Hyppää pääsisältöön

Thomas Hobbes ja John Locke

Englantilaiset filosofit Thomas Hobbes (1588-1679) ja John Locke (1632-1704) olivat vapauden puolustajia; uuden ajan suuren poliittisen liikkeen, individualisimin edustajia.

Filosofi ja valtioteoreetikko Thomas Hobbes korosti ihmisten mahdollisuuksia luoda itse omaa maailmaansa.

1600-luvun itsevaltiaiden aikakaudella elänyt Hobbes on tunnettu ennen kaikkea valtio-opistaan, jonka hän on esittänyt teoksessaan Leviathan. Vuonna 1651 julkaistun teoksensa pohjaksi hän oli asettanut vankan ja perusteellisesti harkitun metafysiikan.

Filosofi John Lockea voidaan pitää liberalismin isänä. Lockella oli laaja vaikutus ajatuksenvapauden ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden julistajana. Hän kannatti omantunnonvapauden periaatetta. Lockelta ovat peräisin monet valistusajan aatteet. Hänen oppinsa vallan jakamisesta on esittänyt tärkeää osaa esim. eri maiden perustuslaeissa.

Locke kuuluu myös Englannin empiirisen filosofian huomattavampiin edustajiin. Filosofisessa pääteoksessaan An Essay Concerning Human Understanding (Essee ihmisen ymmärtämyksestä) (1690) hän pyrkii todistamaan, että kaikki tietomme on kokemuksesta peräisin.

Hobbesin ja Locken teorioista kertoo Juhani Pietarinen.

Teksti: Rita Landström