Hyppää pääsisältöön

Nuorten vähäosaisuus ja tulevaisuuden näkymät puhuttivat vuonna 1971

Vuoden 1971 ohjelma Nuorena vitsa väännettävä loi katsauksen erityyppisissä kasvatuslaitoksissa ja asuntoloissa asuviin lapsiin sekä vähäosaisen nuoruuden kauaskantoisiin vaikutuksiin yhteiskunnassa.

Ohjelmassa pantiin merkille heikkojen kotiolojen vaikutukset lapsen sosiaaliseen kehittymiseen. Kodistaan häädön saaneen perheen kolme lasta sijoitettiin lastenkotiin, joka aiheutti vanhimmassa sisaruksessa sulkeutuneisuutta ja tunnepatoumia.

Lappilaiset nuoret tähysivät epävarmaan tulevaisuuteen vailla varmuutta töistä tai kulttuurillisen identiteetin säilymisestä. Romaneillakaan ollut helppoa heikkojen asunto-olojen vaarantaessa koko perheen terveyden.

Lisäksi Keravan nuorisovankilan asukkaat kertoivat laitostumisen aiheuttamasta lohduttomuudesta ja vaikeudesta rikkoa lapsena alkanut noidankehä. Nuorten omien kokemusten mukaan laitoksissa kasvaminen oli osatekijänä erinäisten huumausaineongelmien muodostumisessa.

Teksti: Tuomo Mäntynen