Hyppää pääsisältöön

Bentsoa suonissa

"Narkkareilla on diilerit ja lääkäri oli mun diileri", sanoo kolmikymppinen Elina. Hänen tarinansa kertoo siitä, miten migreenin hoito kääntyi vakavaksi, vuosia kestäneeksi lääkeriippuvuudeksi. Suomalaisten lääkeriippuvuuksien kasvu näkyy niin lääkäreiden vastaanotoilla, apteekeissa kuin A-klinikoillakin.

– 2000-luvulla ongelma on räjähtänyt selvästi kansanongelmaksi, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi Hirsso.

Riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä ovat mm. bentosodiatsepiinit eli monet rauhoittavat- sekä unilääkkeet sekä opioidit eli morfiinin kaltaiset kipulääkkeet. Näitä kaikkia käytetään Suomessa paljon.

Lääkkeet aiheuttavat kuoleman jo useammin kuin alkoholi. Vuonna 2007 lääkemyrkytykseen kuoli 570 ihmistä.

80 prosenttia kroonisista unilääkkeen käyttäjistä käyttää unilääkkeitä ilman että siihen on lääketieteellisiä perusteita.

– Muutaman minuutin keskustelun jälkeen hän muutamalla kysymyksellä kartoitti elämäntilannetta ja nukkumistottumuksia, ja sitä kautta sitten minulle määrättiin nukahtamislääkettä ja sanottiin vielä perään, että me hoidetaan tämä ongelma, sanoo kolmekymppinen Harri.

Suurin osa Suomessa käytettävistä unilääkkeistä myydään yli kahdeksi kuukaudeksi riittävissä paketeissa, vaikka unettomuuden käypä hoito -suosituksessa unilääkkeen käyttö suositellaan rajattavaksi kahteen viikkoon.

– 80 prosenttia kroonisista unilääkkeen käyttäjistä käyttää unilääkkeitä ilman että siihen on lääketieteellisiä perusteita, sanoo neurologian dosentti Markku Partinen Helsingin Uniklinikalta.

Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä potilaasta on tullut asiakas. Ja lääkärille tullessaan asiakas haluaa reseptin.

Järjestelmässä on aukkoja, jotka mahdollistavat lääkkeiden liikakäytön. Yhtenäisiä rekistereitä tai sähköistä reseptiä ei ole vielä olemassa, ja potilas voi halutessaan kiertää lääkäriltä toiselle. Lääkäreiden valvonta on niin ikään sattumanvaraista. Tällä hetkellä 83:n lääkärin reseptinmääräämisoikeutta on rajoitettu. Uusia tapauksia tulee ilmi kymmenkunta vuodessa.

Kooste Elinalle määrätyistä PKV-lääkkeistä

 • Kooste Elinalle määrätyistä PKV-lääkkeistä
 • Oheiseen taulukkoon on kerätty Elinalle resepteillä määrätyt lääkkeet. Elinalla on tallella vain osa resepteistä, jotka hänelle määrättiin lähes 10 vuoden lääkeriippuvuuden aikana.
 • Taulukossa samalle riville on merkitty lääkärissä ja apteekissa käynnit, jos ne ovat tapahtuneet samana päivänä. Muutoin apteekissa käynnit on merkitty omalle rivilleen.
 • Sarakkeiden selitykset:
  Lääkäri: Lääkkeitä määräsi kaikkiaan neljä lääkäriä. Heidät on eritelty koodein L1, L2, L3 ja L4
  Annos/vrk -sarake kertoo sen, mikä on reseptiin merkitty pillerimäärä / vrk.
  Määrätty kpl kertoo sen, kuinka paljon reseptillä saa lääkettä
  Ostettu/ kpl kertoo sen, kuinka paljon lääkettä Elina osti kyseisenä päivänä apteekista.
 • Elina asioi kaikkiaan kahdeksassa apteekissa. Apteekit on merkitty numeroin: A1, A2 jne.

Haastatellut

 • Elina
 • Harri
 • Riitta Andersin, apteekkari, farmasian tohtori, Apteekki Medena, Helsinki
 • Markus Henriksson, ylilääkäri, Valvira
 • Päivi Hirsso, yleislääketieteen erikoislääkäri, Oulun kaupunki
 • Pekka Laine, päihdepsykiatri, OYS, psykiatrian klinikka
 • Markku Partinen, neurologian dosentti, tutkimusjohtaja, Helsingin Uniklinikka
 • (Elinan ja Harrin nimet on muutettu heidän omasta toiveestaan.)

Lisätietoa

 1. PKV-läkkeillä tarkoitetaan pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.
 2. Suomessa markkinoilla olevista PKV-lääkkeistä suuri osa on bentsodiatsepiinijohdannaisia sisältäviä ahdistus- ja unilääkkeitä sekä opioideja sisältäviä kipu- ja yskänlääkkeitä.

 3. Bentsodiatsepiinijohdannaiset ahdistus- ja unilääkkeet
 4. Neuroosilääkkeiden sekä rauhoittavien aineiden vaikuttavia aineosia ovat mm. alpratsolaami, diatsepaami, klobatsaami,klonatsepaami, klooridiatsepoksidi, loratsepaami sekä oksatsepaami.
  Unilääkkeiden vaikuttavia aineosia ovat mm. nitratsepaami, triatsolaami, tematsepaami, midatsolaami, tsopikloni, tsolpideemi sekä tsaleploni.
 5. Opioideja sisältävät kipu- ja yskänlääkkeet
 6. Euforisoivat kipulääkkeet, eli opioidit lievittävät tehokkasti kipua ja aiheuttavat mielihyvää.
  Vaikuttavia aineosia ovat mm. kodeiini, dekstropropoksifeeni, buprenorfiini sekä tramadoli.
  Lähde: "PKV-lääkkeiden määrääminen ja ei-lääkinnällinen käyttö" Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Työryhmämuistio 2002