Hyppää pääsisältöön
Akuutin omalääkäri Risto Laitila vastaa terveysaiheisiin kysymyksiin tv-lähetyksessä. Lähetä oma kysymyksesi: Kysy omalääkäriltä.

Dementian ja Alzheimerin taudin ero

"Muistihäiriöissä puhutaan usein dementiasta ja Alzheimerin taudista. Mikä näiden kahden ero oikein on?"

Dementia on oireyhtymä, johon kuuluu toimintakyvyn lasku, ajatustoiminnan häiriöt ja käytösoireet. Dementian tärkein aiheuttaja on Alzheimerin tauti. Dementiaan johtavaan muistisairauteen sairastuu vuosittain noin 11 000 henkilöä. Muistisairauksien asianmukaista hoitoa haittaa myöhäinen tutkimuksiin hakeutuminen, mutta myös perusterveydenhuollon vaillinainen kyky tunnistaa alkavaa muistisairautta. Yli puolet dementiapotilaista ja heidän läheisistään ei saa koskaan tietää potilaan dementian syydiagnoosia. On arvioitu, että jopa 90 prosenttia lievistä muistisairaustapauksista jää tunnistamatta.

Muistihäiriöiden hoidossa käytetään yleensä lääkehoitoa. Meillä on tällä hetkellä olemassa lääkehoitoja Alzheimerin tautiin, sen sekamuotoon, jossa on piirteitä myös muista dementioista kuten verisuoniperäisestä tai Lewyn kappale dementiasta ja Parkinson dementiaan. Käytettyjä lääkkeitä ovat asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini. Suomessa Alzheimerin tautiin asianmukaista lääkehoitoa saa arvioiden mukaan vajaa puolet potilaista. Alzheimerin taudin uudet lääkkeet tehoavat taudin kaikissa vaiheissa, mutta mitä aiemmin hoito aloitetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Lääkkeet parantavat potilaan älyllisiä toimintoja, kohentavat arkiselviytymistä, viivästyttävät ja lieventävät mahdollisia käytösoireita, vähentävät omaisen taakkaa ja pidentävät aikaa, jonka potilas pärjää kotona. Lääkehoidon lisäksi kotiin annettava neuvonta ja tuki ovat erittäin tärkeitä ja myös siksi varhainen taudinmääritys on tärkeää.

Neurologi Merja Hallikainen