Hyppää pääsisältöön

Hovimäen aikaan - matkustus Suomessa

Matkustaminen oli vielä 1700- ja 1800-luvuilla vaivalloista, ja kauppa- ja talonpoikaispurjehdukset hoitivat pitkälti suomalaisten suhteet ulkomaille.

Tuolloin matkat liittyivät yleensä talouteen, eikä nk. henkilömatkoja juurikaan tehty. Tosin säätyperheillä oli myös opiskeluun ja sairaudenhoitoon liittyviä matkoja sekä myös huvimatkoja varsinkin kotimaassa.

Tieverkosta keskeinen asema oli nk. Kuninkaantiellä, joka kulki Turusta Viipuriin. Etelä-Suomen tieverkko oli 1800-luvun alussa jo melko tiheä, ja teiden varsille oli perustettu kestikievareita matkan tekoa helpottamaan. Pohjois-Suomessa valtateitä ei juurikaan ollut.

Turusta puolestaan kulki Tukholmaan jo 1600-luvulta lähtien postireitti, joka taittui laivalla parhaimmillaan neljässä päivässä. Höyrymoottorien tullessa 1830-luvulla merimatkojen kestot lyhenivät.

Suomen ensimmäinen henkilöliikenteen rautatie rakennettiin Helsingin ja Hämeenlinnan välille 1858-1862. Keskeisin liikenneväline oli kuitenkin koko 1800-luvun hevonen, sekä rattailla että ilman.

Teksti: Paavo Rytsä