Hyppää pääsisältöön

Suomen ulkopolitiikka ETYKistä Euroopan unioniin

Ohjelmasarjassa tarkasteluajanjaksona on Kekkosen ajan loppuvuodet ja Koiviston kausi. Sarja alkaa ETYKin huippukokouksesta 1975 ja päättyy Suomen asemaan ja politiikkaan Euroopan unionin jäsenenä 1995.

Jorma Kallenaution toimittamassa ohjelmasarjassa arvioidaan Suomen ulkopoliittisia ratkaisuja ja peilataan niitä kansainvälispoliittisen tilannekehityksen luomiin edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.

Miten Suomen ulkopolitiikkaa muuttui Koiviston kaudella, ja miten Suomi lännettyi, ovat kaksi laajempaa kysymyskokonaisuutta, joihin ohjelmasarjassa vastataan.

Ulkopolitiikkaan kuuluu monia kansainvälisen kanssakäymisen alueita.

Ohjelmasarjassa Suomen ulkopolitiikan vaiheista puhuu suuri joukko sekä ulkopolitiikkaa toteuttaneita toimijoita, virkamiehiä ja diplomaatteja että lähihistorian ja kansainvälisen politiikan tutkijoita.

Haastateltavina ovat mm. suurlähettiläs Keijo Korhonen, professori Juhani Suomi, alivaltiosihteeri Jaakko Blomberg, suurlähettiläs Klaus Törnudd, toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi ja valtioneuvos Harri Holkeri.

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi 1. tammikuuta 1995.

Syksyllä 1994 järjestetyssä neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 57 prosenttia äänestäjistä oli jäsenyyden kannalla.

Kommentit