Hyppää pääsisältöön

Kansakunnan kalenteri: Murteet

Vuonna 1809 murteet olivat voimakkaasti erilaisia, eikä yhtenäistä kirjakieltä ollut. Kansakunnan kalenterissa pohditaan murteen ja slangin merkitystä. Mitä eroa on murteella ja slangilla? Miksi kieli muuttuu?

Runoilija Heli Laaksosen mukaan ei ole mitään puhdasta murretta, vaan jokainen puhuu juuri oikein omaa murrettaan. Hänenkin puhumansa murre on saanut vaikutteita eri puolilta Lounais-Suomea.

Lahdessa syntyneen Marja-Leena Tammisen nuoruudessa ihannoitiin Helsinkiä, joten lahtelaisnuoret puhuivat samoin kuin helsinkiläiset.

Slangi ja murre eroavat toisistaan sosiaalisen funktionsa vuoksi. Slangin avulla yritetään kuulua johonkin tiettyyn joukkoon ja pyritään muodostamaan uusia ilmaisuja, joita muut eivät ymmärrä. Murteen funktio on päinvastainen, sen tarkoitus on säilyttää paikallinen puhetapa.

Murteet ja kieli muuttuvat, kun saadaan vaikutteita eri medioista. Suomen kieleen on medioiden välityksellä rantautunut mm. useita englanninkielisiä ilmauksia.

Teksti: Outi Heinonen