Hyppää pääsisältöön

Tapahtui 1985: ”Kypsän sosialismin täydellistäminen”

Keväällä 1985 Yleisradion Moskovan kirjeenvaihtajat Yrjö Länsipuro ja Reijo Nikkilä seurasivat paraatipaikalla, kun Mihail Gorbatšov nousi valtaan.

Moskovassa kirjeenvaihtajat välittivät suomalaisille aikakauden murroksen ja Gorbatšovin valtaannousun tunnelman uutisraporteissaan suoraan tapahtumapaikalta.

Jo Gorbatšovin valtaannoususta kertovissa uutisissa innostus nuoresta puoluejohtajasta ja muutoksesta oli kouriintuntuva. Keväällä 1985, Mihail Gorbatšovin noustessa valtaan, raportoi Yrjö Länsipuro Moskovasta: ”Neuvostoliitossa Gorbatšovilla on jo etukäteen uudistajan maine.”

Gorbatšovin valtaannousua käsittelevässä jutussa Länsipuro aprikoi myös, tulisiko niin sanottu ”kypsän sosialismin täydellistäminen”, niin kuin silloinen termi kuului, ”olemaan Gorbatšovin kaudella perusremontti vai pintakäsittely, se tultaisiin näkemään.”

Kun Gorbatšovin glasnost lähti liikkeelle, näkyi neuvostojärjestelmän muutosprosessi myös kirjeenvaihtajien arjessa ja Moskovasta raportoiduissa uutisjutuissa.

Sensuuri hellitti, ongelmista alettiin puhua, kadunmiesten kielten kannat Moskovassa höltyivät ja glasnostin henki helpotti haastattelujen tekemistä. Uusi tilanne avasi myös kirjeenvaihtajien suppeata lähdevalikoimaa puoluelehti Pravdan ja television päälähetys Vremjan ulkopuolelle.

Mihail Gorbatšovin valinta uudeksi puoluejohtajaksi merkitsi uuden ajan alkua Neuvostoliitossa. Yrjö Länsipuron mukaan kirjeenvaihtajat kuitenkin havaitsivat heikkoja signaaleja orastavasta muutoksesta jo vuonna 1982, Leonid Brežnevin kuoleman jälkeen.

Tapahtui 1985 –sarjassa entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Yrjö Länsipuro muistelee, miten Gorbatšovin aika ja yritys uudistaa Neuvostoliittoa näkyi neuvostoarjessa vuodesta 1985 eteenpäin. Minkälaista olivat Gorbatšovin perestroika ja glasnost, uudistukset ja uusi avoimuus, katutasolla?

Teksti: Tapio Pajunen