Hyppää pääsisältöön

Kylmää vettä kasvihuoneeseen: käsikirjoitus

Mot 29.9.2008 klo 20:00

Kylmää vettä kasvihuoneeseen

Toim. Martti BackmanMOT- tunnus


Spencer, 100 %: “It is interesting that in the last 7-8 years there hasn’t really been any warming, and in fact recently it has cooled dramatically” (19:22:09:00)


(Spencer, 100 %: Mielenkiintoista kyllä, ilmasto ei ole lämmennyt 7 - 8 viime vuoden aikana. Itse asiassa se on viilentynyt merkittävästi.)

Christy, 100 %: ”Now we have one of the coolest periods, we have seen here. In fact it’s cooler than it was back in 1979 when we started the record”. (18:27:22:16)


(Christy, 100 %: "Meneillään on kylmimpiä havaitsemiamme kausia.On viileämpää kuin vuonna 1979, jolloin aloimme pitää kirjaa.")Spiikki: Alabaman yliopiston tutkijat John Christy ja Roy Spencer ällistelevät lämpötilakäyrää, joka paljastaa jyrkän käänteen maapallon lämpötilan kehityksessä. Sadan vuoden aikana lämpömittareihin kertynyt 0,7 asteen lämmönnousu on kuin pyyhkäisty pois 16 kuukaudessa.


> Liite1 UAH:n lämpötilakäyrä


Vaikka ihmiskunta on päästänyt kymmenen viime vuoden aikana ilmakehään 270 miljardia tonnia pelättyä hiilidioksidia, ei maapallo ole lämmennyt sinä aikana lainkaan. Sitä edeltäneiden kahden vuosikymmenen aikana maapallo lämpeni selvästi, vaikka hiilidioksidipäästöt olivat kolmanneksen pienemmät.


Miksi hiilidioksidi ei vaikuta nyt, vaikka sitä pidetään syyllisenä aikaisempaan lämmön nousuun ? Mihin ennustettu lämpö katosi ?


Viime talvi oli Suomessa poikkeuksellisen leuto, mutta suuri osa maailmaa sai jo kärvistellä ankarissa pakkasissa ja lumimyrskyissä.


Kesäsäästä Suomen ilmatieteen laitos ennusti helteistä, mutta sää ei suostunut noudattamaan sille laadittua käsikirjoitusta.


Tähän ITL:n yhteenveto kesän toteutuneesta säästä


Spiikki: Kesä oli huomattavan kolea muuallakin maailmassa, ja viileän vaiheen ennustetaan nyt jatkuvan ainakin vuoteen 2015.Lämpötilan nousun katkeamista ja kääntymistä kylmenevään suuntaan eivät mitkään ilmastotieteilijöiden käytössä olevat, tietokonemallit ennustaneet. Samat ilmastomallit, jotka tuottavat myös uhkakuvat rajusta ilmaston lämpenemisestä katastrofaalisine seurauksineen.

Christy, 100 %: ”This dramatic up and down that you see , is not really shown in any of the climate models. They are not capable of showing how the heat really is absorbed and released in the atmosphere”. (18:27:40:00).


(Christy, 100 %: " Ilmastomallit eivät ole ennustaneet tätä voimakasta sahausliikettä.

Mallit eivät pysty osoittamaan, -miten ilmakehä oikeasti sitoo ja vapauttaa lämpöä.)


Spiikki: John Christy ja Roy Spencer kuuluvat siihen meteorologien vähemmistöön, joka epäilee vakiintuneita totuuksia ihmisen vaikutuksesta ilmaston muuttumiseen. He myös ovat siitä harvinaisia ilmastotutkijoita, että heidän työnsä perustuu mittauksiin todellisesta maailmasta, ei tietokonesimulointeihin virtuaalimaailmassa.


He käyttävät teknisesti kehittyneimpiä saatavilla olevia instrumentteja, jotka mittaavat ilmaston ominaisuuksia avaruuteen lähetetyistä satelliiteista.


Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan palveluksessa ollessaan he kehittivät satelliitteihin perustuvan maailmanlaajuisen lämpötilan mittausmenetelmän. Tästä ansiosta heidät palkittiin Nasan myöntämällä mitalilla ”poikkeuksellisen merkittävästä tieteellisestä saavutuksesta”, sekä Amerikan meteorologisen seuran erikoispalkinnolla.


John Christy on myös toiminut yhtenä YK:n ilmastopanelin IPCC:n johtavana kirjoittajana.


Tärkeä syy siirtää lämpötilamittauksia avaruuteen, oli maanpäällisen mittausverkoston saastuminen ns. kaupunkilämmön vuoksi. Siitä hyvä esimerkki löytyy Alabaman Huntsvillen yliopiston takapihalta. Sääaseman vanhan lämpömittarin viereen on syntynyt mustan asfaltin peittämä paikoitusalue, joka imee itseensä auringonlämpöä. Se vääristää mittarin lukemat ylöspäin.


Siksi Spencer ja Christy luottavatkin enemmän tähän laitteeseen, joka vastaanottaa satelliitin avaruudesta lähettämän, mikroaaltomittaukseen perustuvan signaalin.

Christy: ”And the real good thing about this is that when it’s on the satellite, it’s seeing the entire globe evenly, basically every day, and so rather than the traditional measurements, like those over there, it will see, it’s a bulk large scale measurement rather than a tiny spot measurement”. (18:54:10:20)


(Christy: "Laitteen paras puoli on, -että satelliitista se saa päivittäin kattavan kuvan koko maapallosta. Toisin kuin perinteiset mittalaitteet -satelliitti näkee kokonaiskuvan eikä mittaa vain yksityiskohtaa.)

Spencer: “We can sample the whole, which you can only do from satellites”.


(Spencer: Kokonaisuuden tarkastelu onnistuu vain satelliitista.)


Spiikki: Tärkeimpien tietokonemallien mukaan ihmisen toiminnan seurauksena ilmaston olisi pitänyt lämmitä näin:


Graffa: Lämpökäyrät nousevat yläoikealle


Spiikki: Mutta Britannian ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan ilmasto on todellisuudessa kehittynyt näin:


Graffa: HadCrut -käyrä laskee kuin lehmän häntä.


Spiikki: Ja Alabaman yliopiston satelliittimittaukset näyttävät vieläkin vähäisempää lämpöä. Pitkän aikajakson trendi tämän vuosisadan loppuun asti laskettuna on nyt vain puolet ennustetusta, 1,4 astetta.


Graffa: UAH:n käyrä laskee vieläkin jyrkemmin.


> Liite: UAH:n päivittämä IPCC:n kuva


Spiikki: Ilmastomallit eivät kykene ennustamaan myöskään paikallista ilmastonmuutosta. Suomen ilmaston kehitystä on pyritty ennakoimaan mallien avulla Silmu- ja Finsken selvityksissä. Suomi ei ole kuitenkaan muuttunut ennusteiden mukaisesti. Finsken-tutkijat tosin tiesivät jo valmiiksi, että käytetyt mallit eivät istu Suomen oloihin. Ne kun kuvasivat jo lähdössä ilmastomme jopa 5 astetta todellista kylmemmäksi. (Silmu ja Finsken)


Tuore kreikkalaistutkimus selvitti mallien osuvuutta kahdeksalla sääasemalla maailman eri puolilla. Todellisuuteen verrattuna mallien ennustuskyky havaittiin lähes olemattomaksi. (Kotsoyiannis & al 2008)

Christy, 100 %: ”… The climate models do not have some of the critical processes within them, by which the atmosphere releases heath to space”. (18:24:26:13 jaksosta eteenpäin).


(Christy: " Ilmastomallit eivät ota huomioon kaikkia merkittäviä prosesseja, -joissa ilmakehästä vapautuu lämpöä avaruuteen.)


Spiikki: Suomen ilmatieteen laitoksella on erilainen näkemys siitä, miten mallit ovat onnistunet ilmaston kehityksen ennustamisessa:

Alestalo, 100 %: ”No itse asiassa niin kuin hyvin ... ilmastomallit on tän keskimääräisen, pitkäaikaisen trendin kyllä saaneet hyvin ulos”.


Spiikki: Ilmastomallintajat vannovat tämän, saksalaisen tutkijan Stefan Rahmstorfin tutkimuksen nimiin. Mm. Suomen hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen kiertää maata tutkimus mukanaan ja vakuuttaa sillä yleisöään ilmastomuutoksen hurjasta vauhdista.


> Liite 4A: Rahmstorf & al -tutkimus

> Liite 4B: Havaittu lämpeneminen verrattuna ennusteisiin -käyrä


Rahmstorf vertaa toteutunutta kehitystä 16 vuoden ajalta ennusteisiin. Hän päätyy tulokseen, että muutos on ollut jopa odotettua nopeampaa. Lämpenemistä kuvaava käyrä kulkee ennustekäyrien yläpuolella.


Mutta Rahmstorfin vertailu ulottui vain vuoteen 2006. Sen jälkeen koettu viileneminen ei näy hänen trendissään. Asiantuntija päivitti MOT:n pyynnöstä Rahmstorfin käyrän ottamalla mukaan ilmaston todellisen muutoksen tämän vuoden heinäkuuhun asti.


Ja tulos on tässä: Toteutunut lämpötrendi on kääntynyt jyrkästi ja pudonnut malliennusteiden alalaitaan. Toteutunut lämpeneminen on selvästi ennustettua vaatimattomampaa mallinrakentajienkin laskutavan mukaan.


> Liite5: Tilastomatematiikan asiantuntijan MOT:n pyynnöstä päivittämä Rahmstorfin käyrä

Alestalo, 100 %: ”Mutta se, että onko nyt tilastollisesti merkittävä trendi alaspäin, niin epäilen kyllä sitä”.


Spiikki: MOT:n päivitetty trendi on tilastollisesti yhtä merkitsevä kuin Rahmstorfin yhdessä muiden IPCC:n huippunimien kanssa esittämä trendi, sillä se on tehty täsmälleen samalla menetelmällä.


Viimeisten sadan vuoden aikana maapallo on lämmennyt vajaan asteen.

On myös tosiasia, että hiilidioksidipäästöt vahvistavat hieman luonnollista kasvihuoneilmiötä. Ilmiön vaikutuksesta maapallon ympärille syntyy eräänlainen ”kaasupeite”, joka estää auringonlämpöä karkaamasta takaisin avaruuteen.


Ihmisen aiheuttaman hiilidioksidin merkitys yksin on kasvihuoneilmiössä pieni, vain prosentin luokkaa, koska tuota kaasua on ilmakehässä niin vähän.


Onko meidän uskottava, että muutos noin pieneen tekijään ilmakehän kemiassa voi saada aikaan katastrofaaliset seuraukset ?


Vastaus riippuu siitä, mitä me oletamme ns. palautteista, eli hiilidioksidilisän vaikutuksista muihin lämpötilaa muuttaviin tekijöihin. Tärkein niistä on vesihöyry, joka pilvien kanssa aiheuttaa yli 90 % kasvihuoneilmiöstä.


Hiilidioksidin kaksinkertaistuminen ilmakehässä riittää sinällään aiheuttamaan vain vajaan yhden asteen lämpenemisen. Se olisi vielä helposti siedettävissä.


Mutta tuo vähäinenkin lämpeneminen lisää veden haihtumista ilmakehään ja juuri ylimääräisen vesihöyryn uskotaan aiheuttavan useisiin, jopa kymmeneen asteeseen nousevan vaarallisen kuumenemisen.


Ilman vesihöyrypalautetta ei maapallo kuumenisi kohtalokkaasti, vaikka ihminen polttaisi kaikki maailman fossiiliset hiilivarat loppuun.

Spencer, 100 %: ”Virtually all of the disagreement in the science community about how bad global warming is going to be is related to feedbacks. Whether the changes in clouds and water vapor will amplify the little bit of warming from the extra carbon dioxide we’re putting into the atmosphere or whether they will change in such a way to mitigate that warming, to reduce it greatly”.


(Spencer: "Itse asiassa kaikki tiedemaailman erimielisyydet maapallon lämpenemisen seurausten vakavuudesta liittyvät palautteisiin. Eli siihen, lisäävätkö muutokset pilvissä ja vesihöyryssä sitä pientä lämpenemistä, jonka ihmisen

hiilidioksidipäästöt aiheuttavat. Vai alkavatko muutokset lieventää lämpenemistä jossain määrin?")Spiikki: Onko palautteiden vaikutus positiivinen vai negatiivinen, lämpenemistä vahvistava, vai heikentävä, siinä on ilmastoväittelyn suuri kysymys. Siitä riippuu kuinka suuri on ilmastomme sensitiivisyys, eli herkkyys hiilidioksidipäästöille.


Suurin osa ilmastotutkijoista uskoo palautteiden kokonaisvaikutuksen selvästi positiiviseksi, eli vahvistavaksi. Mutta eivät Alabaman tutkijat. He selvittivät asiaa satelliittien avulla troposfääristä, 5-10 kilometrin korkeudesta ilmakehässä.


Tutkimuspaikaksi he valitsivat tropiikin, koska mallien mukaan ilmastonmuutoksen pitäisi näkyä juuri siellä selkeimpänä.

Christy, 50-100 % : ”And there is the largest signal, where the warming should be very strong ... So we looked at the climate models’ best guess, all of them, compared that with observations and found a significant difference. So what it looks like is that the way the real climate is evolving is different than what climate models say should be doing, if the greenhouse gases are having this large effect. So since we did not find that effect in the real observations, our conclusion is that these climate models should be used with great caution, because they are not reproducing what we see in the world”.


(Christy, 50-100%: "Lämpenemisen pitäisi olla voimakkainta tropiikissa. Kun tutkimme ilmastomallien arviot todennäköisestä kehityksestä ja vertasimme niitä havaintoihin, ero oli huomattava. Ilmasto ei näytä kehittyvän

ilmastomallien mukaan, jos kasvihuonekaasut vaikuttavat niin voimakkaasti kuin väitetään. Vaikutusta ei näy ilmastosta tekemissämme havainnoissa, joten päättelemme, että malleja tulisi käyttää hyvin varoen. Ne eivät vastaa maailman ilmaston kehitystä.")


Spiikki: Vertailut paljastivat, että malliennusteet ja todellisuus olivat ristiriidassa suuressa osassa trooppista troposfääriä. Oikeasti ilmakehä ei ole lämmennyt lainkaan niin kuin mallit ennustivat. Mallit lupasivat 2-4 kertaa suurempaa lämpenemistä kuin mitä mitattiin. Yli 8 kilometrissä ilma oli todellisuudessa jäähtynyt, kun mallit uskoivat sen lämmenneen.


> Liite6: Douglass & al. 2007


Christy, 100 %: ”…and so if we go to where the models say something is very strong, and we cannot find it, that is a way to test the models and show that there is something wrong there”.

(Christy, 100 %: " Jos mallin mukaan ilmiö on jossakin voimakas, mutta käytännössä sitä ei löydy, mallissa täytyy olla jotain vikaa.")


Spiikki: Ilmastomallien mukaan tropiikin kosteaan yläilmaan pitäisi kehittyä hiilidioksidin vaikutuksesta tämän kuvan esittämiä nopeasti lämpeneviä vyöhykkeitä, ”kuumia pisteitä”. Teorian mukaan ne paljastavat sormenjälkien tavoin ihmisen ilmaston lämpenemisen aiheuttajaksi.


Kuvaa näyttöruudulta


Spiikki: Mutta taaskaan todellisuus ei taipunut mallien tahtoon. Satelliiteista ei havaittu kuumia pisteitä, ei ihmisen sormenjälkiä, ainoastaan tasaista kylmää.


Kuvaa näyttöruudulta

Alestalo, 100 %: ”Siis tulokset on tässä suhteessa jonkun verran ristiriitaisia. Jos katsotaan ihan suoraan nyt näitä luotaushavaintoja, niin tropiikissa on ollut vaikea löytää tää signaali. Mutta sit se tietysti riippuu nyt siitä niin kuin metodista, millä niitä haetaan”.


Spiikki: Mutta minne mallien ennustama lämpö oli kadonnut ?

Alestalo, 100 %: ”No suuri osa tästä ekstralämpenemisestä, minkä kasvihuonekaasut aiheuttaa, niin se menee valtameriin. Ihan 80 prosenttia siitä lämmöstä menee siis niin kuin valtameriin”.


Spiikki: Valtameret kadonneen lämmön piilopaikkana on suosittu selitys. Mutta miksi juuri viimeisten kymmenen vuoden aikana meret olisivat imeneet itseensä ihmisen aiheuttaman lisälämmön, mutta sitä ennen eivät? Ja varsinkin kun meret ovat viilentyneet viimeiset viisi vuotta ?

Alestalo, 100 %: ”Nää mittaukset perustuu kuitenkin merien pintalämpötilaan ja siinä mennään monissa tapauksissa vain 700 metriä alaspäin, joissakin tapauksissa niin kuin kolme kilometriä, mutta että merta on vielä sitäkin syvemmällä. Eli on niin kuin mahdollista, että se lämpö on niin kuin jakautumassa tasaisemmin koko tänä vesimassan kesken”.


K: No onko tämä siis ihan puhdasta arvailua, että se olisi mennyt syviin meren kerroksiin se lämpö ?

Alestalo, 100 %. ”No ei se puhdasta arvailua ole, koska semmoista ihan varmasti tapahtuu. Mutta tarkoitan siis sitä, että ei ole vielä semmoisia mittauksia, joissa ihan koko merivolyymi olisi saatu selvitettyä”.


K: Mutta jos meillä ei ole mittauksia, niin mihin se se voi perustua tämä käsitys ?

Alestalo, 100 %: ”Ihan siis siihen, että meret sekoittuvat kuitenkin pitkällä aikavälillä pinnasta sinne alas asti”.


Spiikki: Alabaman tutkijat eivät tuijota meren syvyyksiin, vaan he lähtivät etsimään kadonnutta lämpöä taivaan korkeuksista.


