Hyppää pääsisältöön

David Hume ja Thomas Reid

Skotlantilaiset David Hume ja Thomas Reid olivat 1700-luvun filosofeja, joilla oli erilaiset näkemykset kausaliteetista.

David Hume (1711-1776) tunnetaan skeptikkona ja käsite-empiristinä sekä kausaalisuuden arvostelijana.

Hume oli filosofisesti ja ajallisesti edellä jos häntä verrataan Thomas Reidiin. Humea voidaankin pitää eräänlaisena filosofian lapsinerona. Hänen pääteoksensa A Treatise of Human Nature (Tutkimus inhimmillisestä luonnosta) ilmestyi vuosina 1739-1940, filosofin ollessa vasta 28-vuotias.

Thomas Reid (1710-1796) kuului niin sanottuun terveen järjen koulukuntaan, joka vaati, että yleisten selvyyksien sijaan lähtökohtaisiksi oletuksiksi on valittava nimenomaan arkikokemukset eli terveen järjen tosiksi hyväksymät asiat.

Reid yritti löytää tietämyksen perustat ja tuli siihen tulokseen, että ihminen tajuaa intuitiivisesti eräitä varmoja totuuksia. Hänen mukaansa nämä totuudet eivät tarvitse tieteellisiä tai filosofisia todisteluja. Reid tunnetaan myös kritiikistä Locken henkilökohtaisen identiteetin käsitettä kohtaan. Hän kritisoi voimakkaasti myös Humen näkemystä kausaliteetista.

Arto Repo kertoo aiheesta "Hume ja Reid - kausaliteetin ongelma".