Hyppää pääsisältöön

Lapsilisien maksua vuonna 1957

Suomalaisen perhepolitiikan keskeinen osa lapsilisä tuli lakiin vuonna 1948.

Lapsilisän maksamisen taustalla olivat nousevat hinnat, jotka aiheuttivat ongelmia etenkin runsaslapsisissa perheissä.

Valtion työntekijöiden perheissä lapsilisiä oli maksettu jo 1920-luvulta lähtien, mutta sodan jälkeen niistä tuli koko kansan etuus pohjoismaisen mallin mukaan.

Vuoden 1948 uudistuksen jälkeen köyhille perheille maksettiin lapsilisän lisäksi nk. perhelisää.

Lapsilisien taso ja niiden maksaminen oli poliittinen kiistakysymys vasemmiston ja oikeiston välillä sodanjälkeisenä aikana. Yleislakon jälkeen asiasta järjestettiin myös marsseja.

Lapsilisä on edelleen keskeinen osa suomalaista perhepolitiikkaa.

Teksti: Paavo Rytsä

Kommentit