Ilmastomalleissa oletetaan, että hiilidioksidilämpeneminen lisää harsomaisia cirrus-yläpilviä, jotka puolestaan vangitsisivat entistäkin tehokkaammin liikalämpöä.

Alestalo,100 %: ”Ne ikään kuin pyrkii lämmittämään. Ne päästää kuitenkin, ne on aika korkealla ja ne on ohkasia, niin se auringonsäteilypääsee niistä suhtkoht hyvin läpi, ei nkokonaan, mutta paljon enemmän kuin alapilvien läpi, eli ne ei siinä mielessä niin kuin jäähdytä”.


Spiikki: Nyt Spencerin ja Christyn avaruus-instrumentit eivät mitanneet vain lämpötilaa, vaan myös pilviä, sadetta ja lämpösäteilyn muutoksia. Ja niiden vuorovaikutuksesta tutkijat löysivät ennen tuntemattoman luonnon mekanismin.

Spencer 100-50 %: … and this is a thermostatically controlled air conditioning thing, it’s a natural cooling system that comes in when the atmosphere becomes too warm and we’ve actually documented behaviour that behaves that way.”


(Spencer: "Kyseessä on termostaattinen ilmastointijärjestelmä. Se on luonnon jäähdytysjärjestelmä, joka toimii, jos ilmasto ylikuumenee. Meillä on tutkimustietoa tällaisesta käytöksestä.")


Spiikki: Tutkijat havaitsivat, että trooppisen ilmakehän lämmetessä cirrus-pilvet eivät lisääntyneetkään, kuten oli luultu, vaan ne vähenivät. Pilvipeitto kutistui, siihen avautui aukko, josta liikalämpö pääsee purkautumaan avaruuteen.

Christy, 100-50%: ” … and so as the temperature warms, the clouds tend to allow more heat to escape and therefore the heat does not build up continuously as it does in climate models … it’s important to remember, once that heat escapes to space, it’s gone forever”.


(Christy: "Ilman lämmetessä pilvet päästävät enemmän lämpöä karkuun. Siksi lämpö ei kasaudu koko ajan niin kuin ilmastomallit väittävät. Täytyy muistaa, että avaruuteen karannut lämpö on hävinnyt iäksi.")


Spiikki: Tutkijat siis havaitsivat, että yläpilvet itse asiassa hillitsivät kasvihuonelämpenemistä, vaikka niiden oli uskottu kiihdyttävän sitä. Lämpeneminen ei aiheuttanut pilvisyyden muutosta, vaan päinvastoin, pilvimuutos johti lämpötilan muutokseen.

Liite7: Spencer & al 2007

> sivu1

> sivu2

> sivu 3

> sivu 4

> sivu 5


Ja näin toimii luonnon oma ilmastointilaite:


- auringon paahtamasta maapallon pinnasta nousee lämmintä kosteaa ilmaa

- vesihöyryn tiivistyessä vapautuu lämpöä, joka nostaa ilmaa yhä ylemmäksi. Pisaroiksi tiivistynyt vesihöyry sataa alas vetenä.

- Yläilmakehässä lämpöä poistuu avaruuteen, ja viilentynyt sekä kuivunut ilma palaa takaisin ilmakehän alakerroksiin.


Animaatiota


Spiikki: Sadeilmastoinnilla on siis kaksi viilentävää mekanismia käytössään: se poistaa lämmittävää vesihöyryä ilmakehästä ja se päästää lämpösäteilyä pilvien välistä suoraan avaruuteen.

Spencer, 50-100 %: “… natures air conditioner like I like to call it, precipitation systems are constantly operating. The air that we breathe is continuously being recycled. The air that we breathe a few days ago was inside a precipitation system somewhere and then it coarsed through the upper troposphere and sank back down and then it’s down here where we breathe again, so precipitation systems are always acting in this thermostatic way. Now the question is, will they continue to operate in that way ? I think they will, but there’s no way to prove it. So everything I’ve said, I’m not absolutely sure of. You know, these are different theories and we’re always going to be faced with uncertainty. We’re going have to make policy decisions in the face of uncertainty, when it comes to global warming, there’s just no way around it”.


(Spencer: "Luonnon oma ilmastointikeino eli sateet ovat alati toiminnassa.

