Hyppää pääsisältöön

Lapsi ja hänen päivähoitonsa

Naisten työssäkäynnin voimakas lisääntyminen 1960-luvulla teki lasten päivähoidosta polttavan kysymyksen.

Yhteiskunnalta vaadittiin tasa-arvoisia lastenhoitomahdollisuuksia kaikille.

1970-luvulle siirryttäessä syveni kiista kunnallista päivähoitoa suosivan vasemmiston ja kotiin jääville äideille maksettavaa kotihoidontukea painottavan keskustan välillä.

Erimielisyydet kärjistyivät vuoden 1973 päivähoitolain kiivaassa eduskuntakäsittelyssä.

Ohjelma kartoittaa päivähoito-ongelmaa ja sen ratkaisuehdotuksia.