Hyppää pääsisältöön

Assi Liikanen: Taide kohtaa elämän

Onko taiteella sijaa laitosten arjessa? Tutkija Assi Liikanen puhuu taide- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon hoitolaitosten arjessa. Haastattelu on vuodelta 2003.

Tutkimuksessaan Taide kohtaa elämän (2003) Assi Liikanen etsi vastausta kysymykseen, miten Arts in Hospital -hankkeen tavoitteet heijastuivat suomalaisissa hoitolaitoksissa.

Arts in Hospital -hanke syntyi YK:n julistaman kulttuurikehityksen vuosikymmenen aloitteena vuonna 1990. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli sisällyttää taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyötä, kuntoutusta ja työmenetelmiä. Hankkeeseen osallistui 18 jäsenmaata.

Assi Liikanen seurasi tutkimuksensa aikana neljän itäsuomalaisen hoitoyksikön arkea. Mukana olivat terveyskeskuksen sairaala, kunnallinen vanhainkoti, kehitysvammaisten palvelukoti ja psykiatrisen sairaalan kotiuttamisvalmennusyksikkö.

Tutkimuksen mukaan kulttuuriharrastukset ja -palvelut paransivat niin asiakkaiden kuin hoitohenkilökunnankin elämänlaatua.

Taide ja kulttuuritoiminta koettiin signaaliksi välittämisestä ja arvostamisesta, joka puolestaan synnytti luottamusta omaan itseen ja yhteisöön. Esimerkkejä löytyi erillisistä, aikaan ja paikkaan sidotuista kehittämishankkeista.

Hallinnolliset ja ammatilliset rajat kulttuuri- ja sosiaalisektorin välillä nousivat tutkimuksen mukaan kuitenkin esteeksi kulttuuritoiminnan ja hoitotyön integroimiseen.

Teksti: Rita Landström