Hengitysilma kiertää jatkuvasti. Hengittämämme ilma oli vielä äsken

osa jotakin sadejärjestelmää. Se kulki troposfäärin yläosan kautta ja painui takaisin alas. Täällä alhaalla me sitten hengitämme ilman. Sadejärjestelmät toimivat aina tällaisina lämmönsäätelijöinä. Kysymys kuuluu, toimivatko ne jatkossa samalla tavalla. Minusta toimivat, mutta sitä ei voi todistaa. En voi mennä takuuseen mistään sanomisistani.Nämä ovat eri teorioita, ja vastassa on aina epävarmuus. Toiminnasta on pakko päättää epävarmuudesta huolimatta. Kun kyse on maapallon lämpenemisestä, siitä ei pääse eroon.")Spiikki: Kesäkuussa tehdyn haastattelun jälkeen Alabamassa valmistuneet kaksi uutta tutkimusta ovat lisänneet Spencerin varmuutta. Heinäkuussa hän oli kertomassa löydöksistään Yhdysvaltain senaatin ympäristövaliokunnalle:

Roy W. Spencer, William D. Braswell: ¨Potential Biases in Feedback Diagnosis from Observational Data: A Simple Model Demonstration. Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi Journal of Climate -lehden marraskuun 2008 numerossa


Roy W. Spencer, William D. Braswell: “On the Overestimation of Climate Sensitivity

caused by Internal Radiative Forcing by Clouds”. Tutkimus on tarjottu julkaistavaksi Geophysical Research Letters –lehdessä.


Tutkimuksista löytyy tietoa osoitteesta:

http://www.weatherquestions.com/Roy-Spencer-on-global-warming.htm


Spencer U-Tubessa: ”An analysis of six years of our latest and most accurate Nasa satellite data reveals evidence of very low climate sensitivity. When translated into an estimate of future global warming, it will be less than 1 C by 2100, well below the range of IPCC’s estimates of future warming”. (2:35)


(Spencer " Nasan satelliitin mittaukset kuuden vuoden ajalta antavat näyttöä, -

että ilmasto ei reagoi herkästi. Jos sen perusteella ennustaa

maapallon lämpötilaa, se nousee alle asteella vuoteen 2100 mennessä. Siis alle kaikkien ilmastonmuutos paneelin eli IPCC:n arvioiden.")


Väliin kuvaa ihmisbanderollista

“If this new evidence of low climate sensitivity is indeed true, it also means, and this is very important, if we have low climate sensitivity that also means that the radiative forcing, being caused by the co2 we are putting in the atmosphere, is not nearly enough to explain the warming we have seen in the last hundred years. There must be also some sort of natural mechanism involved. And this is where the IPCC process has failed us”.


(Jos uusi näyttö vähäisestä ilmastoherkkyydestä on totta niin se merkitsee myös sitä, että hiilidioksidipäästöt eivät riitä selittämään sadan viime vuoden aikana tapahtunutta lämpiämistä. Siinä täytyy olla mukana myös

jonkinlainen luonnon mekanismi. Ilmastonmuutospaneelin työ

on mennyt tässä vikaan.)


Ihmisbanderollikuvaa

“In conclusion, I am predicting today that the theory that mankind is mostly responsible for global warming will slowly fade away in the coming years, as will the warming itself”.


("Ennustankin nyt, että teoria ihmisen aiheuttamasta maapallon lämpenemisestä hiipuu tulevina vuosina aivan kuten itse lämpeneminenkin.")


Spiikki: Ilmastonmuutosväittelyssä on esillä lukuisia vaihtoehtoisia ”luonnollisia” selityksiä sille, että ensin maapallon lämpötila nousi ripeästi 90-luvulla mutta kääntyi sen jälkeen laskuun tälle vuosikymmenelle tultaessa.

Spencer: ”I’m more convinced that it’s just internal chaotic behaviour in the climate system, but it may be that all of these things are happening together, it might be partly solar, partly interior chaotic behavior in the climate system, and a little bit of manmade global warming in there too … One possibility is that the thermostatic mechanism with precipitation systems is operating and is correcting for the extra warming that we are expecting from the carbon dioxide…


(Spencer: "Syynä on lähinnä ilmaston sisäinen, kaoottinen toiminta. Voi olla, että kyse on myös yhteisvaikutuksesta, johon kuuluvat aurinko, ilmaston sisäinen kaaos ja ihmisen aiheuttama maapallon pieni lämpeneminenkin. Voi myös olla, että sadejärjestelmän lämmönsäätely toimii ja korjaa hiilidioksidista aiheutuvaa ylimääräistä lämpenemistä.")


Spiikki: Auringon osuus on juuri nyt erityisen jännittävä. Aurinko säteili voimakkaasti silloin kun maapallo lämpeni ja nyt sen viilentyessä on auringon säteily heikompaa kuin koskaan sinä 30 vuoden aikana, kun sitä on mitattu satelliiteista.


