Hyppää pääsisältöön

Haukat, kotkat ja pöllöt

Suomessa voit kohdata suurista päiväpetolinnuista mm. maakotkan, piekanan, sääksin ja tuulihaukan. Kaksi viimeksi mainittua asuttavat lähes koko Suomea, kun taas maakotka elää Keski-Suomesta Lappiin ja piekana harvinaisena Pohjois-Suomessa.

Päinvastoin kuin haukat ja kotkat, pöllöistä suurin osa kuuluu yölintuihin, joista helmipöllöä voi tavata koko Suomessa, sarvipöllöä Etelä-Lappiin saakka ja viirupöllöä maan keskiosista etelään.

Helmipöllö on pohjoisella havumetsävyöhykkeellä runsaslukuisin pöllö. Kevätyönä helmipöllökoiraan puputtava ääni kuuluu kauas.

Maakotka, jota kutsutaan usein lyhyesti kotkaksi, elää ylängöillä, vuoristossa ja erämaissa. Muuten hyvin hiljainen kotka saattaa äännellä viheltäen.

Piekanaa voi tavata havumetsävyöhykkeen pohjoisosissa. Se oleskelee paljon avoimilla paikoilla ja ääntelee kuuluvasti.

Sarvipöllö pesii peltoaukean tai rantaniityn tuntumassa, soistuvassa, nuoressa ja tiheässä sekametsässä. Kesäöisin sarvipöllöpoikueet kuuluvat kauas, mutta sitä vastoin koiraan soidinhuuto on hiljainen ja kantaa tuskin kilometriäkään.

Sääksi pesii rauhallisilla suo- ja metsäalueilla, usein kilometrien päässä saalistusvesiltä. Soidinääni on valittavaa vihellystä.

Tuulihaukka viihtyy viljelysmailla, avomaiden metsänreunoissa ja metsäsaarekkeissa. Se saalistaa usein lähellä pesimispaikkojaan. Soidinääni on kimeän kuuloinen.

Viirupöllö on paikkalintu, joka pesii koloihin havu- ja sekametsissä. Se on hiljainen yölintu, jonka soidinääni kuulostaa kumealta ja koiramaiselta.

Tekstit: Outi Heinonen