Hyppää pääsisältöön

K. J. Ståhlbergin virkaanastujaispuhe

Tasavallan ensimmäinen presidentti K. J Ståhlberg muistetaan etäisenä miehenä, joka teki aikalaisiinsa majesteetillisen vaikutuksen.

Etäisyyden taakse kätkeytyi kuitenkin perusluonteeltaan ujo mies, joka oli omaksunut tavan kirjoittaa vähäpätöisimmätkin puheensa etukäteen paperille.

Ståhlberg ei ollut spontaani puhuja, toisin kuin hänen seuraajansa Relander, mutta sisällöllisesti hänen puheensa olivat äärimmäinen harkittuja.

Tohtori Jukka-Pekka Pietiäinen kertoo tasavallan ensimmäisen presidentin virkaanastujaispuheesta.

Teksti: Tapio Pajunen

Tietolaatikko

Tiedossa ei ole onko puhe todella äänitetty presidentin virkaanastujaisissa, vai onko Ståhlberg äänittänyt puheensa jälkikäteen. Joka tapauksessa puhe on se, jonka Ståhlberg piti virkaanastujaisissaan 26.7.1919.

Puheen teksti: Suomen kansanedustajat, Suomen kansan eduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä on minun noudatettava. Minun on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuunalaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien, että eduskunnan Suomen kansan puolesta minulle osoittama luottamus velvoittaa ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää ohjeenani Suomen laki ja Suomen maan ja kansan menestys. - Vaaranalainen on maamme asema. Puolustamista ja vakaannuttamista kaipaavat sekä ulkonainen turvallisuus, että sisäiset olot. Äskettäin vahvistetulla hallitusmuodolla on luotu luja pohja maailman historiallisten tapausten ja Suomen kansalaisten mainehikkaiden töiden kautta itsenäiseksi kohonneen Suomen olemassaololle sekä täysin omintakeiselle valtiolliselle ja yhteiskunnalliselle elämälle. Elinehtona kuitenkin on, että kaikki hyökkäykset maan sisäistä turvallisuutta sekä sisäistä oikeusjärjestystä ja laillista valtiovaltaa vastaan torjutaan ja että sitä varten tarpeellisista keinoista huolta pidetään. - (01:30) Mutta samalla on vaadittava, että julkisissa toimissa olevat tekevät tehtävänsä niin, että jokainen kansalainen tuntee nauttivansa laillista oikeusturvaa. Ja valtion toimenpiteillä eduskunnan ja hallituksen yhteistoimin sekä vapaalla kansalaistoiminnalla on rakennettava valtiollista ja yhteiskunnallista eheyttä, joka tuo lujuutta myöskin ulospäin. - Jos tämä onnistuu ja jos sen ohella täydellä todella ryhdytään siihen voimaperäiseen vakavaan rauhantyöhön, jota nyt tarvitaan kaikilla julkisen ja yksityisen elämän aloilla niin maamme, siihen varmasti luotan, voi eläen sovussa ja hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden valtojen kanssa täyttää paikkansa oikeusvaltiona ja kansamme sivistyskansana, kohottaen olojamme nykypolven tarpeiden tyydyttämiseksi tulevien sukupolvien hyväksi.

Kommentit