärintekijöitä, mutta tuomittu uhrit hiljaiseen kärsimykseen. Useat ovat myös menettäneet uskonsa seurakunnan oikeudenmukaisuuteen, kun monet tekijöistä ovat saaneet säilyttää asemansa seurakunnan johtopaikoilla ja luottamustehtävissä. Samalla on altistettu uusi sukupolvi lapsia ja nuoria väärinkäytöksille. Kun asioista ei ole puhuttu eikä niihin ole puututtu, eivät vanhemmat ole myöskään osanneet suojella lapsiaan väärinkäytöksiltä. Vanhemmilla tulee olla oikeus luottaa siihen, että lähettäessään lapsensa seurakuntakouluun, leireillemme tai Toivonlinnaan lapsia ei piittaamattomasti altisteta seksuaaliselle häirinnälle"

Uhri: No ei set tuntunu oikein miellyttävältä kun ote oli semmonen tiukka, et siitä olis halunnu päästä irti. Ja joskus se puhekin meni vähän semmoseks lässyttämiseksi, mikä ei pojasta oikein kivalta tunnu, että siinä tultiin jotenkin niin lähelle, että se ei oikein tuntunu mukavalta.

Marko Aromaa on Suomen Adventtikirkon pastori. Tapasimme hänet Lontoossa adventtikirkon omistamassa Newboldin collegessa missä hän opiskelee.

Pastori Marko Aromaa: Mä en oo adventtikirkon virallinen edustaja. Kirkolla on oma tiedottaja, joka osais kertoa todellisen tilanteen. Mutta mun oman kokemuksen perusteella niin, niin adventtikirkon parissa on tapahtunu seksuaalista häirintää, joka mun kokemuksen mukaan on etupäässä kohdistunut sitten aikuisväestöön. Tosin mä tiedän tapauksen, joka joka henkilö on ollu alaikäinen ja itse sain tietää tästä sen jälkeen kun olin, siitä oli tehty poliisi-ilmoitus. Mutta mä en pidä mahottomana sitä, että että adventtikirkon piirissä vois olla myös muita tapauksia, jotka, jotka liittyy lasten hyväksikäyttöön.

Sehän on meidän yhteiskunnan ongelma ja myöskään kirkot ei oo eikä adventtikirkko tavallaan ulkona yhteiskunnasta ja se ongelma voi olla myös kirkon kokemusta.

Marko Aromaa ei ole kirkon virallinen edustaja, mutta hän on ainoa joka suostui antamaan haastattelun asiasta. Kirkon puhemiehekseen valitsema Klaus Kalliokoski suostui vain puhelinhaastatteluun – hänen kuvaansa ei saa myöskään näyttää….

Klaus Kalliokoski: ..tässä yhteydessä haluaisin kirkon taholta todelta, että olemme pahoillamme, että nuoret henkilöt ovat joutuneet kokemaan asioita, jotka, jotka ovat heitä hämmentäneet ja satuttaneet ja olemme surullisia, jos joku tai jotkut työntekijämme eivät ole käyttäytyneet kirkkomme edustamien periaatteiden mukaisesti ja pyydämme anteeksi kaikilta asianosaisilta.

Kirkon johtaja Erkki Haapasalo tai muutkaan kirkon johtoon kuuluvat henkilöt eivät suostu vastamaan yhteenkään kysymykseen.

Uhri: Ne kehittyi niin sillai vähitellen, että aluksi siinä ei sitte osaa reagoida mitenkään. Sitten kun on näitä vähän rajumpia otteita, sitte sitä hämmentyy. Mutta että nekin kehittyy niin pikku hiljaa. Vähän vaikee tietysti näin selittää, koska toi asuntolaympäristö on aika poikkeuksellinen.

Koskettelu ja käsiksi käyminen toistui usein….

Uhri: En mä niitä oo laskenu, mutta kymmeniä, ellei satoja kertoja. Joskus se oli siinä käytävillä, ja aulatiloissa tapahtuvaa ja joskus huoneessa.

Toivonlinnan asuntolan yhteydessä on saunaosasto ja uima-allas, mieluinen paikka opiskelijoille sekä henkilökunnalle…

Uhri: Saahan sitä tietysti saunoa, mutta on se outoa sitte kun murrosikästen poikien kanssa käydään monta kertaa viikossa saunassa ja uimahallissa. Tätä tapahtu kyllä ihan jatkuvasti.

Uhri: Mulle ainakin oli ihan selvää, että, että tää henkilö tykkäs siitä, että, että pojat roikkuu siinä kaulassa ja , ja sitte että saa ottaa pojista kiinni siellä altaassa ja että se oli niin poikkeuksellista, että ei muut miehet sillä lailla tehny, eikä edes käyny siellä saunassa niin usein. Ja mulla on se käsitys, että tää ei oo voinu olla kiinnittämättä niinku muidenkin huomiota. Ja tällä mä tarkoitan muita aikuisia siellä, että on se sen verran näkyvää touhua ollu.

Uhri: Se tuli sitte se tilanne, ku tuli ja , mut sitä koitti sitte vaan jotenkin siitä selvitä eroon siitä, et se menis ohi. Et ei näitä juttuja oo niin helppo, helppo tommosen nuoren ruveta ottaan esille. Ensinnäkään ei oo oikein ketään henkilöä, jolle niitä kertois ja jos ainut henkilö on just tämmönen, tämmönen henkilö, jolle kaikkia asioita kerrotaan, niin eipä siinä sitte voi paljon mitään. Et muita ei oikein semmosiam, semmosia oo ja tämmönen nuori, niin ei se rupee kovin helposti nostaan esille tämmösiä juttuja, et siinä on kaikenlaisii pelkoja, mitä vanhemmat ajattelee ja sukulaiset ja kaverit . Sitä koittaa vaan jotenkin sitte

peittää sinne alle.

Viime syksynä Suomen adventtikirkon johto alkoi selvittää mitä oli oikeastaan tapahtunut….

Kalliokoski: Nää tietoon tulleet tapaukset kirkko on selvittänyt ja myös tulee selvittämään yhteistyössä tiedossa olevien asianosaisten kanssa ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja. Kun lasten hyvinvointiin ja suojeluun liittyvät kysymykset ovat tulleet vahvasti esiin, esille yhteiskunnassa, on adventtikirkko panostanut asiaan entistä enemmän ja kirkon linjaa on koko ajan tarkistettu ja ja tiukennettu myös. Ja viimeisen vuoden aikana adventtikirkon työntekijöitä on entistä enemmän koulutettu ehkäisemään ja tunnistamaan lasten hyväksikäyttö.

Mot: No millä tavalla kirkko on sitten selvittänyt tätä?

Kalliokoski: No kuten sanoin tässä, niin me olemme toimineet kirkkona omalta osaltamme toimikuntien kautta, eli

Mot: …tarkoittaa mitä käytännössä?

Kalliokoski: Tarkoittaa käytännössä sitä, että koska olemme kirkkona katsoneet, että kyseessä ovat niin henkilökohtaiset asiat, kun näihin liittyy, mitä toimittaja viittaa niin, se on jätetty näitten asianosaisten harkintaan, miten haluat toimia. Heillä on apuna tässä tämä, tämä toimikunta ja lapsiasiamies, joilla löytyy asiantuntemusta sitten neuvoa ja ohjata.

Uhri: Eniten täs vaikuttaa näin jälkeenpäin se, että miten tähän asiaan niinku suhtaudutaan, vähätellen ja peitellen ja ne jotka koettaa tästä asiasta puhua tai rohkenee ylipäänsä puhua, niin leimataan sitten valehtelijoiksi tai henkilöiksi, jotka haluaa vahingoittaa tahallaan seurakuntaa. Se varmasti satuttaa tämmösen kohtelun uhreiksi joutuneita vielä pitkään. Vedotaan kristilliseen rakkauteen ja anteeksiantoon, mikä ei oo

kyllä mikään ratkasu , ennen kuin tämmöset asiat on todella selvitetty, että se anteeksiannon aika tulee sitten vasta myöhemmin.

Adventtikirkon johto, eli unioni, on todennäköisesti ollut tietoinen ongelmista jo pitkään.

Aromaa: Muutama vuosi sitten kaikki pastorit ja , jotka on lasten ja nuorten työssä mukana, niin me jouduttiin semmonen kaavake, jossa, jossa tuota ilmasemme, että meillä ei ollut tämmösiä taipumuksia taikka, taikka ei ole ollu ongelmia tällä alueella. Myöskin kaikki, jotka on vapaaehtoistoiminnassa nuorten ja lasten kanssa tekemisissä, niin heidän tulee allekirjoittaa tällänen vakuutus. Eli, eli paikallisseurakuntatasolla halutaan myös pitää selvää linjaa siitä, että ihmiset, joilla on ongelmia näillä alueilla, ei pääse toimimaan lasten ja nuorten kanssa.

Kirkon oma lehti Nykyaika julkaisi toukokuussa teemanumeron joka käsitteli lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Lehdessä todetaan muun muassa että kirkolla tulisi olla kriisisuunnitelma tällaisten tapausten varalle.

Suomen ongelmat ovat olleet tiedossa myös Adventtikirkon Euroopan pääkonttorissa Lontoossa…

Bertil Wiklander, London: Jag tror att vad som varit ett problem i det här fallet som kommit upp i Finland , har varit, hur kan man få klara och otvetydiga bevis på vad som hänt och inte – hur kan man så att säga veta det? Och det är någonting som har utretts i en kommittée som jag vet att finska unionen tillsatte. Och den har tystnadsplikt så jag känner inte till vad den kommit fram till.

Aromaa: Jos on kyse lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta hyväksikäytöstä niin, se on asia, joka, jota ei pitäs koskaan käsitellä sisäisenä asiana. Se pitää saattaa viranomaistietoon, siitä pitää tehdä lastensuojeluilmoitus. Mutta toki on tärkeeetä, että seurakunta myös sisäisesti käsittelee sitä asiaa yhdessä sitten viranomaisten kanssa.

Kirkko on perustanut toimielimen jonka tehtävänä on selvittää onko epäilyissä perää. Tämä on kuitenkin kirkon sisäinen tarkastus. Onko toimenpide riittävä?

Paunio:…. mutta jos otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämmönen julkinen, kunnallinen vaikkapa koulutoimi tai nuorisotoimi ja tuota siellä on nyt sitten todennäköisiä syitä epäillä, että joku, joku vaikkapa lasten kanssa tekemisissä oleva virkamies on, on syyllistynyt johonkin tällaiseen, tällaiseen tekoon, niin tietysti se velvoite, joka, joka työnantajalla, viranomaisella on, on huolehtia siitä, että että tuota tämä henkilö sitten ei , ei ole tekemisissä lasten kanssa ja juuri on mahdollista esimerkiksi pidättää hänet virantoimituksesta tällaisen rikostutkinnan ja, ja oikeuskäsittelyn ajaksi. ….

Kirkko ei ole tehnyt rikosilmoitusta asiasta ja sisäisen selvityksen tulos on salainen. Wiklander kommentoi asiaa näin….

Bertil Wiklander, London: Alltså jag har ju blivit informerad om att det funnits ett problem där. Så jag känner till en persons namn och jag vet att i detta fall så har han valt att avgå, han har sagt upp sig från sin tjänst. Vad jag förstår från ledningen där så har hans tjänst upphört inom samfundet och han fortsätter inte att arbeta med det.

Yksi henkilö erosi kirkon palveluksesta viime syksynä , mutta seurakunnan jäsenet ovat edelleen huolestuneita.

Adventtikirkon miespiiri järjesti kesäkuussa Turussa kokouksen. Puheenaiheena oli Toivonlinna kouluun liittyvät pedofiliaepäilyt.

Jos me olisimme ymmärtäneet, mitä Toivonlinassa tapahtuu, niin ikinä emme olisi omia lapsiamme sinne päästäneet – kerrottiin eräänkin isän kokouksessa puuskahtaneen.

Toivonlinna mainostettiin kovasti seurakunnan piirissä hyväksi paikaksi, mutta koskaan vanhemmille ei puhuttu niistä vaaroista, joista rehtorille oli kerrottu.

Uhri: Nyt myöhemmin on alkanu ymmärtään näitä asioita vähän paremmin ja ollu pettyny siihen, että luottamusta on käytetty väärin ja tultu semmoselle alueelle, mikä ei oikein tunnu hyvältä.

Marko Aromaa on keskustellut monen uhrin kanssa. He kokevat tilanteen edelleen erittäin vaikeaksi....

Aromaa: Ne ihmiset, joiden kanssa mä oon jutellu niin, niin ovat kokeneet, että, että jos asiaa ei oo käsitelty, niin ja henkilö on ehkä seurakunnassa, tämä väärinkäytöksen tekijä on seurakunnassa ja hänellä on asemaa seurakunnassa, niin moni on kokenu ikävänä sen, että, että kyseisellä henkilöllä on tehtäviä paikallisseurakuntatasolla taikka sitten, taikka sitten korkeammalla tasolla.

Adventtikirkon johto vaikenee mutta kirkon internet keskustelupalstalla on käyty vilkasta keskustelua. Ydinkysymyksenä on ollut – kuka on vuotanut ja mitkä voivat olla seuraukset …

Adv.listalta (lukija); Jos se, mitä olen kuullut mahdollisen MOT-ohjelman teemasta
pitää paikkansa, olen järkyttynyt, vihainen ja ällistynyt.
Varoitan koko sydämestäni niitä, jotka ovat aiheen ohjelmaan
antaneet. Se on niin selvää oman pesän sotkemista, ettei parempaa
esimerkkiä hevin löydy. Seuraukset selviävät vasta ikuisuudessa, mutta
en totisesti haluaisi tuomiolla olla "vuotajien" asemassa. Hirvittävää
järjen ja harkintakyvyn puutetta!!!

