Hyppää pääsisältöön

Veikko Vennamo vastusti suurta rahaa ja Kekkosta

Kiistelty ja kiistoja pelkäämätön Veikko Vennamo pyrki presidentiksi vuonna 1968. Kun ehdokas oli radiossa muiden puolueiden tentittävänä, keskustelunaiheet soljuivat monopolipääomasta, "äärikollektivismista" ja henkilöpalvonnasta omakotirakentamiseen, kantorahaan ja väkirehun hintaan.

Vennamon vastaehdokkaina vaaleissa olivat istuva presidentti Urho Kekkonen sekä Kansallispankin johtaja, kokoomusta edustava Matti Virkkunen. Vaalitentissä nousevat esiin erityisesti Vennamon suhteet vanhaan vihamieheensä Kekkoseen.

Kysymykset ovat välillä varsin hyökkääviä, mutta Vennamo pysyy jopa harvinaisen tyynenä. Hänen väitetään mm. vaatineen ulkopolitiikan suunnanmuutosta, Suomen rajojen siirtämistä ja Karjalan palauttamista. Vennamo käy kärkkäästi vastahyökkäykseen syyttäen keskustaa mustamaalauksesta ja Karjalan lition hautaushankkeista.

Talouspolitiikassa ehdokas tunnustautuu Keynesin oppien kannattajaksi. Vennamo pitää virheellisenä vallalla ollutta linjaa, jolla hänen mukaansa heikennetään ihmisten ostokykyä ja kuoletetaan yritteliäisyyttä. Hän vaatii pienviljelyn ja muun omatoimisuuden tukemista ja arvelee, että asuntopula voitaisiin ratkaista helposti ohjaamalla työllisyys- ym. varoja omakotirakentamiseen.

Tentin loppupuolella Vennamo innostuu tuomitsemaan ”monopolipääoman”, ”valtionkollektivismin” ja ”harvainvallan”. Piikkejä Kekkoselle lienevät viittaukset ”henkilöpalvontaan”, ”epärehellisyyteen” ja väärinkäytöksiin syyllistyneiden virkanimityksiin. Puoluetuen Vennamo lakkauttaisi kansanvaltaa rappeuttavana.

Kun Vennamoa syytetään veljeilystä eduskunnan ”äärimmäisen oikeiston” kanssa (= kokoomuksen ja rkp:n oikean laita) , hän toteaa, ettei hyväksy äärimmäisyyksiä ja vastustaa diktatuuria kaikiessa muodoissaan. Keskusta sen sijaan edustaa hänestä ”äärikollektivismia”.

Tenttaajina toimivat kansanedustaja Kauko Hjerppe (skdl), kansanedustaja Valde Nevalainen (sdp), emäntä Bertta Vaittinen (smp), maisteri Jouni Mykkänen (kok), kansanedustaja Henrik Westerlund (rkp), kansanedustaja Eino Lottanen (kesk), kansanedustaja Pirkko Aro (lkp) ja puheenjohtaja Pekka Virtanen (tpsl).

Teksti: Jukka Lindfors