Hyppää pääsisältöön

"Moskovan Tiltu" puhuu

Venäläisten sotapropagandaa vuodelta 1940. Lentolehtisen teksti: "Suomen sotilaat! Pelastakaa henkenne! Paetkaa Mannerheimin linjalta. Sillä linjalla ei kukaan jää eloon."
Venäläisten sotapropagandaa vuodelta 1940. Lentolehtisen teksti: "Suomen sotilaat! Pelastakaa henkenne! Paetkaa Mannerheimin linjalta. Sillä linjalla ei kukaan jää eloon." sotapropaganda,lentolehtiset,1940,talvisota

Suomalaisille jatkosodan aikana suunnatut itäiset propagandalähetykset kehottivat työläis- ja talonpoikaissotilaitamme kukistamaan Rytin ja Mannerheimin.

"Suomen kansalaiset, saksalainen fasismi toi teille nälän ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan. Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkiä Rytiä ja Mannerheimia vastaan, jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan kärsimyksiin!"

"Kuten Neuvostoliiton tietotoimiston aamutiedonannossa 10.7.1941 ilmoitetaan, siirtyi 8.7. kokonainen suomalainen komppania täysissä varusteissaan vapaaehtoisesti Neuvostoliiton puolelle, tuoden mukanaan neljä suojeluskuntalaista sidottuina. Tämä on esimerkki, jota tulevat seuraamaan monet muut komppaniat."

"Sodan alusta saakka on ollut yleisesti tunnettua, että Suomen kansan keskuudessa ei ole vähäisintäkään sotaista innostusta vaan sekä kansassa ja armeijassa kasvaa epäluulo ja tyytymättömyys. Taistelkoot saksalaiset ja heidän harvalukuinen kätyrinsä yksinään Puna-armeijaa vastaan!"

"Suomen armeijan työläissotilaat ja talonpoikaissotilaat tulevat tuon ensimmäisen komppanian esimerkkiä seuraten yhä suuremmin joukoin siirtymään punaisen armeijan puolelle tai piiloutumaan Suomen metsiin ryhtyäkseen sopivan hetken tullen taisteluun saksalaisten karkoittamiseksi maasta."

"Suomalaiset naiset! Hitler, Ryti ja Mannerheim ovat ajaneet teidän poikanne, miehenne ja veljenne uuteen järjettömään, tappioon päättyvään sotaan neuvostokansaa vastaan. Vaatikaa viipymättä rauhaa Neuvosto-Venäjän kanssa!"

Tietolaatikko

"Tiltuiksi" kutsuttiin jatkosodan aikana kaikkia Neuvostoliiton suomenkielisiä naispropagandisteja. "Moskovan Tiltu" oli oikealta nimeltään Aino Kallio. "Leningradin Tiltuna" toimi Inkeri Lehtinen, "Petroskoin Tiltu" puolestaan oli Saimi Maria Virtanen.
Neuvostoliitto lähetti propagandaohjelmia omillakin taajuuksillaan, mutta neuvostopropagandistit häiritsivät myös suomalaisia radio-ohjelmia välihuudoin. Näitä pyrittiin vaimentamaan mm. häiriöääntä lähettämällä.