Hyppää pääsisältöön

Töölön Matkatoimiston konkurssi jätti matkailualalle epäilyksen varjon

Perinteikäs Töölön Matkatoimisto ajautui konkurssiin vuonna 2005. MOT-ohjelma (2007) kertoo konkurssin taustoista ja siitä, miten se vaikutti lopulta koko matkailualaan, jossa luottamuksella oli ollut merkittävä rooli.

Kun Töölön Matkatoimisto jätti konkurssihakemuksensa toukokuussa 2005, ilmoitus konkurssista tuli monelle yllätyksenä. Matkatoimisto oli perinteikäs ja ammattitaitoisen järjestäjän maineessa. Konkurssi johti pitkään poliisitutkintaan, joka vielä kaksi vuotta konkurssihakemuksen jälkeen oli vielä kesken. Kuultavien joukko oli muutamia kymmeniä, mutta varsinaisten epäiltyjen joukko oli kuitenkin huomattavasti pienempi.

Konkurssin syynä olivat yhtiössä mahdollisesti jo pitkään jatkuneet taloudelliset väärinkäytökset. Konkurssipesän hoitaja Antti Heikinheimo Asianajotoimisto Hannes Snellmanista toteaa MOT:lle, että "erityistilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan uskoa, että matkatoimiston kirjanpitoa oli manipuloitu useiden vuosien ajan. Manipuloinnin perusteella yhtiön taseeseen oli muodostunut valtava tasekupla, joka ikään kuin räjähti konkurssin seurauksena", Heikinheimo jatkaa.

Alalla oli liikkunut huhuja jo pitkään, mutta emme lentoyhtiönä voi pelata huhujen mukaan vaan faktojen mukaan.― Rolf Backman, Finnair

Töölön Matkatoimiston kirjanpitovääristelyt juontavat juurensa 1990-luvun alkuun. Asian vahvistaa MOT:lle matkatoimiston entinen talousjohtaja. Pesänhoitaja Heikinheimon mukaan matkatoimiston taloudellinen tila oli ollut huono, mutta toiminnan jatkaminen kaikesta huolimatta mahdollisti muun muassa konsulttipalkkioiden ja osinkojen maksamisen huomattavissa määrin.

Merkkejä ongelmista oli kuitenkin ilmassa pitkään, ja alalla liikkui huhuja matkatoimiston vaikeuksista. Esimerkiksi laivayhtiöillä oli vuosien ajalta satojentuhansien eurojen saatavia Töölöltä. Matkatoimistolla olikin huomattavasti viivästyneitä maksusuorituksia. Finnairin matkatoimistoista vastaava johtaja Rolf Backman sanoo MOT:lle, että päätöksiä ei voi tehdä huhujen pohjalta vaan ne on pohjauduttava faktoihin.

Rahoittaja ei voi pääsääntöisesti lähteä tutkimaan tilinpäätöksen oikeellisuutta. Se on tilintarkastajan tehtävä.― Markus Laakkonen, Finnveran lakimies

Vielä vuonna 2004 Töölön Matkatoimisto haki rahoitusta Finnveralta franchising-hankkeeseen. Valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera myönsikin 500 000 euroa lainaa ja 250 000 euron lainatakauksen. Kahdeksan kuukautta myöhemmin matkatoimisto ajautui konkurssiin. Finnveran lakimies Markus Laakkonen sanoo, että rahoittajataho ei voi pääsääntöisesti lähteä tutkimaan tilinpäätöksiä kirjaus kirjaukselta. Se on hänen mukaansa tilintarkastajan tehtävä.
Yhtiö lähtee siitä, että se voi luottaa tarkastettuihin tilinpäätöstietoihin sekä muuhun luottopäätöksen pohjana olevaan aineistoon.― Eläke-Fennia

Lisäksi matkatoimisto oli saanut päärahoittajaltaan Eläke-Fennialta miljoonan euron lainan. Yhtiö ei halunnut kommentoida MOT:lle asiaa vedoten salassapitosäännöksiin. Yhtiö kuitenkin lähettämässään sähköpostiviestissä toteaa muun muassa, että "yhtiö lähtee siitä, että se voi luottaa tarkastettuihin tilinpäätöstietoihin sekä muuhun luottopäätöksen pohjana olevaan aineistoon." Finnair kärsi Töölön Matkatoimiston konkurssissa 2,6 miljoonan euron tappiot. Muiden lentoyhtiöiden tappiot olivat noin 2 miljoonaa euroa. Finnveran tapauksessa valtio kattoi puolet menetyksistä ja toinen puoli jäi Finnveran kannettavaksi. Kuluttajien vakuuden alaiset saatavat olivat noin 2,7 miljoonaa euroa.

Matkatoimistot joutuivat siirtymään vuoteen 2010 mennessä käytäntöön, jonka mukaan ne siirtyvät kerran viikossa tapahtuvaan tilitykseen. Sen seurauksena lentoyhtiöiden riskit pienevät merkittävästi. Myös kuluttajaviranomaiset ovat sittemmin tarkistaneet ja uudistaneet työprosessejaan konkurssin vuoksi. MOT-ohjelmassa huomautetaan, että kaikesta huolimatta kuluttajaviranomaisten keinot ovat heikot eikä muuta mahdollisuutta juuri ole kuin luottaa matkanjärjestäjän ilmoituksiin.

Matkailuala oli Töölön Matkatoimiston konkurssin aikaan uuden aikakauden edessä, kun moni oli ryhtynyt varaamaan ulkomaanmatkojan netin kautta. Tuomas Mäntysaari Suomen Matkatoimistoalan Liiton hallituksen puheenjohtaja toteaakin, että "Internet on mullistanut tämän alan ja tulee sitä tekemään jatkossakin." Mäntysaari oli sitä mieltä, että matkatoimistot eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan sen suhteen, onko matka myyty internetissä vai matkatoimistossa vakuuksien suhteen.

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto