Hyppää pääsisältöön

Saunaseura saunan asialla

Saunaseura on tutkinut ja tuonut esiin suomalaista saunaperinnettä jo 1930-luvulta lähtien. Seuran ensimmäinen oma sauna rakennettiin Helsingin Humallahteen vuonna 1947.

Marraskuussa vuonna 1937 perustetun Suomen saunaseuran alkuaikojen toiminta oli hyvin aatteellista. Tavoitteena oli nostaa "perinteinen suomalainen sauna sille kuuluvaan arvoon".

Saunaa pidettiin vielä tuolloin alkeellisena ja rahvaalle kuuluvana, kun taas kylpyhuone oli sivistyksen merkki. Saunan arvostuksen lisäämiseksi seura ryhtyi esiintymään julkisuudessa, kirjoittelemaan lehtiin ja julkaisemaan kirjoja.

Seura sai ensimmäisen saunansa Helsingin Humallahteen vuonna 1947. Toimittaja Irmeli Viherjuuri pohtii ohjelmassa saunan merkitystä ja toteaa, ettei se ole pelkkä "terveyslaitos", vaan siihen liittyy henkisiä ominaisuuksia.

Humalniemen jälkeen rakennettiin pian saunat Vaskiniemeen Lauttasaareen vuonna 1952. Niiden yhteyteen tuli myös tutkimussauna teknistä ja lääketieteellistä saunatutkimusta varten. Tutkimusosaston toimintaa esittelevät ohjelmassa professori Viljo Rantasalo ja insinööri Aarne Oksanen.

Vaskiniemen tutkimusosasto oli käytössä aina 80-luvun lopulle asti. Tutkimuksen kohteena oli mm. lämpötilan vaikutus ihmisen verenkiertoon sekä saunomisen vaikutukset aivoihin ja sydämeen.

Nykyään Vaskiniemen saunat toimivat seuran virkistyskäytössä ja Suomen edustussaunoina, joissa ulkomaisia vierailijoita ja lehdistöä perehdytetään saunomisen saloihin.

Teksti: Heidi Sommar (Lähde: Saunaseura-lehti 4/2007, Saunaseura ry)

Tietolaatikko

Suomen Saunaseura ry perustettiin vuonna 1937.
Seura oli aluksi tarkoitettu vain miehille. Naiset saivat jäsenoikeuden vuonna 1949.
Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Se kehittää suomalaista saunaa ja edistää sitä koskevaa tutkimusta.
Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Sauna-lehteä ja ylläpitää kaikille avointa sauna-aiheista lukusalikirjastoa ja www-sivustoa.