Hyppää pääsisältöön

Tutkittua - ulkonäköpaineet

Noin kolmannes suomalaisista ei koe lainkaan ulkonäköpaineita, mutta entäs ne muut?

Suurin osa suomalaisista kokee ulkonäköpaineita. Naisilla ulkonäköpaineiden tunteminen on yleisempää kuin miehillä: vain 20 % naisista ei koe lainkaan paineita omasta ulkonäöstään, kun vastaava luku on miehillä 43 prosenttia. Myös ikä ja koulutus vaikuttavat ulkonäköön kohdistettuihin paineisiin: muita useammin ulkonäköpaineita kokevat 30–39-vuotiaat, opiskelijat ja ylioppilas- ja opistotason tutkinnon suorittaneet. Vanhemmissa ikäryhmissä ulkonäköpaineet ovat pienemmät. Esimerkiksi 55–60-vuotiaista lähes puolet ei koe lainkaan ulkonäköpaineita.

Yleisimmin ulkonäköpaineita koetaan omien odotusten ja toiveiden takia: 62 % vastanneista kertoo oman itsen olevan suurin syy ulkonäköpaineille. Naiset asettavat omat toiveodotuksensa miehiä korkeammalle: 74 % naisista kokee paineita itsensä vuoksi, miehistä hieman alle puolet. Ulkonäköpaineet kasautuvat sitä enemmän omista toiveista ja odotuksista, mitä nuorempi vastaaja on.

Myös median luomilla mielikuvilla on vaikutusta siihen, minkälaisia odotuksia suomalaisilla on ulkonäöstään. Etenkin naiset, alle 40-vuotiaat sekä korkeasti koulutetut ja toimihenkilöt kokevat median luovan heille paineita kohentaa ulkonäköään. Muita ulkonäköpaineita luovia tekijöitä ovat mm. oma kumppani, tuttavat ja kilpailu työpaikoista.

Rinnat, silmät, peppu? Mihin miehet kiinnittävät naisten ulkoisessa olemuksessa eniten huomiota?

Vastoin yleisiä oletuksia, rinnat eivät olekaan kärkikolmikossa miesten kiinnostuksen kohteissa. Miehet kiinnittävät naisen olemuksessa eniten huomiota takapuoleen, kasvojen piirteisiin ja kehon muotoon. Noin kolme neljästä miehestä kiinnittää naisessa huomiota näihin asioihin erittäin paljon tai melko paljon. Nuorimman ikäryhmän eli 30–34-vuotiaiden miesten huomio kiinnittyy näihin asioihin vielä muita enemmän. Muita tärkeitä huomionkiinnittäjiä naisissa ovat miesten mielestä rinnat, ryhti, silmät ja hiukset.

Raskausarvet puolestaan kiinnittävät vähiten miesten huomiota. Miehistä kolmannes (34 %) ei kiinnitä niihin huomiota lainkaan. Myöskään rypyt, kasvojen mahdolliset kirurgiset toimenpiteet, jalkojen pituus, käsivarret ja naisen koko pituus eivät ole asioita, joihin miehet kiinnittävät paljon huomiota. Vain noin neljännes miehistä pitää niitä merkittävinä asioina naisen ulkoisessa olemuksessa.

Hauikset, parta, hampaat? Mihin miehet kiinnittävät miesten ulkoisessa olemuksessa eniten huomiota?

Miehet kiinnittävät toisissa miehissä huomionsa etenkin ryhtiin. Noin kaksi viidestä miehestä kiinnittää ryhtiin huomiota erittäin paljon tai melko paljon. Myös noin yksi kolmesta kiinnittää paljon tai melko paljon huomiota lävistyksiin, vatsaan ja tatuointeihin

Sen sijaan muiden miesten reisiin, ryppyihin tai jalkojen pituuteen ei puolet miehistä kiinnitä huomiota lainkaan.

Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy.

Kommentit