Hyppää pääsisältöön

Varpuslinnut 4/8

Peippo esimerkisi on Suomessa ja muualla Euroopassa yleisimpiä sekä tunnetuimpia lintuja. Tutustu näiden lisäksi myös närheen, pajusirkkuun, peltosirkkuun, pensaskerttuseen, pensassirkkalintuun, pensastaskuun, pikkukäpylintuun, pikkulepinkäiseen ja pikkuvarpuseen.

Närhi suosii nuoria tiheitä kuusikoita ja sekametsiä. Närhen laulu on hiljaista rupattelua kitisevällä äänellä.

Pajusirkku elää alavilla pensaita kasvavilla niityillä ja kuivissa ruovikoissa Atlantin rannikolta Tyynellemerelle. Se laulaa yksinkertaista ja jankuttavaa laulua.

Peipolle kelpaa elinalueeksi kaikki metsät, mutta se suosii lehto- ja kangasmetsää. Koiras laulelee huhtikuusta heinäkuun alkupuolelle.

Peltosirkku elää hakkuuaukeilla, laidunmailla ja pelloilla. Se laulaa kuuluvasti lyhyttä, mutta kaunista säettä näköalapaikalta touko-kesäkuussa.

Pensaskertun elinympäristöä ovat avomaat, niityt, kedot, laitumet, täytemaa-alueet, pihat, puutarhat ja tienvarsien pensaikot. Se laulaa lyhyttä reipasta ja kiihkeää säettä.

Pensassirkkalinnun elinympäristöä ovat paikat, joissa on lyhyttä tiivistä kasvillisuutta. Kesäöisin voi kuulla pensassirkkalinnun laulavan sirisevää laulua heinäkuulle saakka.

Pensastasku on avomaiden tyyppilintu. Sen laulu on kuuluvaa lyhyttä viserrystä.

Pikkukäpylintu elää kuusivaltaisissa havu- tai sekametsissä. Sen laulussa on kirkkaita ja kuuluvia äännähdyksiä sekä vaimeampaa surahtelua ja rupattelua.

Pikkulepinkäinen pesii puutarhoissa, pensaikoissa, avoimilla maanviljelysalueilla, hakkuuaukeilla, nuorissa taimikoissa, luodoilla ja pikku saarilla.

Pikkuvarpunen viihtyy puutaloalueilla ja suurehkoilla taajama-alueilla, joissa on tarjolla pensasaitoja.

Tekstit: Outi Heinonen

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto