Hyppää pääsisältöön

Ludwig Wittgenstein

Itävaltalais-englantilainen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) tunnetaan loogis-analyyttisenä kielifilosofina. Hänelle filosofia oli enemmänkin aktiviteetti kuin oppirakennelma.

Wittgensteinin omintakeinen filosofia on antanut aihetta moniin täsmennyksiin ja selityksiin. Alalla ansioituneita ovat mm. filosofit Jaakko Hintikka ja Georg Henrik von Wright. von Wrightin mielestä Wittgensteinin omaperäisin panos filosofiaan oli hänen käsityksensä filosofiasta ja sen suhteesta tieteeseen.

Ludwig Wittgensteinin vuonna 1921 julkaistu teos Tractatus logico-philosophicus (Loogis-filosofinen tutkielma) on eräs loogisen empirismin tärkeimmistä vaikuttimista. ”Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”, on tunnetuin tiivistelmä teoksesta.

Ludwig Wittgensteinista kertoo professori Lars Hertzberg.

Teksti: Rita Landström