Hyppää pääsisältöön

Kihut, lokit ja tiirat

Rantalintujen lahkoon kuuluvat kihut, lokit ja tiirat viettävät suurimman osan elämästään merillä tai muiden vesistöjen lähistöllä.

Harmaalokit pesivät asutuskeskusten lähiluodoilla ulkosaaristossa tai suurjärvien selkävesillä sekä kerrostalojen katoilla. Harmaalokin soidinhuuto on kova ja kaikuva.

Kalatiira pesii rannikolla ja sisävesillä. Soidinlennollaan kalatiirat pitävät jatkuvaa voimakasta ääntä. Koiraalla on joskus kalanokassa, jonka se lopuksi tarjoaa naaraalle.

Lapintiirat suosivat puuttomia kallio- tai soraluotoja, ja ne saalistavat melko kaukana pesältään. Äänet ovat korkeampia ja heleämpiä kuin kalatiiralla.

Merilokki on ulkosaariston asukki. Se on levinnyt myös harvalukuisena sisämaan soille ja suurille järville. Sen äänet ovat matalia ja karheita

Pikkukajava on Suomessa keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä erityisesti loka-marraskuussa säännöllinen läpimuuttaja. Koiras ja naaras solmivat elinikäisen parisuhteen ja yrittävät vallata saman pesäpaikan vuodesta toiseen.

Pikkulokin elinympäristöä ovat rehevät järvet ja nykyisin myös merialueet. Lintuvesillä ne herättävät keväisin huomiota käkättämällä äänekkäästi.

Selkälokki pesii kareilla ja luodoilla, sisävesillä, kallioisissa niemissä ja poikkeustapauksissa jopa hakkuualueilla. Selkälokin ääni muistuttaa harmaalokin ääntä, mutta on syvempi ja nasaalimpi.

Tunturikihu pesii ympäri pohjoisen pallonpuoliskon tunturipaljakoilla ja palsasoilla. Ne saattavat jättää pesinnän väliin huonoina jyrsijävuosina.

Tekstit: Outi Heinonen

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto