Hyppää pääsisältöön

Arthur Schopenhauer ja Friedrich Nietzsche

Saksalaiset filosofit Arthur Schopenhauer (1788-1860) ja Friedrich Nietzsche (1844-1900) uskoivat tahdonalaiseen elämään.

Tietolaatikko

Pääteokset:
Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. (1819) Maailma mielteenä ja tahtona.
Friedrich Nietzsche: Also Sprach Zarathustra. (1883-1885) Näin puhui Zarathustra.

Arthur Schopenhauerin mukaan maailma on tahdon ilmentymää. Hänen filosofinen pääteoksensä Die Welt als Wille und Vorstellung (Maailma tahtona ja mielteenä) ilmestyi vuonna 1819. Teos pohjautui Kantin filosofiaan. Schopenhauerin filosofia sai vaikutteita myös Platonilta ja Intian filosofiasta.

Friedrich Nietzsche oli tahdonvoimaisen elämän ihailija sekä voimakkaan yksilön merkitystä painottava. Hän oli aikansa filosofeista maineikkain ja kiistellyin. Nietzschen subjektiivinen ja kärjistetty tyyli kaikessa moniselitteisyydessään antoi mahdollisuuksia myös ilmeisille väärinkäsityksille.

Uusimman tulemisensa Nietzsche koki ranskalaisen postmodernismin myötä kun filosofit hyödynsivät hänen ideoitaan moraalin syntyhistoriasta, filosofian luonteesta ja perinteisen metafysiikan kritiikistä.

Arthur Schopenhauerin ja Friedrich Nietzschen filosofisista päätelmistä kertoo Juhani Pietarinen.

Teksti: Rita Landström