Auringon aktiivisuutta kuvaavien auringonpilkkujen määrä on tällä hetkellä poikkeuksellisen alhaalla. Elokuussa koettiin 95 vuoteen ensimmäinen kokonainen kuukausi, jolloin auringon siloisessa poskessa ei näkynyt ainokaistakaan pilkkua. Monet tiedemiehet näkevätkin jo pienen jääkauden enteitä.


Ihminen vai luonto itse, kumpi on pääsyyllinen viimevuosisadalla tapahtuneeseen 0,7 asteen keskilämpötilan nousuun ? Kysymys on ratkaisevan tärkeä, sillä jos syyllinen on luonto, ei ihminen voi omilla päästörajoituksillaan myöskään ilmastonmuutosta estää.

Spencer, 50- 100 %: I think the possibility of a catastrophic man made climate change is very, very small. But that is a statement of faith on my part. I cannot prove it. And climate modellers that believe that there will be a catastrophic climate change, can’t prove it either. So it’s a matter of faith ultimately, how much we believe predictions of global warming in the future. I’m not worried about it and I’m not worried that my children are gonna be affected by it or their children. I don’t think it’s gonna be a problem”.


(Spencer: "Ihmisen aiheuttaman katastrofaalisen ilmastonmuutoksen mahdollisuus on häviävän pieni. Tämä on kuitenkin minun näkemykseni, enkä voi sitä todistaa. Toisaalta nekään ilmastomallintajat, jotka uskovat katastrofaaliseen muutokseen eivät voi todistaa sitä. Lopulta on kyse siitä, miten paljon uskomme ennustuksiin ilmaston lämpenemisestä tulevaisuudessa.

Minua se ei huoleta, enkä usko sen vaikuttavan lapsiini tai lastenlapsiini.Siitä ei tule ongelmaa.")


Spiikki: Nämä eduskuntatalon portailla makaavat, ilmaston lämpenemistä vastustavat mielenosoittajat uskovat toisin. He pelkäävät sivilisaation tuhoutumista ilmastonmuutokseen ja vaativat siksi hallitukselta voimakkaita toimia, lakia ilmastomuutosta vastaan.

Spencer: “If there was a way to reduce our carbon dioxide emissions substantially, by 50%, 60%, 70%, without it being too painful, it would be stupid to not do that. The trouble is, is there is nothing humanity can do from a practical standpoint to greatly reduce carbon dioxide emissions, because everything we do depends on energy and the only affordable, abundant source of energy we have right now is fossil fuels. You can add solar energy to help a little bit, you can add wind energy to help a little bit, but the demand for energy in the world is growing so rapidly there’s no other way to satisfy it than with fossil fuels, so we don’t have a choice. Using the insurance analogy is not a good analogy, because the insurance policy is way too expensive and it may not even pay off anyway, because it may be that we’re not the ones responsible for global warming. It could be Mother Nature.”

(Spencer " Jos olisi olemassa keino vähentää hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, 50 - 70 prosenttia ilman että se haavoittaa liikaa, olisi tyhmää jättää tekemättä se. Ongelmana on se, ettemme voi tehdä käytännössä mitään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi merkittävästi, koska kaikki mitä teemme on riippuvaista energiasta. Ainoa huokea ja riittävä energialähde tällä hetkellä ovat fossiiliset polttoaineet. Sitä voidaan jatkaa vähän aurinko- ja tuulienergialla, mutta energian tarve maailmassa

kasvaa niin nopeasti, ettei sitä voida tyydyttää muulla kuin fossiilisilla polttoaineilla. Niistä luopuminen olisi huono henkivakuutus, koska vakuutus on aivan liian kallis, tai korvausta ei makseta, jos syyllinen onkin luontoäiti, emme me ihmiset.")


Christy, 50-100 % “…let’s look at the environmental issues today, and find out, which ones are most important to attack. And it turns out in terms of cost and benefit, global warming is one of the poorest investments you can make, because there’s so much CO2 involved, we can only make tiny fractions of a difference in it’s amount, which means virtually no change in whatever the climate is going to do. But if you attack something like water pollution, where we know how to clean up water, then you’re talking about saving millions of peoples’ lives today. When you talk about providing nutrients to children, vitamins and so on, you’re talking about saving the lives of millions of people today”.


