Hyppää pääsisältöön

Nuorten riittävä D-vitamiinin saanti turvattava

Riittävä D-vitamiinin saanti nuorella iällä on merkittävä tekijä luuston hyvinvoinnin kannalta ja luun huippumassan kasvattajana. Tutkimuksen mukaan nuorilla suomalaismiehillä esiintyy D-vitamiinin vajausta erityisesti talvella. Mistä eri seikoista D-vitamiinin vajaus sitten johtuu?

– Uskoisin D-vitamiinin vajauksen johtuvat lähinnä puutteellisesta ruokavaliosta. Tärkeitä D-vitamiinin lähteitä on kala, vitaminoidut margariinit, maitotuotteet sekä hieman eksoottisempana sienet. Luulen, etteivät nuoret suomalaiset miehet nauttineet näitä tärkeitä D-vitamiinin lähteitä kovinkaan paljon tutkimuksemme aikaan, toteaa HYKS:in endokrinologian klinikan ylilääkäri Matti J. Välimäki.

Talvisaikaan D-vitamiinin puute johtuu myös pimeydestä. D-vitamiini on toisaalta vitamiini, jota saadaan ravinnosta ja toisaalta hormoni, jonka rakennustyö lähtee auringonvalon vaikutuksesta ihossa liikkeelle.

– Nuorisolla Suomen kesä auttaa selvästi tilannetta ja D-vitamiinivarastot korjaantuvat auringonvalon vaikutuksesta. Näin ei ole vanhemmilla ihmisillä, jotka oleskelevat vähemmän auringossa kuin nuoriso.

D-vitamiinin vajausta myös nuorilla naisilla

Suomessa tehtyjen lukuisten tutkimusten mukaan D-vitamiinin vajausta esiintyy nuorten miesten lisäksi myös nuorilla naisilla. Nuorille riittävä D-vitamiinin saanti on äärimmäisen tärkeä niin sanotun luun huippumassan kasvattajana.

– Luun määrä lisääntyy vähintään kahteenkymmeneen ikävuoteen saakka eli tämä elämänvaihe on varsin tärkeä, koska silloin luuta ikään kuin pannaan pankkiin myöhemmän elämänvaiheen varalle. Mitä enemmän D-vitamiinia on nautittu, sitä suuremmaksi käy tuo kasvukauden päättyessä todettava luun huippumassa, korostaa Matti J. Välimäki.

– Katsotaan, että mitä enemmän luuta on nuorena, sitä enemmän sitä on myös vanhana ja tämä paljon puhuttu osteoporoosi eli luukato on nimenomaan iäkkäiden ihmisten sairaus. Eli ne, jotka ovat nuorena saavuttaneet suuren luumassan, ovat pienemmässä vaarassa kehittää myöhemmällä iällä osteoporoosia, kuin ne, jotka huonossa D-vitamiinitilanteessa lähtevät tähän loppuelämäänsä matalammalta tasolta.

D-vitamiinia ruoasta vai purkista?

Mitä keinoja D-vitamiinin saamiseksi talviaikaan kannattaa sitten suosia? Riittäkö, että nauttii D-vitamiinia sisältäviä elintarvikkeita, auttaako satunnainen auringonvalo vai löytyykö ainoa apu D-vitamiinipurkista?

– Kyllä etelänmatka olisi hyvin merkittävä D-vitamiinitilanteen parantaja, koska jo viikon oleskelu auringossa on huomattava lisä ja parantava tekijä. Mutta merkittävin ja varmin tapa D-vitamiinitilanteen parantamiseksi talvisaikaan on kuitenkin D-vitamiinia sisältävien elintarvikkeiden ja D-vitamiinitablettien käyttö.

Myös liikunnan merkitys luuston hyvinvoinnin kannalta kannattaa Matti J. Välimäen mukaan muistaa:

– Liikunta on elämäntapatekijöistä tärkein luun huippumassan määrääjä. D-vitamiini on yksi, mutta liikunta on selvästi vielä D-vitamiinia tärkeämpi. Nuorella iällä liikunta kasvattaa luun määrää ja myöhemmällä iällä katsoisin sen vaikutuksen kulkevan enemmänkin hyvän lihaskunnon ja hyvän tasapainon kautta, jotka molemmat suojaavat kaatumistapaturmilta ja tätä kautta luunmurtumilta.

D-vitamiinikorvausta jatkettava?

D-vitamiinin virallinen saantisuositus alle kolmivuotiaille ja yli 60-vuotiaille sekä raskaana oleville ja imettäville naisille on kymmenen mikrogrammaa vuorokaudessa. Muiden ikäryhmien suositus on puolet pienempi eli viisi mikrogrammaa vuorokaudessa. Tutkijaryhmä kysyykin, tulisiko suurempaa D-vitamiinikorvausta jatkaa yli nykyisen suositusiän.

– D-vitamiinikorvaus aloitettiin alun perin riisitaudin eli vaikean luun aineenvaihduntahäiriön estämiseksi ja poishoitamiseksi tässä maassa. Siinä on onnistuttu hyvin, ja nyt pitäisi osata ajatella eteenpäin. Ajatella, että tästä maasta pitäisi hävittää myös osteoporoosi. Minun mielestäni ei siis ole mitään syytä lopettaa D-vitamiinin antoa kolmen vuoden iässä, vaan sitä kannattaisi ehdottomasti käyttää ainakin luun kasvukauden ajan. Ja talviaikaan D-vitamiini kuuluu mielestäni jokaisen suomalaisen ravintoon joko D-vitamiinia sisältävien elintarvikkeiden tai sitten apteekista hankittavien D-vitamiinivalmisteiden muodossa, painottaa endokrinologian klinikan ylilääkäri Matti J. Välimäki.

Asiantuntija: MATTI J. VÄLIMÄKI, ylilääkäri, endokrinologian klinikka, Hyks

Toimittaja: TITTA LAHTINEN

Lisätty asiasanat ja mobiiliyhteenveto 4.12.2015