Hyppää pääsisältöön

Statiinien ja haimatulehdusten yhteyksiä selvitetään

MOT Kolesterolipommi-jaksossa 25.10.2010 esiintynyt Leino Utriainen on saanut lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -työryhmältä lupauksen selvittää statiinilääkityksen ja haimatulehdusten yhteyksiä.

Toimitus kiittää Utriaista aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun, ja myös Käypä hoito -työryhmää vastauksesta. Julkaisemme tässä vielä Utriaisen tuoreimman kirjeen ja lupaamme palata aiheeseen heti kun selvityksen tuloksista on saatavissa tietoja.

Aihetta on käsitelty MOT-blgissa aiemmin täällä, täällä ja täällä.

Matti Virtanen

tuottaja, MOT

 

----------------------------------------------

Statiinien haittavaikutukset

Leino Utriainen

Sain eilen (3.11.2010) virallista reittiä pitkin vastauksen Dyslipidemian Käypä hoito -työryhmältä 1.11.2010 lähettämääni kirjelmään. Vastauksen mukaan työryhmä on käynyt asiasta keskustelun ja toteaa muun muassa seuraavaa:

"Olemme laittaneet eri instansseihin tilastopyynnöt haimatulehduksista ja selvitämme asiaa. Käypä hoito -suosituksen seuraavan päivityksen yhteydessä arvioidaan sekä hoitojen teho että mahdolliset haittavaikutukset sen hetkisen parhaan tutkimustiedon perusteella.”

Minulle tämä vastaus riittää, ja kiitän työryhmää nopeasta reagoinnista sekä asiallisesta suhtautumisesta maallikon esittämään ehdotukseen. Omalta osaltani lopetan Käypä hoito -suositusten kritisoimisen julkisuudessa ja jään odottamaan selvityksen tuloksia.

Ymmärrän, että asian selvittäminen on vaikeaa ja vaatii työtä. Käsittääkseni sairaalassa statiinilääkityksen ja haimatulehduksen välisen syy-yhteyden selvittäminen on vaikeaa, koska tulehduksen aiheuttanut syy ei näy verikokeissa eikä kuvauksissa tai ultraäänitutkimuksissa. Sairaalan tutkimuksissa näkyvät vain tulehduksen seuraukset, mutta ei syy ei aina selviä. Siksi statiinilääkityksen syy-yhteys haimatulehdukseen joudutaan selvittämään tutkimalla eri instanssien potilastilastoja ja analysoimalla niitä.

Toinen ongelma lienee, että alkoholia käyttävillä henkilöillä haimatulehduksen syynä voi olla alkoholi ja statiinilääke yhdessä. Minun tapaukseni oli ehkä selkeämpi, kun en käytä alkoholia eikä minulla ollut sappikiviä. Tällöin yleisimmät syyt oli heti poissuljettu ja voitiin kiinnittää huomio muihin mahdollisiin syy-yhteyksiin.

Toivon, että nettikeskusteluissakin arvostetaan Käypä hoito -työryhmän asiallista suhtautumista tähän ongelmaan ja lopetetaan repivä kritiikki. Omalta osalta yritän auttaa työryhmää, jos minulla maallikkona on mitään annettavaa. Kun Käypä hoito -työryhmän selvitys on valmistunut, saamme varmaankin tiedon sekä suositusten päivittämisenä että muuna informaationa.


Leino Utriainen
dipl.ins., Jyväskylä

Kommentit