Hyppää pääsisältöön

Immanuel Kant ja John Stuart Mill

Immanuel Kant (1724-1804) ja John Stuart Mill (1806-1873) olivat uuden ajan moraalifilosofian vaikutusvaltaisimpia hahmoja.

Tietolaatikko

Immanuel Kant: Kritik der Reinen Vernunft. (1781) Puhtaan järjen kritiikki.
John Stuart Mill: Utilitarianism. (1861) Utilitarismi.

Immanuel Kant oli saksalainen tietoteoreetikko ja eetikko. Kantin mukaan kategorinen imperatiivi, ylin moraalilaki, käskee ihmistä. Kantin ajatuksena oli, että vain järjenmukainen toiminta voi olla moraalista.

John Stuart Mill oli englantilainen utilitaristi. Millin periaatteena oli hyödyn ja onnellisuuden maksimointi. Millin mukaan ihmisen toiminnan perusteena tulee olla mahdollisimman suuri hyöty. Keskeisintä hänen ajattelussaan oli, kuinka paljon, ja millaista hyvää teoilla on saatu aikaan.

Veikko Launis kertoo Kantin ja Millin ajatuksista.