Adv:listalta (lukija); Mitä tulee Ossin kommenttiin, olisin Ossina varovainen edistämään kirkon vaikenemis ja uhkailulinjaa , sillä asia on rikospoliisilla ja todistusaineistoa riittää, valitettavasti asiassa saattaa olla esillä vain jäävuoren huippu.
Olemmehan tottuneet luottamaan työntekijöihimme ja maksaneet kymmenyksiä hyvillä mielin, emmekä ole halunneet ajatella tai tunnustaa erehdyksiä tapahtuneen. Jos niitä on ollut , ne on totuttu siivoamaan maton alle.

Adv.listalta (lukija); Se, että johtokunta on kieltänyt asioista puhumisen ei anna hyvää eikä rehellistä kuvaa myöskään ulkopuolisille. Olet varmasti itsekin elämäsi varrella todennut sisäpiirissä erilaisia asioita , joiden kautta sokeutuminen ja kuuroutuminen on ollut tahallista ja tahatonta.
Naivius on anteeksiannettavaa , mutta ei suositeltavaa.

Aromaa: Mä katsoin, että on tärkeetä että, että kirkko puhuu asioista avoimesti, vaikka mä en oo kirkon edustaja, niin mä katson että, että jos adventtikirkko on tehnyt virheitä ja ja vääriä asioita niin täytyy myöntää ja tehdä, tehdä parannusta ja, ja toimia niin, että väärinkäytöksiin ei jäis tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Ja yks asia on myös se, että mä oon kokenu, että jo uhrien takia on tärkeetä, että, että joku tulee esille ja sanoo, että että ei oo teidän syynne, ei oo sinun syysi olla, olla väärinkäytöksen uhri vaan, vaan että omalta puoleltani haluan rohkaista ja kannustaa heitä ja ehkä, ehkä tällä esiin tulollani jollain tavalla oon pystyny antamaan tukea heille ja niille uhreille meidän yhteiskunnassa jotka vielä pitää sisällään ikävien tapahtumien kirjoa.

Aromaa: Se on varmaan vaikee kysymys sanoo, miten , miten he voi. Riippuu varmaan paljon siitä, että mitä he ovat kokeneet ja ovatko he pystyneet puhumaan asioista kenenkään kanssa. Osa varmaan on tyytyväinen siitä, että tänä päivänä puhutaan enemmän hyväkskäyttö, hyväkskäytöstä. Osa varmaan toivois, että asiat etenis vielä eteenpäin ja ne oikein lopullisisesti käsitellään. Mutta mä oon itse henkilökohtasesti ilonen siitä , että jos tää keskustelu, jota , jota käydään yhteiskunnassa ja myöskin seurakunnassa, vois rohkasta uhreja huomaamaan, että se ei oo heidän syynsä, että he ovat joutuneet väärin kohdelluiksi. Se häpeä, jota monet kokee niin, niin ei kuulu heille vaan niille, jotka on asiat mahdollistaneet ja ennen kaikkea niille, jotka ovat toimineet väärin. Ja mä itse toivon, että mahdolliset uhrit, joita , joita on olemassa vois rohkaistua siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän puolellaan ollaan ja ja valmiita auttamaan heitä pääsemään yli näistä vaikeista kokemuksista.

Uhri: Mun mielestä olis tärkeetä, että nyt joku ulkopuolinen taho pääsis selvittämään, mitä on todella tapahtunu. Onko tapahtunu jotain pahempaa, ehkä muidenkin taholta, kun tää kyseinen henkilö, niin se olis kaikkien puol, osapuolien kannalta paras ratkasu. Vaikka kirkon johdon taholta olis todella niin, että ei oo ollu mitään tietoa aikasemmin näistä, niin nyt viimestään pitäis ja olis jo pitäny puuttua asiaan, niin että mahdolliset rikosepäilyt ilmotettais poliisille ja annettais semmonen signaali, että todella halutaan selvittää nää jutut.

Keskusrikospoliisi on ryhtynyt tutkimaan asiaa.

Toimittaja: Ann-Nina Finne

Haastateltavat

Bertil Wiklander
President Trans-European Division
Adventtikirkko

Marko Aromaa
pastori
Suomen Adventtikirkko

Riitta-Leena Paunio
eduskunnan oikeusasiamies

Klaus Kalliokoski
puhemies
Suomen Adventtikirkko