Hyppää pääsisältöön

Ammatti: rikollinen

MOT-ohjelmassa puhuttaa Suomeen 90-luvulla rantautunut ammattirikollisuus ja sen koventuneet otteet. Esimerkkitapauksena on Pasilan poliisitalon pommi-iskun väitetty yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Viimeistään 90-luvulla Suomeenkin levinnyt raaka järjestäytynyt rikollisuus lähtee siitä, että ihmishenki ei ole minkään arvoinen. Tekijöille on ominaista se, että he eivät edes mieti rikollisen toiminnan lopettamista, vaan on itsestään selvää, että sitä jatketaan, kun olosuhteet sallivat.

Yhtenä Suomen vaarallisimmasta rikollisista pidettyyn Raimo Tienhaaraan on mittavien huumerikosten lisäksi liitetty useita vankilasta käsin johdettuja, viranomaisiin kohdistettuja kostoiskuja. Hänellä on spekuloitu olleen näppinsä pelissä myös Pasilan iskussa, mitä ei kuitenkaan koskaan todistettu.

Ohjelmassa tuumataan Suomen ystävällisen kriminaalipolitiikan olevan vanhentunutta eurooppalaistumisen ja vapaan liikkuvuuden mukanaan tuoman kovan rikollisuuden kaitsemiseen.

Vankiloistamme käsin on liian helppo pitää yhteyttä ulkomaailmaan, jopa johtaa rikollista toimintaa. Niin sanotut "kingit" ovat saaneet rahaan ja huumeisiin perustuvan valta-aseman myös vankiloiden sisällä. Lisäntyneen huumausainerikollisuuden katsotaan olevan merkittävin syy vankilakulttuurin muuttumiseen.

Ohjelmassa haastatellaan asiaan perehtyneitä viranomaisia sekä Tienhaaran entistä yhteistyökumppania.

Teksti: Janne Leppänen

Kommentit