Hyppää pääsisältöön

Nykyjournalismin ongelmia

Renny Jokelin -  Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen (TE -keskus)
johtaja Jarmo Pirhonen kieltäytyi antamasta MOT:lle haastattelua keskuksen
toiminnasta yleensä ja erityisesti sen tukipolitiikasta. Tyypillinen ongelma?
 
Pyysin haastattelua journalismin perusperiaatteiden mukaisesti, koska ohjelmassa käsiteltiin myös kahta selvästi epäonnistunutta EU-hanketta, joihin keskus oli myöntänyt satojen tuhansien eurojen tuet. Tarkoitus oli tarjota katsojille myös keskuksen oma selvitys hankkeisiin.
 
Pirhonen ilmoitti, että hänellä ei ole aikaa TV-haastatteluun. Hän myös
kielsi haastattelut kaikilta alaisiltaan, jotka ovat olleet mukana
hankepäätöksissä. MOT:n tekemässä puhelinhaastattelussa Pirhonen korostaa, että kiellon varsinainen syy on ”nykyjournalismi”. Hänen mukaansa
haastateltavat eivät enää saa viestiään läpi sellaisena kuin he haluavat.
 
Jotta Pirhosen näkemys tässä kieltäytymisessä tulisi läpi sellaisena kuin
hän sen halusi, julkaisemme haastattelun kokonaisuudessaan
nettisivuillamme
.
 
Pirhosen johtama TE -keskus on yksi 125 alueellisesta organisaatiosta,
jolla on lain mukainen oikeus jakaa rakennerahastotukia alueellisille
toimijoille, ja myös velvollisuus valvoa niiden käyttöä. Käsitellyistä
hankkeista toisessa sen alullepanija meni konkurssiin ja koko hanketavoite
kääntyi päälaelleen. Toisessa hankkeessa jouduttiin toteamaan, että siihen
ei löytynyt riittävästi suomalaisia koulutettavia. Sen sijaan hanketta
vetäneen yhtiön edustajat kävivät EU-hankkeen nimissä kehittämässä
yksityisen tietokoneyrityksen ohjelmistoja eri puolilla maailmaa.
 
Nämä seikat selviävät hankkeita koskevista asiakirjoista, jotka ovat
pääosin julkisia. Niitä voivat käydä tutkimassa kaikki kiinnostuneet
kansalaiset. Viranomaisten velvollisuus on sitten selittää mihin yhteiset,
veronmaksajien rahat on käytetty ja tarvittaessa myös ottaa vastuu
tapahtuneista virheistä. Silloin ei voi vedota siihen, että nyt ei ole
aikaa.
 
Olisikin syytä, että kansalaiset, tutkijat, toimittajat, poliisit ja
ministeriöiden tarkastajat kävisivät penkomassa rakennerahastohankkeiden
papereita oikein urakalla. MOT poimi satunnaisesti muutamia
tietoyhteiskuntahankkeita, joista yksikään ei täysin kestä päivänvaloa.
Rakennerahastohankkeita oli vuosina 2000-2006 kaikkiaan 33 000.
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt iskuja useisiin hankkeisiin ja
arvioi, että puolet tietoyhteiskuntaprojekteista on mennyt ”Kankkulan
kaivoon” eli aivan toisiin tarkoituksiin kuin oli ilmoitettu tai mihin
olisi pitänyt. Tarkastusvirasto on vaatinut useilta alueellisilta
rahanjakajilta ja viranomaisilta selvityksiä projekteista, joissa
tukirahoja on sen mukaan käytetty tehottomasti tai jopa väärin.
 
Pirhosen ohella haastattelusta kieltäytyi Keski-Pohjanmaan
Ammattikorkeakoulun
rehtori ja toimitusjohtaja Marja-Liisa Tenhunen.
Tenhusen kalenteri on niin täynnä, että 20 minuutin haastatteluun ei
löytynyt aikaa ennen joulua. Tenhunen hiljensi myös alaisensa, vaikka nämä
itse eivät ymmärtäneet miksi.
 
Asiat eivät selviä, jos niiden käsitteleminen yritetään estää vaikenemalla.
Siihen ei nykyjournalismi suostu.
 
Renny Jokelin
toimittaja, MOT

Kommentit