Hyppää pääsisältöön

Tieteellinen ja uskonnollinen maailmankatsomus

Maailma ja maailmankuva –sarjan tässä jaksossa Hannu Reimen pohdintojen aiheina ovat brittitutkija Daniel Harbourin käsitykset kahdesta erilaisesta maailmankatsomuksesta.

Harbour asettaa vastakkain kaksi maailmankatsomusta. Niistä toinen johtaa tieteeseen ja tietomme lisääntymiseen maailmasta, toinen uskontoon.

”Toinen alkaa pienimmällä mahdollisella määrällä oletuksia ja myöntää, että ne voivat olla vääriä ja kenties vaativat tarkistusta. Toinen alkaa rönsyävällä käsityksellä siitä, millainen maailma on, ja kieltäytyy hyväksymästä oletustensa mahdollista tarkistamista myöhemmin.”

Ensin mainitsemaansa käsitystä Harbour kutsuu spartalaiseksi meritokratiaksi ja jälkimmäistä barokkimonarkiaksi.

"Sparta" viittaa tässä yhteydessä maailmankatsomuksellisten oletusten minimaalisuuteen. Meritokratia siihen, että tällaiset oletukset on oikeutettava havainnoilla ja päättelyllä.

Barokkimaisia maailmankatsomuksia ovat uskonnolliset käsitykset maailman rakenteesta ja synnystä, samoin suuret metafyysiset järjestelmät, Hegelin filosofia, Platonin ideaoppi ja monet muut.

Kommentit