Hyppää pääsisältöön

Jäsenkirjalla pääsee yhä johtajaksi

Jäsenkirja painaa valittaessa johtajia suuriin kaupunkeihin. Tämä paljastui, kun selvitimme ylimmän johdon poliittiset nimitykset 19:ssä suurimmassa kaupungissa. Kyselyn mukaan 43% nykyisistä suurimpien kaupunkien johtajista on valittu tehtäväänsä puoluetaustan perusteella.

Kyselyymme vastasi 54 kaupunkien ylimpään johtoon kuuluvaa kaupunginjohtajaa tai apulaiskaupunginjohtajaa. Tällä hetkellä kaupunginjohtajan paikka kuuluu Kokoomukselle Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. SDP pitää valtaa Hämeenlinnassa, Joensuussa, Kotkassa, Porissa ja Vantaalla.

Keskustalle kaupunginjohtajan paikka on sovittuna Seinäjoella ja Rovaniemellä. Yhdestäkään suuresta kaupungista ei löydy kaupunginjohtajan mandaattia tämän hetken suurimmalle puolueelle, Perussuomalaisille. Myös kaikki poliittisesti jaetut apulaiskaupunginjohtajan paikat on sovittu muille puolueille. Niistä 34% (17 paikkaa) kuuluu Kokoomukselle ja 32% (16 paikkaa) demareille. Vasemmistoliitolle ja vihreille on kuusi mandaattia (12%) ja Keskustalle viisi (10%).

Moni kaupungin ylimmässä johdossa on puolueiden entisiä tai nykyisiä jäseniä. 32 % johtajistosta ilmoittaa, että nykyinen tai viimeisin jäsenkirja on Kokoomukselta. 24% omaa demaritaustan. Keskustan jäsenkirja on viimeisin yhdeksällä prosentilla. Vasemmistoliitolle ja vihreille jää kummallekin kaksi prosenttia. Jäsenkirjojen perusteella jaon ulkopuolelle ovat kyselymme mukaan suurissa kaupungeissa jääneet Perussuomalaiset, RKP ja Kristillisdemokraatit.

Teimme kyselyn myös kaupunkien henkilöstöjohtajille. Puolet henkilöjohtajista myöntää, että kaupunginjohtajien, apulaiskaupunginjohtajien tai toimialajohtajien virkoja täytettäessä heidän kaupungissaan sovitaan ainakin joskus etukäteen mille puolueelle virka kuuluu. Muutamalta henkilöstöjohtajalta löytyy ymmärrystä poliittisille virkanimityksille, mutta suurin osa vastustaa niitä. Poliittinen tuntemus on osa osaamista, mutta muutakin osaamista tarvitaan.

Hakijoita ylimmän johdon virkoihin on vähän. Kyselymme perusteella ylimmän johdon palkat vaihtelevat kaupungeittain. Alhaisimmillaan palkka on reilut 6 000 euroa ja parhaimmillaan lähes 15 000 euroa kuukaudessa.

Kyselymme mukaan ainakin 27 suurten kaupunkien ylimpään johtoon kuuluvaa johtajaa lähtee eläkkeelle viiden vuoden sisällä. Johdon vaihtuessa valta putoaa uusiin käsiin. Nykyisessä johtajistossa moni haluaisi siirtyä Saksan mallin mukaiseen järjestelmään, jossa kansa valitsee pormestarit kaupungilleen. Ehdolle pääsevät vain pätevät hakijat.

Puolueet pitävät nyt kynsin kiinni vuosien saatossa neuvotellusta valta-asemastaan. Samaan aikaan poliittisten nimitysten kriitikoihin on liittynyt itse poliittisille mandaateille valittuja johtajia. Kriitikot muodostavat jo enemmistön, sama meno tuskin tulee jatkumaan.

Kommentit