(Christy: "Kun tarkastellaan ympäristökysymyksiä nyt, pitää katsoa, mitä vastaan on kaikkein tärkeintä käydä taistoon. Kustannushyödyn näkökulmasta lämpiämisen vastustus on kaikista huonoin sijoitus. Hiilidioksidia on niin paljon, että voimme vähentää vain murto-osan sen määrästä. Toisin sanoen sillä ei ole mitään merkitystä ilmastoon. Miksi emme taistelisi

veden saastumista vastaan? Koska osaamme jo nyt puhdistaa vettä, voimme pelastaa miljoonien ihmisten hengen. Antamalla lapsille ravinteita,

kuten vitamiineja, voidaan pelastaa miljoonien henki.")


Spencer, 50-100 % “I don’t like Al Gore’s statement at the end of his movie “An Inconvenient Truth”, where he says; we can fix this problem, if we switch to compact fluorescent light bulbs, buy hybrid cars and turn the lights off when you leave the room. Well even if everybody in the world does that, CO2 emissions are going continue to rise anyway, because these are very minor components of all of the energy that we use, so I think there’s no way around it until we find a new energy source of some kind that we can’t currently envision, we are stuck with fossil fuels”.(Spencer: " En pidä Al Goren toteamuksesta Epämiellyttävä totuus -elokuvan lopussa: "Ongelma ratkeaa, jos siirrymme energiansäästölamppuihin, ostamme hybridiautoja ja sammutamme valot kun lähdemme ulos."

Vaikka jokainen ihminen maailmassa tekisi näin, hiilidioksidipäästöjen määrä nousee joka tapauksessa. Ne ovat niin vähäisiä tekijöitä käyttämästämme energiasta. Ennen kuin löydämme uudenlaisia energialähteitä, joita emme nyt osaa edes kuvitella, emme pääse irti fossiilisista polttoaineista.")


Spiikki: Kasvihuonepäästöjen leikkaamisen välttämättömyyttä perustellaan usein tarpeella suojella kehitysmaiden köyhiä, joiden uskotaan kärsivän eniten ilmastonmuutoksen seurauksista. John Christy on toiminut nuoruudessaan lähetystyöntekijänä Afrikassa ja hänen näkemyksensä on toinen.

Christy, 50-100 %: “… and one thing I learned about energy in Africa is this; without energy, life is brutal and short. And I saw the effects of having no energy in peoples’ lives. So any process that makes energy less accessible, and that generally means making energy more expensive, means you are going to degrade the quality of life of people, especially those who already are poor and have difficulty acquiring energy


And I’ve been in many African huts and found it very difficult to breathe because of the smoke that comes out of their fires. The United Nations estimates today that between 1.8 million and 5.2 million women and children die each year, just because of the respiratory problems of breathing in that smoke and these respiratory problems are very difficult to take care of. That’s a dramatic and horrible statistic when you think about it, and that’s because of a poor energy policy and energy availability in those countries. That’s something we can do something about too in terms of helping. If you had an environmental issue provide good energy to folks and they won’t have to chop down forests, destroy habitats where wildlife lives and kill themselves with the smoke that comes from those burning biomass systems”.


(Spencer: " Ainakin yhden asian energiasta opin Afrikassa: ilman energiaa elämä

on julma ja lyhyt. Näin, miten energian puute vaikutti ihmisten elämään.

Aina jos energian saanti vaikeutuu, yleensä siis kallistuu, elämänlaatu laskee, etenkin köyhillä ihmisillä, joilla on jo nyt vaikeuksia saada energiaa.

...

Olen käynyt monissa afrikkalaisissa majoissa, joissa on vaikea hengittää

avotulista tulevan savun takia. YK:n arvioiden mukaan 1,8 - 5,2 miljoonaa naista ja lasta kuolee vuosittain hengitystievaikeuksiin hengitettyään savua.

Näitä hengitystiesairauksia on hyvin vaikea hoitaa.)


Spiikki: Ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen uskovien leiristä on jo ehditty julistaa kasvihuoneväittely päättyneeksi. Alabaman tutkijat ovat tästäkin eri mieltä:

Spencer: “I think the debate is going to continue, I think there are more people like myself on the sceptic side that are speaking out now, and it may get more heated in the future, especially if interesting things happen in the climate system, for instance if it continues for several more years without warming. People are going to be very distrustful of these predictions of catastrophic global warming”.


("Spencer: "Luulen, että keskustelu jatkuu. Minun kaltaisiani skeptikkoja on äänessä enemmänkin. Keskustelu saattaa muuttua vielä kiivaammaksi, etenkin, jos ilmastossa tapahtuu kiinnostavia asioita, jos se ei moneen vuoteen lämpenekään. Ihmiset suhtautuvat entistä epäilevämmin ennustuksiin katastrofaalisesta maapallon lämpenemisestä.")


Loppu