Hyppää pääsisältöön

Vahvassa valtiossa asuu nujerrettu kansa

Viisitoista vuotta MOT-toimittajana on ollut melkoinen yhteiskunnallinen korkeakoulu. Se on opettanut minulle yhden asian suomalaisesta yhteiskunnasta: Suomi on äärettömän valtiokeskeinen maa. Kansalaisen asema suhteessa valtioon on täällä heikko.

Ei riitä, että ministeriöt, kunnat, niiden laitokset ja keskukset simputtavat kansalaisia, vaan kyykytykseen osallistuu myös laillisuuden lukoksi tarkoitettu korkein hallinto-oikeus.

MOT on seurannut 13 vuoden ajan eurooppalaisen Natura luonnonsuojeluverkoston toteutusta Suomessa.

Naturan perusajatus on erinomainen. Suojellaan luontotyyppejä ja lajeja siellä, missä ne esiintyvät edustavimmillaan. Ei tarvitse levittää leveää suojelumattoa, vaan haetaan esiin lajien tärkeimmät esiintymispaikat ja suojellaan ne siellä sitäkin tiukemmin. Se edellyttää esiintymien keskinäistä vertailua ja tärkeysjärjestykseen panemista, sekä Suomessa että koko Euroopassa.

Nyt esitettävässä kuudennessa jaksossa nähdään, mitä seuraa siitä, että Natura perustettiin Suomessa alun perin väärälle direktiivin tulkinnalle. Tulkintaero voi näyttää vähäpätöiseltä, mutta sen seuraukset ovat kohtalokkaat.

Suomen ympäristöministeriössä katsottiin, että suhteellista vertailua ei tarvinnut tehdä Suomessa, vaan vasta Brysselissä. Siksi Suomesta esitettiin Natura-alueiksi esiintymiä, joita ei ollut suhteellisessa vertailussa valittu parhaiksi. Kukaan ei voi tietää varmuudella, ovatko Naturaan valitut lintu-, eläin- ja kasviesiintymämme niin merkittäviä, että ne kannattaa suojella ja maksaa siitä.

Myöhemmät EY-tuomioistuimen tekemät päätökset osoittivat, että Suomessa tehty Natura-ratkaisu on perusteiltaan väärä. Sen jälkeen ympäristöhallinto on käynyt epätoivoista viivytystaistelua, jotta Naturan lainvastaisuus ei paljastuisi. Se nimittäin merkitsisi Natura-hankkeen palauttamista lähtöruutuunsa ja koko valtavan rumban aloittamista alusta uudelleen.

Virkamiehet ovat peitelleet virheitään yhä uusilla virheillä. Ja nyt, kun luonnonsuojeluverkoston perustaminen konkretisoituu pakkolunastuksiksi, rakennuskielloiksi, hakkuukielloiksi ja elinkeinorajoituksiksi, törmäävät päättäjät Naturan perimmäiseen laittomuuteen kerta toisensa jälkeen.

Missä sijaitsevat maani suojelun perusteena olevat Natura-arvot, ja mikä niiden suhteellinen merkitys on, kysyvät maanomistajat, eivätkä ympäristövirkamiehet kykene vastaamaan.

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt kaikissa vaiheissa ympäristöhallinnon ratkaisut. Ja mikä pahinta, ei ainoastaan hyväksynyt, vaan se on myös aktiivisesti kehittänyt ratkaisuja, joilla ympäristöhallinto on päässyt ulos nurkasta, johon se on itsensä maalannut.

Mahdollisuus manipuloida oikeudenkäynnin kulkua selitetään hallinto-oikeudenkäyttöön kuuluvalla virallisperiaatteella, joka ei ole tuttu asia kansalaisille eikä monille juristeillekaan.

Virallisperiaatteella selitetään mm. hallintotuomioistuimen oikeus ottaa ”viran puolesta” vastaan kyökin oven kautta aineistoa kertomatta siitä toiselle osapuolelle, tai muuttaa kaikessa hiljaisuudessa oikeudenkäynnin lähtökohtia, kuten alkuperäisen viranomaispäätöksen perusteluja, jopa pykäliä.

Kun oikeus on perinteisesti kuvattu side silmillä istuvana puolueettomuuden perikuvana, on tässä tapauksessa side kansalaisen silmillä.

Valtion vahvalle roolille on Suomessa historialliset syynsä. Autonomian aikana kansallisuusaate ryhmittyi lujan valtion ympärille. Ja vahva valtio halusi suojella uskollisia palvelijoitaan, virkamiehiä. Se oli myös keino puolustautua Venäjältä tulevaa painostusta vastaan.

Tsaarinajan peruja on myös Korkein hallinto-oikeus, senaatin talousosastosta kuroutunut oikeusistuimen ja viranomaisen risteytys.

Eikö jo olisi aika haudata tämä tsaristinen jäänne ? Suomessakin voitaisiin siirtyä järjestelmään, jossa hallintotuomioistuimet olisivat oikeita oikeusistuimia, joissa vastapuolina ovat valtio ja kansalainen. Ja tuomarit näiden välissä ratkaisisivat kiistat puolueettomasti, vain laillisuus silmämääränään. MOT:n Natura - sarjan jaksot arkistossa:

> MOT: Natura toi alpit Espooseen 4.9.2006

> MOT: Natura sinetöity valtion salaisuus 29.11.2004

> MOT: Natura laillisuus kriisissä 26.5.2003

> MOT: KHO - korkein hallituksen oikeus 19.3.2001

> MOT: Natura seikkailu 2000. 9.2.1998
 

Toimittaja Martti Backman
Kommentit