Hyppää pääsisältöön

Maailmankuva ja maailmankatsomus

Mikä ero on maailmankuvalla ja maailmankatsomuksella? Filosofi Ilkka Niiniluoto kertoo ajatuksiaan tiedosta, tieteestä ja maailmaa koskevista käsityksistä. Toimittajana on Hannu Reime.

Helsingin yliopiston rehtori, filosofian professori Ilkka Niiniluoto on Suomen johtavia filosofeja.

Hänen kiinnostuksensa on kattanut filosofian useimmat osa-alueet, pääasiassa kuitenkin sen osan, jota kutsutaan teoreettiseksi filosofiaksi. Siinä pohditaan maailmaa ja mahdollisuuksiamme saada siitä tietoa.

Maailmankuvalla voidaan tarkoittaa kaikkia niitä käsityksiä, joita ihmisellä on siitä, millainen maailma on. Tällöin maailma ymmärretään niin, että se käsittää luonnon, aineellisen maailman, ihmisen, yhteiskunnan, ja myös niiden historian.

Maailmankatsomus on laajempi käsite. Maailmakatsomukseen liittyy osana elämänkatsomus, joka sisältä sen näkemyksen, joka ihmisellä on omasta tehtävästään maailmassa. Silloin siihen sisältyy eettinen ja normatiivinen näkemys siitä, mitä ihmisen pitäisi tehdä, ja miten maailmaa pitäisi muuttaa paremmaksi.

”Me omaksumme maailmankuvan omien kokemustemme perusteella ja ehkä tiedotusvälineiden kautta, mutta tieteellinen tutkimus loppujen lopuksi ratkaisee sellaiset maailmankuvan suuret kysymykset kuin mistä maailma muodostuu ja miten se kehittyy.

Sen sijaan maailmankatsomus voi olla hyvinkin yksilöllinen. Uskonnolliset ja poliittiset liikkeet ja filosofiset suuntaukset sisältävät katsomuksellisia aineksia, mutta ne ovat ihmisen valittavissa", toteaa Niiniluoto.